Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 3. březen 2017

6.3.2017

Jednou větou

Provoz EDU

 • odstávka, odstávka-spouštění bloku, 100%, 100%
 • OBK zasedala v Mohelně

Provoz ETE

 • 100%, 100%

Z domova

 • 25 let NUVIA Dosimetry

Ze zahraničí

 • Vědci navrhují "Novou cestu" směrem k svatému grálu jaderné syntézy
 • Westinghouse podepsal kontrakt na dodávku jaderného paliva pro Švédský  Oskarshamn-3
 • Velká Británie připravuje plán pro nasazení malých reaktorů.
 • Ruský nový blok 3 ½ generace v Novovoroněži přešel do komerčního provozu
 • Dohoda mezi Ruskem a Tadžijistánem v oblasti  mírového využití jaderné energie
 • Holtec získal kontrakt na dodávku kontejnerů do Slovinska
 • Německý KSB bude dodávat čerpadla pro čínskou  JE Zhangzhou
 • MAAE chválí projekt LTO belgické JE Doel
 • Nový harmonogram výstavby JE  Vogtle
 • Evropská komise  vítá schválení dokumentů pro svoji první aktuální Peer Review

Provoz EDU

1. Blok  odstávka R 6 palivo v reaktoru, 41 den ze 120

2. Blok odstávka R6 – 168. den ze 180 dnů. Probíhají testy a činnosti spojené se spouštěním bloku, které se očekává v průběhu příštího týdne

3. Blok100%

4. Blok 100%

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 1679 GWh

  

OBK zasedala v Mohelně – viz. informace v sekci Naše činnost

 

Provoz ETE

1.Blok 1091 MW, celková výroba letos 1597 GWh

2.Blok 10097 MW, celková výroba letos 1606 GWh

  

Z domova

25 let NUVIA Dosimetry

U příležitosti 25. výročí založení Celostátní služby osobní dozimetrie, která začátkem letošního roku změnila jméno na NUVIA Dosimetry, byl uspořádán  9. února odborný seminář v Clarion Congress hotelu v Praze. Setkalo se zde na 180 odborníků z oblasti dozimetrie ionizujícího záření, zákazníků a partnerů CSOD, s.r.o.

V úvodní přednášce zazněla historie firmy, jejíž prvopočátky sahají až do roku 1958, kdy bylo založeno oddělení osobní dozimetrie v rámci Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. V lednu 1992 z tohoto oddělení vznikla Celostátní služba osobní dozimetrie spol. s.r.o., která za dobu svého působení vyhodnotila více než 2 660 000 osobních dozimetrů.

Tři  výherci, kteří nejpřesněji tipovali počet vyhodnocených dozimetrů v roce 2016 (jež byl 87 644) si odnesli láhev luxusního francouzského šampaňského.

V dnešní elektronické době jen připomenu, co to je a jak funguje tzv. filmový osobní dozimetr.

Již W.C. Roentgen přišel na to, že  jím objevené paprsky X způsobují zčernání fotografické desky. Čím více ozařoval, tím více deska černala.Později se přišlo na to, že nejen paprsky X, ale všechny druhy záření (alfa, beta, gama) vyvolávají zčernání fotografického filmu. Toto zčernání je  úměrné množství záření.  A na tom je vše založeno. Malá kazetka, kterou vidíme nosit  lékaře a laboranty  u rentgenu, nebo na odděleních nukleární mediciny či PET diagnostiky (pozitronová emisní tomografie) obsahuje rozměrově malý film obložený sadou plíšků z různých stínících materiálů. Po předepsané době nošení, která bývá zpravidla měsíc nebo tři měsíce se film vyvolá a ze stupně zčernání pod jednotlivými poli vymezeným těmi plíšky se stanovuje celková dávka ozáření pracovníka, druh záření (alfa, beta, gama), jeho energie a někdy i směr v případě jednorázového ozáření.

Je to jednoduché a levné.  Trvale zůstává archivován  vyvolaný film jako prvotní doklad o obdržené dávce. Celostátní služba osobní dozimetrie, dnes tedy Nuvia dosimetry, provádí pomocí filmových dozimetrů sledování pro zdravotnictví, průmysl, výzkumné laboratoře a uranový průmysl.

V ČEZ jak v EDU, tak v ETE se také používaly filmové dozimetry, ale později byly nahrazeny elektronickými měřidly. Mimo ně se ještě pro určité typy prací v kontrolovaném pásmu používají na JE doplňkové dozimetry pracující na termoluminiscenčním principu. To je ale již jiná historie.

 

Ze zahraničí

Vědci navrhují "Novou cestu" směrem k svatému grálu jaderné syntézy

3 Mar (NucNet):

Vědci z university v Ilinois zkoušejí novou cestu k vyvolání jaderné syntézy. Mimo  metody tokamaku, které bude využívat i project ITER, navrhují použít krátké laserové světelné impulsy ke sloučení izotopů deuteria a tricia. Více na  http://bit.ly/2mO4VVh

 

Westinghouse podepsal kontrakt na dodávku jaderného paliva pro Švédský  Oskarshamn-3

3 Mar (NucNet):

Westinghouse Electric Company podepsala kontrakt na dodávku jaderného paliva se švédským provozovatelem  OKG JE Oskarshamn 3. Westinghouse tak bude dodávat palivo až do roku 2030. Výroba  paliva probíhá v závodě Westinghouse  ve Vasteras ve Švédsku.

Oskarsham 3 je varný reaktor 1,400 MWe a jeho provoz se předpokládá do roku 2045. Další dva bloky na lokalitě Oskarsham   budou  zřejmě odstaveny. Oskarsham 1 (BWR 437 MWe) v roce 2017, o osudu  Oskarsham 2 (BWR  BWR 638 MWe) zatím majitelé jednají. Důvodem k odstavení jsou špatné ekonomické ukazatele provozu těchto bloků.

 

Velká Británie připravuje plán pro nasazení  malých reaktorů.

02 March 2017 WNA

UK by mohlo získat dlouhodobou strategickou výhodu, kdyby přijalo  vedoucí úlohu v rozvoji malých jaderných reaktorů  (SMRs). Shodli se na tom účastníci konference Asociace jaderného průmyslu ( Nuclear IndustryAssociation (NIA), která proběhla tento týden v Londýně   UK by využitím malých reaktorů mohla  nejen pokrýt své budoucí  energetické potřeby, ale i získat dobrou pozici na globálním trhu.

 

Ruský nový blok 3 ½ generace v Novovoroněži přešel do komerčního provozu

28 Feb (NucNet):

Ruský blok 3 ½ generace VVER postavený na lokalitě Novovoroněž II. Přešel plynule 27. 2. do komerčního provozu. Jde o blok 1 114 MWe s tlakovodním reaktorem VVER 1200/392M . Blok je řazen do tzv 3 ½ generace jaderných reaktorů. Blok byl poprvé připojen k síti 5. 8, 2016 a plného výkonu dosáhl v říjnu 2016. Před uvedením do komerčního provozu jak oznámil provozovatel Rosenergoatom provedl státní dozor Rostechnadzorserii prověrek a testů prokazující soulad nového bloku s mezinárodními standardy.

 

Dohoda mezi Ruskem a Tadžijistánem v oblasti  mírového využití jaderné energie

27 February, 2017 Rosatom

27. února u příležitosti návštěvy prezidenta Putina v Tádžikistánu byla podepsána dohoda na nejvyšší úrovni mezi Ruskem a Tádžikistánem o mírovém využití jaderné energie. Dohodu podepsal za ruskou stranu GŘ Rosatomu Alexej Lichačev a za Tádžikistán prezident  Tadžikistánské akademie věd by FarhodRakhimov.

 

Holtec získal kontrakt na dodávku kontejnerů do Slovinska

27 February 2017 WNA

Americká společnost Holtec International získala smlouvu na dodávku na klíč kontejnerů pro suché skladování  použitého jaderného paliva z JE Krško ve Slovinsku. Rozhodnutí o výběru bylo uděláno již v květnu loňského roku, nicméně bylo po vehementních protestech fy Areva přezkoumáváno skupinou nezávislých odborníků.

JE Krško je monoblok s reaktorem Westinghouse 700 MWe v provozu od roku 1983.

 

Německý KSB bude dodávat čerpadla pro čínskouJE Zhangzhou

27 February 2017 WNA

joint venture společnost SEC-KSB založená v červnu 2008 mezi  Shanghai Electric (55%) a KSB (45%) KŠB získala zakázku na dodávku šesti cirkulačních čerpadel pro instalaci na dvou nových blocích čínské konstrukce  typu HualongHualong pro v provincii Fujian

Každý z čerpadel o výkonu 6600 kW. Celková sestava ( motor a čerpadlo) váží 110 tun a dodává cca  24 500 metrů krychlových za hodinu. Smlouva zahrnuje dodávku příslušenství, nástrojů a náhradních dílů.

Výstavba JE Zhangzhou měla být zahájena již v květnu letošního roku, ale nyní byla přeplánována na rok 2018.

 

MAAE chválí projekt LTO belgické JE Doel

24 Feb (NucNet):

Mezinárodní agentura pro atomovou energii pochválila bezpečnostní postupy a stav projektu  dlouhodobého provozu  (LTO) JE Doel 1 a 2 (PWR 400 MWe produkce Electrabel v provozu od roku 1974/75 v Belgii

Agenturní desetidenní mise Salto posuzovala bezpečnostní aspektu projektu  LTO  skončila 23.2. 2017. Agentura vyzdvihla program přípravy personálu a udržení znalostí , včetně snížení rizika fluktuace zaměstnanců . Další oblastí vyzdvihnutých ve zprávě byl přístup k integrovanému řízení rizik.

 

Nový harmonogram výstavby JE Vogtle

24 February 2017 WNA

Společnost SouthernCompany oznámila změny v zahájení provozu JE Vogtle 3 a 4  v Georgii USA. Nové termíny  byly posunuty  na prosinec  2019, respektive září 2020 , Harmonogram výstavby bloku Westinghouse AP 1000  tak byly prodlouženy  o 6 respektive 4 měsíce.

 

Evropská komise  vítá schválení dokumentů pro svoji první aktuální Peer Review

23 únor (NucNet):

Evropská komise vítá, že skupina evropských dozorů nad jadernou bezpečností ENSREG schválení dokumentů potřebných k zahájení procesu  vzájemného hodnocení řízeného stárnutí procesu na jaderných elektrárnách EU, ENSREG schválil v únoru  tři dokumenty,  mandát k prověrkám, technickou specifikaci a plán zapojení zainteresovaných stran. V roce 2014 EUzměnila  směrnice o jaderné bezpečnosti  z roku 2009  zahrnutím  ponaučení z havárie na DaiichiFukušima  v března 2011. Revidovaná směrnice zavádí Evropský systém aktuální vzájemného hodnocení, které se budou opakovat každých šest let. V červenci 2015 ENSREG  identifikovat řízení stárnutí jako téma pro první aktuální peer review. Proces vzájemného hodnocení proběhne během první poloviny 2018 a závěrečné zprávy budou zveřejněny do konce roku 2018, říká EK. Podrobnosti o online: http://bit.ly/2mc518O

Jako komentář uvádím názor jednoho z jaderníků : …Myslím, že provozovatelé JE v EU včetně našeho ČEZu už zřejmě budou spíše provázet auditory, než provozovat JE. Podle novelizované směrnice EU o jaderné bezpečnosti proběhnou v roce 2018 peer review za účastí týmů EU, takže vedle auditů MAAE a WANO to už je třetí typ auditů. Na rozdíl od MAAE a WANO, kde auditní týmy tvoří odborníci ze zemí, které mají praktické zkušenosti s provozováním JE, se v týmu EU mohou zúčastnit i takzvaní odborníci (většinou zelení) ze zemí jako je např. Rakousko, kteří nemají s provozem jaderných elektráren žádné zkušenosti. To bude estráda! 

A dodávám, že jsou ještě audity  pojišťovacíchpoolů, environmentální audity a také audit Bezpečný podnik a k tomu ještě bezpečnostní osobní prověrky zaměstnanců. Jen si říkám, zda-li lze  bezpečnosti dosáhnout zvyšováním počtu kontrol?

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany