Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 29. června 2018

2.7.2018

Jednou větou

V Dukovanech pokračuje na 1. bloku odstávka pro výměnu paliva a revize. Odstávka potrvá do 9. 7. Ostatní bloky EDU (bloky 2. až 4.) jsou na plném výkonu.

Členové OBK navštívili JE Borssele a úložiště COVRA v Holandsku - viz. sekce Naše činnost.

V Temelíně je první blok v provozu na plánovaném výkonu. Druhý blok se připravuje k odstavení dnes k večeru. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Z domova: Vznikla Česká jaderná asociace. Chce hájit jadernou energetiku. Jaderníci všech krajů, spojte se?

Ze světa:  Vláda UK by mohla dát £200 milionů liber na SMR ve Walesu.  Projekt ITER běží podle nového harmonogramu, první plasma v roce 2025.  Švýcarský reaktor v Mühlebergu má licence na likvidaci. GE a  EDF podepsali dohodu na výstavbu 6 EPR v Indii

 

Provoz EDU

1. blok – Odstávka  49 den  z 59 (do 9. července) Režim 6

2. blok –100%  495 MWe

3. blok - 100% 483 MWe

4. blok –100% 490 MWe

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Výroba letos 6 999  GWh.

Provoz ETE

Blok 100%, 1074 MWe, výroba letos: 3042  GWh

Blok 90 %,  941 MWe, výroba letos:  4 255 GWh

 

V pátek 29.6.  večer ČEZ plánovaně odstaví druhý temelínský blok. Důvodem jsou kontroly a výměna paliva

Výměna paliva, kontroly turbíny a bezpečnostních systémů nebo rekonstrukce části potrubí cirkulační chladící vody. To jsou jen příklady nejdůležitějších prací během odstávky druhého bloku. Celkově mají energetici v plánu udělat přes deset tisíc činnost a vše navíc chtějí zvládnout během dvou měsíců.

Odstavení druhého temelínského bloku ČEZ naplánoval na pátek večer. Během víkendu bude technologie postupně chladnout a naplno se vlastní práce rozběhnou od pondělí. Mezi prvními proběhne otevírání reaktoru, na které jsou plánovány čtyři dny.

Důležitou prací během odstávky je výměna paliva. Energetici vůbec poprvé zavezou modernizované palivo typu TVSA-T, mod.2. Celkově půjde o 48 modernizovaných palivových souborů, které doplní původní typ paliva. „Modernizované palivo má v porovnání s předchozím typem určité konstrukční úpravy. Palivový soubor je mechanicky odolnější, palivové pelety mají jiný design a změny jsou i v pokrytí paliva. Jeho použití muselo předcházet náročné licenční řízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,“ vysvětluje Bohdan Zronek, člen představenstva společnosti ČEZ. (v květnu doplnil Temelín zásoby paliva).  Zavážení nového paliva energetici plánují na první polovinu srpna. Ještě předtím budou do skladu použitého paliva zavazeny čtyři kontejnery s použitým palivem. Zde zaplní 35.-38. skladovací pozici z celkových 152.

Z hlediska délky odstávky pak budou klíčové především práce na turbíně a kontroly bezpečnostních divizích. „Turbína bude kompletně rozebraná a všechny tři nízkotlaké rotory převezeme ke kontrole a přelopatkování čtvrtých oběžných kol přímo k výrobci do Plzně,“ doplňuje Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Kontroly všech tří bezpečnostních divizí jsou součástí každé odstávky, tentokrát navíc proběhne modernizace výtlaku čerpadel technické vody důležité. Práce budou náročné, protože půjde o mnoho činností na velmi malém prostoru.

V souvislosti s provozem chladicích věží bude probíhat čištění přívodního potrubí a bazénů pod věžemi. Navíc začne důležitá rekonstrukce vnitřního povrchu potrubí, které propojuje chladicí věže s technologií uvnitř strojovny. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Odstávka prvního bloku proběhla od začátku loňského prosince do začátku března, trvala 83 dní a ČEZ ji zvládl s šestidenním předstihem. Od začátku roku vyrobil Temelín 7,66 TWh elektřiny.

 

Z domova

 

Vznikla Česká jaderná asociace. Chce hájit jadernou energetiku

ČTK: ČESKÉ BUDĚJOVICE, 28. června 2018

Hájit jádro jako součást vyváženého energetického mixu v Česku, podporovat a prosazovat výstavbu nových bloků v Dukovanech a v Temelíně je jedním z hlavních cílů České jaderné asociace, kterou v květnu založili odborníci na energetiku jako zapsaný spolek. Ti se dnes sešli na první valné hromadě asociace, která se konala na půdě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

„Právě jádro přináší energetickou jistotu a stabilitu do budoucna. Staré neznamená nutně špatné. Obnovitelné zdroje energie nejsou samy schopny zajistit a garantovat energetickou bezpečnost, soběstačnost a stabilitu. Proto je třeba dostavět obě naše jaderné elektrárny. Je to energetická jistota a pojistka do budoucna. Ostatně je to také bezemisní zdroj energie,“ říká Jan Prachař, předseda představenstva České jaderné asociace a někdejší ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů.

Blízko k jaderné energetice mají i další zakladatelé asociace, například Radek Trtílek je absolventem oboru Jaderného inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a je ředitelem divize Radioaktivní odpady a vyřazování v UJV Řež, a.s., Michal Šnaider je expertem z oblasti projektování a výstavby energetických investičních celků na klíč a Petr Kohout se jako expert podílí na hodnocení výzkumných projektů v oblasti jaderné a nejaderné energetiky. Mezi spoluzakladateli je i Marek Vochozka, rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

„Jsme odborně připraveni podpořit přípravu i prosazení záměru postavit nový jaderný zdroj. Jeho výstavba by vedla k posílení české ekonomiky a pomohla zachovat vzdělání v jaderné oblasti, kterým české firmy a vysoké školy stále ještě disponují,“ uvedl Marek Vochozka.

Podle Jana Prachaře k založení České jaderné asociace přispěly i stále častěji se objevující tendence vedoucí k rozmělňování české energetiky. „V České republice nemáme mnoho možností jak obnovitelné zdroje energie v masivním měřítku využít. Nemáme moře pro vybudování větrných parků jako má Německo, Belgie a Nizozemí, ani vysoké hory, kde bychom využili energii z vodních elektráren jako Rakousko. Česko zato disponuje dvěma jadernými elektrárnami, které bezpečně a spolehlivě vyrábějí energii a zaměstnávají tisíce lidí. Nedostavět je by bylo pro energetiku státu krátkozraké,“ dodal.

Nové tendence v energetice Česká jaderná asociace vítá, stejně tako rozvoj elektromobility. Právě proto, pro zajištění stability, soběstačnosti, udržení nízkoemisní energetiky a splnění klimatických cílů, je podle ní nevyhnutelná dostavba Temelína a Dukovan. Stát by měl k energetice přistupovat konzervativně a jít ověřenou cestou jistoty. „Dělá to pro své občany a pro budoucí generace. Česká jaderná asociace vznikla proto, aby tento záměr podpořila," uzavřel Jan Prachař.

 

Jaderníci všech krajů, spojte se?

Ke zprávě o vzniku  Česko jaderné asociace mi dovolte několik osobních poznámek.

V Česku v historii vzniklo a dosud funguje více spolků, které podporují jadernou energetiku,  ASEK i NAPJE, dostavbu ETE, novou výstavbu v EDU nahrazující stávající bloky, aktivity pro Hlubinné úložiště, udržení znalostí atp. 

Jen ty hlavní jsou: Aliance české energetiky, Česká nukleární společnost, Atomex group, Energetické Třebíčsko, Jaderné regiony ČR, Energoregion 2020, Ekoregion 5, Občanská bezpečnostní komise EDU, Jaderní veteráni, České jaderné forum,  ale i třeba Inženýrská akademie České republiky a to nemluvím o aktivitách a zahraniční spolupráci (Foratom, ENS, WANO, EPRI), Jejich činnost, akce, konference a publikování je  dlouhodobé a vzájemně koordinované.

Podle dotazů, které jsem dostal od čtenářů CNN soudím, že založení Asociace nebylo koordinováno s aktivitami již existujících spolků. A to je, mírně řečeno podivné a dokonce si troufám říct nebezpečné a pro jadernou věc škodlivé. 

Nemělo by se založení Asociace nebo obecně jakéhokoliv dalšího jaderného spolku spíše řídit heslem „jaderníci spojte se“, než heslem „mnoho psů zajícova smrt“. On totiž samostatný a nekoordinovaný postup může být cestou do pekel.

 

Ze světa

Vláda UK by mohla dát £200 milionů liber  na SMR ve Walesu

28 Jun (NucNet): Vláda Velké Britanie oznámila, že by mohla dát 200 M liber na podporu projektu výstavby SMR (malý modulární reaktor) na lokalitě  Trawsfynydd v Severním Walesu. Na lokalitě byla dříve v provozu  JE s reaktorem Magnox.


Projekt ITER běží podle nového harmonogramu, první plasma v roce 2025

26 Jun (NucNet): The International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter), Mezinárodní projekt budující s rozpočtem 15 mld. € v jihofrancouzském Cadarachi první  fůzní reaktor. Reaktor bude využívat fúzní reakci - slučování jader  deuteria za vysokých teplot.

Plán předpokládá, že první fůzní reakce, by mohlo být dosaženo v roce 2025 a plný výkon udržitelné fůzní reakce v roce 2035.


Švýcarský reaktor v Mühlebergu má licence na likvidaci

27 Jun (NucNet): Švýcarská společnost BKW, která provozuje od roku 1971  jadernou elektrárnu Mühleberg  s varným reaktorem (BWR) o výkonu 350 MWe, dostala licenci na likvidaci.  Elektrárna bude v provozu do 20.12. 2019.

 

GE a  EDF podepsaly dohodu na výstavbu 6 EPR v Indii

27 Jun (NucNet): GE a Francouzská státní společnost EdF se dohodli na partnerství při výstavbě šesti reaktorů typu EPR (evropský jaderný reaktor) v západní Indii.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany