Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 28. 2.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 28. 2.2020

28.2.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3  odstávka pro výměnu paliva a revize.

V Temelíně jsou oba bloky v provozu

Zahraniční zprávy: Vývoj SMR -  GEH oznámil pokrok v revizi návrhu dodavatele BWRX-300 v Kanadě. Testovací sestavy ATF dokončují první palivový cyklus v JE Hatch. Finská firma zahajuje projekt dálkového vytápění SMR. EDF uzavírá JE Fessenheim  1 ve východní Francii. General Atomics a Framatome se zapojí do vývoje nového jaderného paliva.

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok – odstávka pro výměnu paliva a revize, 20 den, režim 7 (palivo vyvezeno z reaktoru)

4. blok -  100 %,

Výroba letos   1 833  GWh

Provoz ETE

ETE 1 1075 MWe  výroba 2020 1382 GWh

ETE 2 1097 MWe  výroba2020  1497 GWh

provoz v souladu s LAP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz)

 

Kalendář akcí - nezapomeňte

  • Senát parlamentu ČR pořádá odbornou konferenci na téma: ENERGETIKA BEZPEČNÁ,BEZEMISNÍ A UDRŽITELNÁ,  12.března 2020, Valdštejnský palác
  • Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020  celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů termín 15. 4. – 16. 4. 2020 zahájení v 10 hod. plenární zasedání 10:30 – 12:30 https://www.jadernedny.cz/ 
  • JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni 15.4. - 20.5. https://www.jadernedny.cz/ 
  • NUCLEAR ENCOUNTER 2020 -třetí ročník konference. 16. – 17. dubna 2020, Modra, Slovensko. Profesní setkání provozovatelů JE a servisních organizací jaderných elektráren.  Více na http://nuclearencounter.alveda.cz.
    • SAFE AND SUSTAINABLE FUEL CYCLE BACK END 2020 (SSFC 2020), Praha, 18. a 19. 5. 2020.  Příprava a realizace konce palivového cyklu- www.ssfc.cz 

 

Připomeneme si

43 let od havárie v Jaslovských Bohunicích

stoplusjednicka.cz  20.2.2020:  Petr Svoboda Poměrně málo se ví o tom, že i v bývalém Československu došlo k závažné jaderné havárii. Stalo se tak 22. února 1977 v elektrárně A-1 v Jaslovských Bohunicích. V Jaslovských Bohunicích se nacházel experimentální reaktor KS 150 domácí konstrukce. Jako palivo používal neobohacený (přírodní) uran. Palivo bylo v reaktoru umístěno v kanálech a bylo možné je měnit za provozu. A právě při výměně jednoho z palivových souborů došlo k nehodě. Personál při zavážení neodstranil z paliva silikagel, absorbér vlhkosti. Chladicí médium tak nemohlo volně proudit a lokální přehřívání způsobilo poškození aktivní zóny.
Došlo k průniku těžké vody, která sloužila jako moderátor, do chladicího systému. To vedlo k poškození veškerého paliva nacházejícího se v reaktoru. Primární okruh byl silně kontaminován štěpnými produkty, přičemž v důsledku netěsností byl částečně kontaminován i sekundární okruh. Už o rok dříve došlo na stejném experimentálním rektoru k méně závažné havárii. Při níž zemřeli dva lidé, jimž se nepodařilo včas opustit provozní halu.
V důsledku obou havárií byla jaderná elektrárna A-1 uzavřena a v současné době se provádí její likvidace. Stejně je likvidována i elektrárna označovaná jako V-1, vybavená ruskou technologií s reaktory typu VVER (PWR) první generace. Modernější elektrárna V-2 se stejnou technologií jako je v Dukovanech zůstává v provozu

 

Zahraniční zprávy

Vývoj SMR -  GEH oznámil pokrok v revizi návrhu dodavatele BWRX-300 v Kanadě
NucNet. 26. února 2020: Americká společnost GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) předložila první dokumenty pro svůj návrh malého modulárního reaktoru BWRX-300 (SMR) k procesu přezkumu návrhu dodavatele (VDR- vendor design review) kanadským jaderným dozorem.
Prohlášení uvádí, že předložená dokumentace Kanadské komisi pro jadernou bezpečnost je pro kombinovanou fázi 1 a 2 přezkumu a týká se osmi z 19 oblastí zaměření VDR, včetně obecného popisu zařízení, kontrolního systému a zařízení, výzkumu a vývoje a procesu navrhování

BWRX-300 je SMR o výkonu 300 MW odvozený od návrhu ekonomického zjednodušeného varného reaktoru (ESBWR) společnosti GEH s výkonem 1 520 MW. Podle GEH využívá BWRX-300 konstrukční a licenční základnu ESBWR, která v roce 2014 získala konstrukční certifikaci v USA.
Společnost GEH uvedla, že použila „dramatické zjednodušení konstrukce“ a výsledkem je, že BWRX-300 vyžaduje až o 60% nižší kapitálové náklady na MW ve srovnání s jinými vodou chlazenými SMR nebo stávajícími velkými návrhy jaderných reaktorů. Ve srovnání s ESBWR by BWRX-300 použil o 50% méně betonu a oceli na bázi na MW.
Společnost uvedla, že věří, že BWRX-300 se může stát konkurenceschopnou z hlediska nákladů na výrobu energie z kombinovaného cyklu plynu a obnovitelných zdrojů

 

General Atomics a Framatome se zapojí do vývoje nového jaderného paliva

WNN, 21. února 2020:  Framatome a General Atomics (GA) mají spolupracovat na vývoji palivových elementů odolných vůči nehodám vyrobených z kompozitu  karbidu křemíku namísto současných slitin zirkonia. Pokročilá konstrukce jaderného paliva používající karbid křemíku v palivovém kanálu, zvýší bezpečnost a výkon paliva.

 

Testovací sestavy ATF dokončují první palivový cyklus v JE Hatch

WNN, 26. února 2020: Montážní zkušební sestavy paliva odolného proti nehodám (ATF – accident tolerant fuel) instalovaného v 1. bloku jaderné elektrárny Edwin I Hatch v Southern Nuclear na začátku roku 2018 dokončily 24měsíční palivový cyklus. Vzorek testovacích palivových článků  bude nyní podroben analýzám a zkouškám.

 

Finská firma zahajuje projekt dálkového vytápění SMR

WNN, 24. února 2020: Středisko technického výzkumu VTT ve Finsku dnes oznámilo zahájení projektu na vývoj malého modulárního reaktoru pro dálkové vytápění. Většina dálkového vytápění v zemi se v současné době vyrábí spalováním uhlí, zemního plynu, dřevěných paliv a rašeliny, ale jeho cílem je postupné ukončení využívání uhlí při výrobě energie do roku 2029.

VTT uvedla, že dekarbonizace dálkového systému výroby tepla je „jednou z nejvýznamnějších klimatických výzev, kterým čelí mnoho měst“. Cílem projektu je vytvořit nový finský průmyslový sektor kolem technologie, která by byla schopna vyrobit většinu komponent potřebných pro závod, uvedla společnost. Návrh reaktoru pro dálkové vytápění bude vyžadovat odbornost od široké řady finských organizací.

"Harmonogram je náročný a levných alternativ je málo" řekla Ville Tulkki, vedoucí výzkumného týmu ve společnosti VTT. "K dosažení cíle jsou zapotřebí nové inovace a zavádění nových technologií. Jaderné dálkové vytápění by mohlo přinést významné snížení emisí."

VTT, která má asi 200 vědců pracujících s jadernou energií a souvisejícími aplikacemi, uvedla, že se spoléhá na interní výpočetní nástroje a využije své multidisciplinární kompetence k rozvoji SMR. „Například při modelování aktivní zóny reaktoru jsme schopni použít vysoce přesné numerické metody.“ řekl Jaakko Leppänen, profesor výzkumu bezpečnosti reaktorů na VTT.

Během posledních pěti let se společnost VTT podílela na projektech zkoumajících příležitosti  nasazení SMR. Na evropské úrovni koordinuje projekt ELSMOR (Evropské licencování malých modulárních reaktorů), který byl zahájen minulý rok. Vede také jeden z pracovních balíčků evropského výzkumného a inovačního projektu McSAFE, který byl zahájen v září 2017. Tento projekt vyvíjí nástroje pro výpočet nové generace pro modelování fyziky SMR.

Ecomodernistická společnost a energetika pro lidstvo zveřejnila v září 2017 zprávu, která hodnotila úplnou dekarbonizaci energetického sektoru helsinské metropolitní oblasti pomocí vyspělých jaderných reaktorů.

Model použitý v případové studii v Helsinkách předpokládá budoucí roční spotřebu energie při dálkovém vytápění na 8 TWh, elektřinu na 12 TWh a 4 TWh vodíku pro dopravu. Ačkoli se několik pokročilých SMR vyvíjí a přichází na trh do roku 2030, které by mohly splňovat specifikace, studie vybrala modely, které je třeba vzít v úvahu: vysokoteplotní, plynem chlazený reaktor s oblázkovým ložem (Pebble bed) HTR-PM, který se v současné době staví v Číně, a integrální modulární solný reaktor společnosti Terrestrial Energy.

 

EDF uzavírá JE Fessenheim 1 ve východní Francii

WNN, 24. února 2020: EDF odpojila nejdéle fungující jadernou elektrárnu ve Francii - Fessenheim 1 - od elektrické sítě, čímž ukončila 42 let výroby elektřiny s nízkými emisemi uhlíku v této lokalitě. Jednotka byla odpojena od sítě ve 22:00. Provozovatel uvedl, že byly zahájeny operace chlazení primárního okruhu a vyvážení paliva. Odstavení  bloku 2 je naplánováno na 30. června.

Jaderná energetika představuje téměř 75% výroby energie v zemi, ale bývalý francouzský prezident Francois Hollande uvedl, že má v úmyslu omezit svůj podíl národního mixu výroby elektřiny na 50% do roku 2025 a do konce svého pětiletého období uzavřít Fessenheim , v květnu 2017. V červnu 2014 jeho vláda oznámila, že kapacita bude omezena na současnou úroveň 63,2 GWe a do roku 2025 bude omezena na 50% celkové produkce.

Když byl zvolen, prezident Emmanuel Macron slíbil, že bude respektovat Hollandeův cíl. Řekl však, že francouzské snižování jaderné energie musí být v tempu, které umožňuje zemi udržet energetickou suverenitu. V projevu v listopadu 2018, objasnil Macron energetický přechod do roku 2035 a  odstavení 14 reaktorů o kapacitě 900 MWe. Řekl, že elektrárna Fessenheim - blízko německých hranic - bude uzavřena na jaře 2020.

Koncem září EDF požádala regulační orgán pro jadernou bezpečnost, Autorité de Sûreté Nucléaire , a ministra pro ekologickou a solidární přechod, Élisabeth Borne, o uzavření dvou PWR o výkonu 880 MWe ve Fessenheimu, které začaly fungovat v roce 1977 a 1978.  Předtím, než EDF podala žádost o vyřazení z provozu, podepsala s vládou dohodu o protokolu, podle níž stát tuto kompenzaci nahradí.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany