Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 27. říjen 2017

28.10.2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 má pozastavený náběh po odstávce pro opravu ventilu na přívodu páry k turbíně.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: EIA pro EDU 5. Zpoždění NAPJE aneb co dělá Stály ministerský výbor?

Ze světa: Bienále WANO 2017, nové výzvy pro provozovatele jaderných elektráren.

Obyvatelstvo doporučuje dostavbu jihokorejských jaderných bloků. Toshiba má zájem podporovat flotilu ukrajinských reaktorů. Demontáž JE Kori 1. EDF předpokládá snížení nákladů na výstavbu EPR

Výročí pro příští týden: 28. 10. 1986 -  Spuštění 3. blok JE Dukovany (MKV)

Provoz EDU

1. Blok –100%

2. Blok - 100%

3. Blok-  spouštění bloku po odstávce 107 dnů pozastaveno pro závadu na regulační armatuře páry před vstupem na turbínu, režim 5.

4. Blok –100%

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 9009 GWh

 

Provoz ETE

1. Blok  100 %, 1075 MWe, celková výroba letos 7728 GWh

2. Blok 100 %,  1082 MWe, celková výroba letos 5875 GWh

 

Poznamenejte si do kalendáře termíny konferencí

-          NERS 8.11. Praha

-          NUSIM 23.- 24. 11. Brno

-          Seminář OBK EDU  28.11. Valeč

-          All4 Power 30.11. – 1. 12. Praha

-          12.12. Kulatý stůl s ATMEA - Dukovany

-          SMR 2018  15.2. 2018 Praha


Z domova

EIA pro EDU 5

V pátek 27.10. se uskutečnil na JE Dukovany seminář pro starosty v okolí EDU v souvislosti s připravovaným podáním pro EIA (studie vlivu stavby EDU 5 na životní prostředí). Ředitel  výstavby NJZ Martin Uhlíř  ze společnosti Elektrárna Dukovany II se svým týmem informoval starosty z okolních obcí o procesu EIA pro výstavbu nového bloku EDU 5. Dokumentace EIA je zpracována podle novely zákona 100/2001 Sb. Dokumentace má na 500 stran s dalšími 800 stranami dokladujících a vysvětlujících příloh. Dokumentace se týká vlastní budoucí elektrárny a vlivu jejího provozu na životní prostředí, ale také vlastní výstavby a ovlivňování životního prostředí při ní.

Celý proces EIA bude zakončen vydáním stanoviska MŽP. Trvání procesu se se předpokládá na několik let.

Zpoždění NAPJE aneb co dělá Stálý ministerský výbor

Harmonogram realizace Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE), má stále zpoždění. Za plnění  NAPJE je odpovědný Stálý ministerský výbor s administrací Státním zmocněncem. NAPJE, který vychází ze Státní energetické koncepce, ukládá výstavbu nových jaderných bloků v EDU z pohledu energetické samostatnosti a bezpečnosti ČR. Na stránkách MPO se uvádí: dne 27. září 2017 (po třech měsících) se na MPO uskutečnilo 6. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE). Jednání mělo s ohledem na stanovené úkoly a jejich harmonogram především bilanční charakter.

Členové Stálého výboru se seznámili se stavem přípravy výstavby nových jaderných bloků v ČR. Hovořili o aktuálním postupu v procesu EIA, řešení přepravy těžkých a nadrozměrných komponent a vyvedení elektrického výkonu z nových jaderných elektráren do přenosové soustavy. Výbor rovněž zkontroloval plnění úkolů z předchozích zasedání.

„Řada  úkolů z minulého zasedání znatelně postoupila vpřed. Jde především o úspěšné projednání novely stavebního zákona a zákona o EIA, a také o přípravu přepravních tras pro těžké a nadrozměrné komponenty,“ uvedl po jednání ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Klíčové pro budoucnost je připravit kvalitní analytické podklady ohledně obchodně-investičního modelu ve všech 3 zvažovaných variantách tak, aby měla nová politická reprezentace kvalitní a dostatečné podklady pro toto zásadní rozhodnutí.

Jen dodávám, že nejdůležitější je rozhodnout o způsobu organizace výstavby a způsobu výběru typu bloku, a to se dosud nestalo.

 

Ze zahraničí

Bienále WANO 2017, nové výzvy pro provozovatele jaderných elektráren

17 October 2017 WNA: Korporátní leadership, udržení a předávání znalostí mladé generaci, pomoc novým blokům uváděným do povozu se diskutovaly na 14. Bienále WANO (World Association of Nuclear Operators), které se uskutečnilo v Jihokorejském Gyeongju minulý týden. Bienále se zúčastnilo na 300 expertů. Společným tématem bylo udržení jaderné bezpečnosti ve vyvíjejícím a měnícím se světě.

Novým prezidentem WANO byl zvolen  Simone Rossi, CEO of EDF Energy. Příští Bienále se uskuteční v roce 2019 v Londýně.

WANO bylo založeno v Moskvě v roce 1989 jako reakce provozovatelů jaderných elektráren na katastrofu JE Černobyl. Posláním WANO je zvyšovat bezpečnost a spolehlivost provozovaných elektráren. Z program WANO jsou známé partnerské prověrky, mise technické podpory, výměnné návštěvy a také systém porovnání bezpečnostní úrovně jednotlivých elektráren pomocí bezpečnostních indikátorů a ukazatelů. Členy WANO jsou všechny jaderné elektrárny a jaderné elektrárenské společnosti na světě.

Obyvatelstvo doporučuje dostavbu jihokorejských jaderných bloků

20 October 2017 WNA: Výstavba bloků 5 a 6 v Jihokorejské lokalitě Shin Kori, jejichž výstavba byla rozhodnutím prezidenta Moon Jae-in v červnu pozastavena. Rozestavěnost bloků je cca 30 %. Na téma dostavby bylo organizováno referendum a k podpoře a pokračování výstavby se vyjadřovalo obyvatelstvo. Výsledek referenda mluví ve prospěch dostavby bloků.

Toshiba má zájem podporovat flotilu Ukrajinských reaktorů

25 October 2017 WNA: Ukrajinský NAEK Energoatom a Japonská Toshiba Energy Systems podepsali memorandum o spolupráci v oblasti modernizace sekundárních – turbínových částí ukrajinských JE. Ukrajina provozuje JE  Záporožská, Chmelnická, Jihoukrajinská a Rovenská. Celkem je  v provozu 10 reaktorů VVER 1000 a 2 reaktory VVER 440 s celkovým instalovaným výkonem 13,838 MWe.

Demontáž  JE Kori 1: 25 Oct (NucNet): Likvidace a demontáž JE Kori 1 ležící u města Busan bude trvat cca 15 let s odhadovanými náklady 719.4 miliard wonů (543.2 M EUR). 

JE Kori 1 s  576 MWe tlakovodním (PWR) reaktorem je v provozu od roku 1978 a byla odstavena po 40 letech provozu v roce 2017. Je nejstarším korejským reaktorem Celkem je v Jižní Korei v provozu 24 jaderných reaktorů.

EDF předpokládá snížení nákladů na výstavbu EPR 

23 Oct (NucNet):  Francouzská státní společnost EdF tvrdí, že se poučila s chyb při výstavbě JE Olkiluoto 3  a Flamanville 3 a dokáže snížit náklady na výstavbu dalších bloků EPR o 30 %. (co je však 100%?)

Výstavba JE Flamanville byla zahájena v roce 2007 s nyní odhadovaným rozpočtem 10,5 mld. EUR. Výstavba JE Olkiluoto byla zahájena v roce 2005 s původním rozpočtem 3,5 mld EUR.

Novou výstavbu zahajuje EdF na lokalitě Hinkley Point v UK, projekt je rozpočtován ve výši  21,8 mld. EUR pro dva bloky EPR. EdF také dokončuje s čínskou společností China General Nuclear Power (CGN)  JE   Taishan-1, v provincii  Guangdong v Jižní Číně.  Spouštění těchto bloků se očekává v roce 2018.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany