Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 27. květen 2016

1.6.2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

JE Dukovany

  1. blok  100%   
  2. blok  100%
  3. blok   odstávka, 35 den, režim 7, palivo vyvezeno z reaktoru. Odstávka je plánována do 19.10.2016
  4. blok  100%

Provoz EDU je  v souladu s Limitami a podmínkami pro bezpečný provoz

Za rok 2016 vyrobeno  v EDU  4071  GWh.

JE Temelín

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku dne 27. 5. 2016 v 9:30 hodin:

  • blok je na plánovaném výkonu, výkon turbogenerátoru – 1078 MWe

Výroba elektřiny od začátku roku: 3 780 GWh

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 27. 5. 2016 v 9:30 hodin:

  • blok je na plánovaném výkonu,  výkon turbogenerátoru – 1081 MWe

Výroba elektřiny od začátku roku: 3 842 GWh

 

Z domova

Konference o vyřazování zahraničních JE

Národní strojírenský klastr rokoval ve čtvrtek 26.5. o vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu jako o příležitosti pro české strojírenství. V objektu zachráněné budovy, umývárny dolu Hlubina, přetvořené na víceúčelovou halu, se sešlo na 80 účastníků. Konference proběhla pod záštitou ministra financí a ministra průmyslu. Účastníci si vyslechli referáty na téma likvidace jaderného zařízení ze všech možných pohledů. Moderoval Mirek Kawalec a Ladislav Mravec. Účastníci se shodli, že účast na likvidaci JE v zahraničí je jedna z cest, jak si udržet potřebné jaderné know how do doby než se začne něco dít v Česku.

Nakonec objekty vysokých pecí, Dolu Hlubina a dalších částí železáren v oblasti Dolní Vítkovice jsou dokladem toho, že umíme i v Čechách likvidovat technologie smysluplně a s následným využitím. Tak když to jde v ocelářství, proč by to nešlo v jádru.

 

Ze zahraničí

 

Ruský Rosenergoatom představil svůj ambiciózní plán jaderného rozvoje

27 May (NucNet):

Ruská společnost Rosenergoatom hodlá dosáhnout v roce 2030 21 % podílu na Ruském trhu s elektřinou (nyní 18,6%). Výroba by měla dosáhnout úrovně  338 GWh/rok. Těchto výsledků by mělo být dosaženo výstavbou a uvedením do provozu 19 nových jaderných bloků a prodloužením doby provozování 11 stávajících bloků.

 

Reaktor pro Ostrovec 2

6 May 2016 (WNA):

Ruská firma AEM Technology, která je součástí korporace Rosatom zkompletovala ve svém závodě ve Volgodonsku, reaktorový komplet pro druhý blok JE Ostrovec v Bělorusku. Tlaková nádoba a další díly reaktoru budou na Běloruskou lokalitu dopraveny po železnici. Továrna ve Volgodonsku, byla dlouhou dobu mimo provoz a začala vyrábět reaktorové komplety až v posledních letech.

 

Nová jaderná výstavba v Jihoafrické republice

25 May (NucNet):

Nová  výstavba jaderných bloků má význam a je smysluplná pro Jihoafrickou republiku. Vynaložená investice by měla být splacena po 20 letech a celková doba provozu nového bloku by měla být 80 let, uvedl CEO elektrárenské společnosti ESCOM  Brian Molefe. Z celkového ekonomického pohledu by potom nový jaderný blok měl být nejlevnější zdroj energie na mnoho dalších let. Jihoafrická republika má v provozu dva bloky PWR o výkonu 900 MW na lokalitě Koeberg, které od roku 1984, respektive 1985 provozuje společnost ESCOM.

 

JE Watts Bar 2 dosáhla poprvé MKV

24 May 2016 (WNA): 

Nově dokončený reaktor na JE Wats Bar 2 společnosti The Tennessee Valley Authoritys (TVA) dosáhl poprvé kritičnosti (minimální úrovně řízené štěpné reakce – MKV). Je to první reaktor v USA, který je spouštěn od roku 1996, kdy se spouštěl Wats bar 1. Rektory PWR s výkonem 1165 MWe, postavené nedaleko Spring City v Tennesse USA, se začaly stavět v roce 1972. V roce 1985 byly výstavbové práce přerušeny. TVA se rozhodla v roce 2007 pokračovat v dokončení výstavby. Dostavbu realizovala společnost Bechtel. MKV bylo dosaženo na bloku 2 v 2:16 dne 23. 5.2016.

 

Čína hodlá pomáhat Súdánu ve výstavbě první JE

24 May 2016 (WNA):

Čína a Súdán podepsaly rámcovou dohodu o výstavbě první jaderné elektrárny na východě Afrického kontinentu.  

Dohoda byla podepsána 23. května mezi  China National Nuclear Corporation (CNNC) a Súdánským ministerstvem pro elektrickou energii a vodní zdroje.

 

EDF nemůže dát konečný termín pro Hinkley Point C

24 May (NucNet):

Francouzská společnost EdF ústy CEO Anglické pobočky EdF nemůže zatím uvést konečný termín, do kdy se definitivně rozhodne o investici do JE Hinkley Point C ve Velké Británii. Projekt představuje dva reaktory EPR s odhadovanými náklady 18 mld €. JE by měla dodávat po dokončení 7% elektrické energie vyrobené ve Velké Británii. Problém je stále ve vládních zárukách a návratnosti investice z pohledu dlouhodobě predikovatelné ceny elektrické energie.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany