Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 29. září 2017

29.9.2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Ze světa:Westinghouse říká, že jeho závazek k rozvoji SMR v Anglii stále trvá.

Incident s uvolněním radioaktivity hodnocený provizorně stupněm INES 2 ve Švédsku. Nová elektrárna v Jaslovských Bohunicích není zatím potřebná.  Cena SMR aneb jak chce Rols Royce soutěžit s větrem a sluncem.

Z domova: Zástupci MPO a ČEZ se zajímali o jaderné kompetence ZAT.

Pro jádro nadějná situace, všechny velké české strany se před volbami hlásí k jaderné energetice.

Provoz EDU

1. Blok –100% 498 MWe

2. Blok - 100%, 492 MWe

3. Blok-odstávka pro výměnu paliva a revize 77 den, režim 7 (palivo vyvezeno z reaktoru) odstávka je plánována do 29. 10. 2017

4. Blok – 100%, 503 MWe

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 8008 GWh

EDU dnes: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=dukovany

 

Provoz ETE

1. Blok  100 %, 1076 MWe, celková výroba letos 6977 GWh

2. Blok 100%,  1048  MWe, celková výroba letos 5119 GWh

 

Ze zahraničí

Westinghouse říká, že jeho závazek k rozvoji SMR v Anglii stále trvá

28 Sep (NucNet): Westinghouse Electric prohlásil, že nadále zůstává jeho příslib rozvíjet technologii malého modulárního reaktoru (SMR) 225 MW, který by umožnil Velké Británii se posunout do pozice globálního dodavatele těchto technologií. Více než 85 % technologie SMR Westinghouse může být aplikováno ve Velké Británii. Palivo by se vyrábělo v závodě Springfieldu v severní Anglii. Nabízený projekt SMR sdílí systémy, licenci, údržbu s technologií AP 1000, reaktoru generace 3+, který nabízí fy Westinghouse.

Incident s uvolněním radioaktivity ve Švédsku je hodnocený provizorně stupněm INES 2

27 Sep (NucNet):  Švédský dozor (The Swedish Radiation Safety Authority (SSM)) vydal provisorní hodnocení radiační události, ke které došlo v závodě Studsvik Nuclear 21. září a které vedlo k úniku radioaktivity a povrchové kontaminaci.  Žádné další detaily nebyly zveřejněny. SSM oznámil, že incident byl spojen s falešným požárním alarmem. Kontaminace nebyla pozorována v okolí závodu.

INES je mezinárodní stupnice zavedená MAAE na hodnocení závažnosti radiologických událostí. Má 7 stupňů (1 odchylka, 2 nehoda,… – 7 vážná havárie)

Nová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach nie je zatiaľ nutná
BRATISLAVA 25. septembra (WebNoviny.sk): Výstavba novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nie je v najbližších rokoch potrebná. Myslí si to Ministerstvo hospodárstva SR (MH).
"Pre dosiahnutie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny do roku 2030, pri predpoklade dokončenia už rozostavaných energetických zdrojov a predpokladanej realizácii projektov obnoviteľných zdrojov energií, nebude potrebná výstavba ďalších väčších zdrojov," uviedol rezort hospodárstva vo svojej pravidelnej ročnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny.
Novú plánovanú jadrovú elektráreňv Jaslovských Bohuniciach by bolo podľa ministerstva najlepšie postaviť až po odstavení dvoch jaslovských jadrových blokov elektrárne EBO V2. Súčasné prevádzkovanie novej atómovej elektrárne s výkonom 1 200 megawattov a dvoch súčasných blokov s vyše tisícmegawattovým výkonom by si vyžiadalo dodatočné nemalé investície do prenosovej sústavy.
"Z pohľadu celkovej bilancie regulačnej oblasti Slovenska by bola výstavba nového jadrového zdroja efektívnejšia v prípade jeho náhrady za existujúcu elektráreň EBO V2," uviedol rezort.

Cena SMR aneb jak chce Rols Royce soutěžit s větrem a sluncem

26 Sep (NucNet):  Britský jaderný průmysl, zejména Rols Royce doufá, že tzv. SMR – Malé modulární reaktory  by mohly dodávat elektřinu za podobnou cenu jako větrné nebo solární zdroje. Rolls-Royce a její partneři v konsorciu, včetně Amec,  Foster Wheeler, Arup, Laing O Rourke a Nuvia, vyvíjejí SMR,  který by mohl být na trhu do konce příštího desetiletí. Uvádí se, že tento SMR by mohl vyrábět energii  v cenách od  60 liber (66 EUR, 79 dolarů) za MWh, což je konkurenční proti větru a solární energie a podstatně nižší  než 92.50 za MWh, která se očekává u projektu  EdF s reaktorem EPR pro Hinkley Point C.

Z domova

Zástupci MPO a ČEZ se zajímali o jaderné kompetence ZAT

26. září 2017 ZAT Koncem září navštívili  společnost  ZAT v Příbrami zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu v čele s Jánem Štullerem, vládním zmocněncem pro jadernou energetiku, který je odpovědný za naplňování schváleného Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky v České republice, a zástupci ČEZ z útvaru Výstavba jaderných elektráren.  Cílem návštěvy vládního zmocněnce bylo seznámit se s kompetencemi naší společnosti, která je členem Aliance české energetiky, a to zejména pro jadernou energetiku.

Nové jaderné bloky postavené s finanční podporou státu patří mezi hlavní plány českých politických stran v oblasti energetiky. Rozhodnutí má padnout z kraje příštího roku.

Podle Jána Štullera je tedy důležité zmapovat kompetence stěžejních firem, které by se mohly na dostavbě podílet. „Naše společnost má v Evropě velmi dobré postavení v oblasti dodávek řídicích systémů pro jaderné technologie. Realizujeme velké zakázky u nás i ve světě, kde dodáváme řídicí systém SandRA vyvinutý naší společností. Naše jaderné know-how tedy stále posiluje," říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Zástupcům z MPO a ČEZ naši odborníci představili řídicí systémy SandRA pro realizaci kategorie bezpečnostních i nebezpečnostních funkcí včetně našich kompetencí a dalších produktů pro jadernou energetiku. „Tyto řídicí systémy bychom rádi uplatnili při uvažované dostavbě českých jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně a při dodávkách v rámci modernizace a výstavby nových jaderných bloků v zahraničí,“ doplňuje Karel Stočes, ředitel divize Jaderná energetika.

Řídicí systémy a know-how ZAT běží na třetině bloků jaderných elektráren v Evropě a deseti procentech ve světě. Je nasazen na obou českých jaderných elektrárnách, přitom technologie na čtyřech blocích Jaderné elektrárny Dukovany je téměř ze sta procent řízena právě řídicím systémem naší společnosti.

 

Pro jádro nadějná situace, všechny velké strany se hlásí k jaderné energetice

Vybírám z volebních programů
ODS: „Prosadíme rozvoj jaderné energetiky pomocí speciálně vy­tvořené státní společnosti s cí­lem zvýšit energetickou nezávis­lost a bezpečnost (dostavba Temelína a výstavba náhradních bloků Dukovan).“
TOP 09: „Budeme využívat jader­nou energetiku, včetně prodlou­žení životnosti dnes fungujících bloků po dobu, kdy to bude eko­nomicky a strategicky výhodné.“
KDU-ČSL: „Podpoříme rozšíření stávajících jaderných elektráren za podmínek, které budou akceptovatelné z hlediska poří­zení a následného provozu.“
ČSSD: „V souvislosti s útlumem uhelných elektráren podpoříme další rozvoj jaderné energetiky, včetně aktuální výstavby nového bloku v JE Dukovany a výhledo­vě také v JE Temelín.“
ANO: „Výrobu elektrické energie zajistíme mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podí­lu jaderné energetiky a obnovi­telných zdrojů a naopak postup­ném poklesu hnědouhelných elektráren. Připravíme podmínky pro další výstavbu jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně v potřebných termínech.“
KSČM: „Soustředíme se na podporu využívání jaderné ener­gie s rozumným a ekonomicky výhodným užitím obnovitelných zdrojů, dobudování kapacit ja­derných elektráren. Soustředí­me se na podporu dostavby bloků JE Dukovany a Temelín.“

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany