Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 27. listopad 2015

30.11.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

 

JE Dukovany 

Setrvalý stav.

4. blok  EDU na plném výkonu,  provoz bez odchylek od Limitů a podmínek. 

1. blok EDU odstaven pro plánovanou odstávku, nyní je 91. den odstávky z plánovaných 58. Odstávka je prodloužena kvůli dříve neplánovaným pracím (TG, kontrola svarů). Blok je v režimu 6 (palivo zavezeno v reaktoru).

2. blok a následně blok 3 jsou  odstaveny od 18.9. resp. 19.9. pro provádění komplexních  kontrol vybraných heterogenních svarových spojů. Jedná se o kontrolu několika tisíc svarů.

Za rok 2015  bylo v EDU vyrobeno 12 150   GWh.

 

K problematice svarů

Na semináři OBK 19.11. EDU zevrubně informovalo o aktuálním stavu viz zpráva z minulého týdne a https://www.obkjedu.cz/ 

Množí se různá a poněkud nepřesná vyjádření v tisku. Pro úplnost uvádím co k problematice svarů sděluje SUJB na svém webu  http://www.sujb.cz/aktualne/

17.09.2015 09:08

Provozovatel JE Dukovany  (ČEZ, a.s.) kontrolou rentgenových (RTG) snímků některých svarů na systémech důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti zjistil, že tyto snímky nemají takovou kvalitu, aby jimi byl prokázán stav některých svarových spojů na těchto systémech.

SÚJB byl o situaci informován dopisem ČEZ ze 9.9.2015 a vyžádal si od ČEZ, a.s. detailní popis situace a způsobu jejího řešení. Provozovatel v rámci pokračující kontroly RTG snímků dalších svarových spojů zjistil, že nelze prokázat jejich vyhovující stav. Proto o vývoji situace informoval SÚJB a dne 17.9. rozhodl o odstavení bloků 2 a 3 a provedení kontroly všech RTG snímků. Pokud by jejich kontrolou byly zjištěny indikace vad svarových spojů, budou tyto vady při odstávce opraveny. Kontroly a opravy na 1.bloku, který je v plánované odstávce, budou provedeny před uvedením tohoto bloku do provozu.

O dalším provozu 4. bloku bude rozhodnuto v nejbližší době. Další postup provozovatele bude úřad dále sledovat a v rámci neplánované kontroly provede vlastní přehodnocení vybraných RTG snímků.

15.10.2015 11:22

Po odstavení 2. a 3. bloku JE Dukovany (viz informace ze 17.9.2015) provozovatel JE Dukovany přehodnocuje rentgenové snímky svarů a nekvalitně provedené svary začal opravovat. Tyto činnosti probíhají i na 1. bloku, který je v plánované odstávce na výměnu paliva.

Nekvalitní RTG snímky byly zjištěny jak v jaderné, tak v nejaderné části JE, v převážné většině jde o potrubí malých průřezů sloužící k měření technologických parametrů. Zjištění se netýkají nejdůležitějších komponent, jako je tlaková nádoba reaktoru nebo kompenzátor objemu. Z pohledu zajištění jaderné bezpečnosti jsou nejzávažnější nedostatky snímků i svarů na potrubí napájecí vody parogenerátorů.

Pro 4. blok předal provozovatel úřadu zdůvodnění dalšího provozu, ve kterém prokázal, že 4. blok lze dále bezpečně provozovat, přestože i zde byly zjištěny nekvalitně provedené RTG snímky. Úřad si vyžádal předložení přehledu dodatečných kontrol, které jsou za provozu bloku prováděny. Závažnost nedostatků zjištěných na 4. bloku je menší, než na ostatních blocích.

Úřad zahájil s provozovatelem v souvislosti s uvedenou situací správní řízení, v jehož rámci ČEZ, a. s. informuje o postupu provádění opakovaných RTG kontrol a oprav. Před najetím odstavených bloků provozovatel prokáže úřadu odstranění všech nedostatků.

Nekvalitně provedené RTG kontroly zjistil SÚJB na EDU již v rámci kontroly, kterou v ČEZ, a. s. provedl v období od dubna do srpna letošního roku. Protokolem z této kontroly inspektoři úřadu žádali ČEZ, a. s. o odstranění zjištěných nedostatků. Plnění těchto opatření je předmětem probíhajícího hodnocení situace úřadem.

 

 

JE Temelín

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

 

 

Konference

SMR 2016

2. ročník konference o malých modulárních reaktorech proběhne v Praze  11.února 2016. Vice na  http://malereaktory.cz

 

Rosatom pořádá forum dodavatelů v Maďarsku

26 Nov (NucNet): Ruská státní organizace Rosatom pořádá v Budapešti –  Atomex EVROPA 2015  od 30.11. do 1. 12. Cílem výstavy a konference je prohloubit kontakt s dalšími Evropskými dodavateli, podobnosti jsou na: www.atomeks.ru/en

 

 

Informace ze světa

Holtec dodal první kontejnery pro Černobyl

27 November 2015. WNA

Americká specializovaná firma Holtec dodala prvních 10 kontejnerů pro  suché skladování použitého jaderného paliva  z JE Černobyl. Kontejnery ISF 2 by měly skladovat použité palivo minimálně 100 let.  Dodávka je v rámci kontraktu z roku 2007.

  

Velká Britanie oznámila další podporu problematice Malých modulárních reaktorů

25 Nov (NucNet):  

Velká Britanie zdvojnásobila fondy  inovačních programů  Energie a životní prostředí na 500 milionů liber na dalších pět let k podpoře projektů malých modulárních reaktorů  (SMR)

  

Praskliny v grafitu reaktoru Hunterston B

23 Nov (NucNet):

Praskliny v grafitových blocích aktivní zóny reaktoru Hunterston B ve Skotsku byly označeny tak, že nemají bezpečnostní významnost. Praskliny byly objeveny při plánované údržbě. Jedná se o GCR reaktor (vysokoteplotní plynem chlazený, grafitem moderovaný reaktor) o výkonu 600 MW v provozu od roku 1977.

  

Nový CEO WANO

23 Nov (NucNet):

The World Association of Nuclear Operators (WANO) mění svého ředitele. Petr Prosetzky z EdF Energy nahradí od 1. ledna 2016 Kena ELLISE.

Peter Prosetzky má 38 let praxe zejména ve společnosti ESCOM v Jižní Africe. Společnost ESCOM provozuje JE Koeberg.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany