Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 25. červenec 2014

Zprávy z jaderné energetiky - 25. červenec 2014

28.7.2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

Všechny čtyři bloky EDU pracují na plném výkonu. Spolehlivý provoz.

Výroba k 25. 7.2014 8 934,372 GWh

 

Třináctý dieselgenerátor v dukovanské elektrárně

Jedním z výsledků tzv. stress testů (odolnost projektu elektrárny proti extrémním vnějším vlivům) byl i projekt instalace tzv „super dieslu“. Záložního dieselgenerátoru, který nastartuje a poběží za JAKÝHKOLIV PODMÍNEK. 

Tento nový dodatečný záložní zdroj byl 14. července dopraven do Jaderné elektrárny Dukovany.

Bude sloužit jako záloha pro případ, že by elektrárna přišla o veškeré způsoby napájení, kterých je v současnosti na 19 způsobů. Generátor stál několik set miliónů korun. Realizátorem investice je společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., a generálním dodavatelem společnost Zeppelin CZ s.r.o

Generátor Caterpillar o výkonu 3,2 MW od společnosti Zeppelin CZ dorazil k elektrárně v pondělí ve 4 hodiny ráno ze své poslední zastávky v Kutné Hoře, kde bylo zařízení usazeno do, na míru vyrobených, seizmicky odolných kontejnerů. Celé zařízení se skládá ze tří kontejnerů a příslušenství, které bylo na čtyřech přepravních soupravách. Největší je právě kontejner s dieselgenerátorem, který váží cca 130t. Zbývající náklad, kontejner s chladicím zařízením, zásobní palivové nádrže, technologické zařízení a příslušenství jako jsou tlumiče výfuku, kryty sání apod. váží celkově dalších 189t.

 

 

Co se stalo ve světě

Další čínský reaktor se spouští

24 July 2014

První blok JE  Fuqing  v Čínské  provincii  Fujian province dosáhl své první řetězové štěpné reakce. Výstavba tohoto reaktoru čínské provenience typu CPR 1000, který bude mít výkon 1087 MWe, začala v listopadu 2008. Koncem června bylo zavezeno všech 157 palivových elementů a úspěšně dokončeny všechny předepsané testy a zkoušky. V cílovém stavu se počítá na lokalitě  Fuqing  s šesti takovými bloky. Model CPR-1000 je čínská odvozenina projektu reaktoru EPR fy Areva, kterou Areva staví na lokalitě Lingao a Daya Bay v provincii Guangdong.

 

Policejní šetření ve Slovenských elektrárnách

(http://www.world-nuclear-news.org/C-Slovenske-Elektrane-cooperating-with-police-24071401.html)


Management a personál Slovenských elektrární a.s. intenzivně spolupracují s policií při shromažďování podkladů a materiálu, které předcházely privatizaci SE a.s. v roce 2006. Mluvčí SE komentuje, že jde o shromažďování všech archivních materiálů.

 

Litevská Ignalina 2 zahájila demontážní práce

http://www.world-nuclear-news.org/WR-Ignalina-2-decommissioning-work-starts-24071401.html)

Demontáží systému havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru č. 2 a odvozem kontaminovaných částí z výrobních prostor litevské Ignaliny (RBMK 1500 MW) byly zahájeny demontážní práce na bloku č. 2.

 

Tendr na JE pro Egypt

22 July 2014.

Tendr na výstavbu první Egyptské jaderné elektrárny v El Dabaa by měl být vyhlášen do konce roku 2014. Původní termín vyhlášení tendru byl začátek roku 2014.

 

Švédský souhlas k výstavbě experimentálního jaderného reaktoru

21 Jul (NucNet):

Švédský státní dozor ( Sweden’s Radiation Safety Authority) povolil výstavbu Evropského Spalačního reaktoru (European Spallation Source - ESS) ve výzkumném ústavu v Lundu na jihu Švédska. Je to jedna z mnoha licencí, které SSM bude muset vydat, než bude tento reaktor uveden do provozu. Spalační rektor je reaktor, který obsahuje podkritické množství jaderného paliva a k jeho provozu je potřebný dodatečný vnější zdroj neutronů. Takový reaktor lze “vypnout” pouhým odstavením tohoto vnějšího zdroje.

 

Výstavbová licence pro Hanhkivi-1 bude vydána asi v červnu 2015

18 Jul (NucNet):

Žádost o výstavbovou licence  pro JE Hanhkivi 1 (staví finská Fenovoima) byla podána na finský STUK  (Radiation and Nuclear Safety Authority). Dodavatel technologie, ruský  Rusatom Overseas očekává vydání licence asi za rok.

 

Počasí

O svaté Anně (26. 7.) sedlák si žita nažne.

26. červenec v pražském Klementinu min. 7,9 °C (1958), průměr 19,5 °C (od 1961), max. 35,0 °C (1782)

27. 7.1983 – V Praze Uhříněvsi byla naměřena absolutně nejvyšší teplota v České republice, 40,2 °C.

 

Kalendárium – může se hodit

28. 7.1914 – Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, začala první světová válka

29. 7.1957 – Byla založena Mezinárodní agentura pro atomovou energii.

1. 8.1832 – Začala pravidelná doprava koněspřežní železnice na trase České Budějovice – Linec.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany