Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 30. duben 2015

30.4.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

Bloky 1, 3 a 4 na plném výkonu ve spolehlivém a bezpečném provozu. Blok č. 2 v odstávce, která měla končit 16. 4. Po provedené výměně jaderného paliva, byl při testu pohyblivosti regulačních kazet zjištěn problém s nedostatečnou pohyblivostí jedné regulační kazety. Řešení vyžadovala opakovanou demontáž reaktoru pro zjištění a odstranění příčiny. Po provedených kontrolách, čištění  a úspěšných testech byla  v pátek 17.4. zahájena opětovná montáž reaktoru. Při těsností zkoušce primárního okruhu byla zjištěna netěsnost na jedné z armatur pasivních havarijních systémů (systém TH – hydroakumulátory).  2. blok bylo nutné znovu vychladit a netěsnost opravit. Náběh bloku probíhal od 28.4. Štěpné reakce  (tzv MKV) bylo dosaženo ve středu 29.4. večer a přechod do tzv. režimu 1 a další náběh bloku probíhal v průběhu dneška (30.4.)

Za rok 2015 bylo vyrobeno  5036  GWh  elektrické energie.

 

V Jaderné elektrárně Dukovany cvičili pád kontejneru při převozu použitého paliva – viz. zpráva na jiném místě webu OBK

 

 

Informace ze světa

 

Konference k zabezpečení dofinancování sarkofágu pro JE Černobyl

30 Apr (NucNet):

Konference dárců pro podporu projektu sarkofágu pro 4. blok JE Černobyl se zabývala otázkou zabezpečení dofinancování výstavby sarkofágu. Již dříve jsem informoval, že pro dokončení projektu chybí cca 200 M€. Na konferenci zazněl příslib G7 a Evropské komise na dodatečných cca 165 M€. Ostatní země, které přispěly na fond výstavby sarkofágu, navýší svůj příspěvek o dalších 15 M€, několik dalších zemí signalizovalo, že zvažují svůj příspěvek. Tak snad se dílo podaří, chybí jen málo na dokompletaci. Hlavní dílo je již hotové a nasunuté nad zhavarovaný 4. blok.

 

Žádné diskuse o bezpečnosti v Číně

28 Apr (NucNet):

Čína používá při volbě lokality pro své vnitrozemské  jaderné elektrárny velice přísná výběrová kritéria tak, aby nebyly o nic méně bezpečné oproti přímořským lokalitám. Zejména otázky seismicity a dostatku chladicí vody jsou jedním z hlavních výběrových kritérií. Tvrdí to China Nuclear Energy Association.

 

 

Slovensko přijalo „Fukušimská opatření“ pro EMO 3,4

23.April (NucNet):

Slovensko implementovalo do projektu dostavovaných dvou bloků na JE Mochovce (EMO 3,4) mnohá opatření  jdoucí daleko za dříve projektem uvažované mimořádné stavy. Tato opatření vyplývají z analýzy havárie na JE Fukušima po tragické tsunami v roce 2011.  Slovenské elektrárně předpokládají, podle generálního ředitele SE a.s. Nicoly Cotuna, že cena dvou bloku EMO 3,4 by se měla pohybovat ve výši  4,6 miliard euro. SE jsou přesvědčeny, že oba nové bloky budou špičkové a budou využívat poslední nejmodernější světové technologie.


 

Vzdušný havarijní chladicí systém pro JE Loviisa

24 Apr (NucNet):  

Finský Fortum dokončil výstavbu unikátního havarijního chladicího systému pro JE Loviisa (2x VVER 440 MW od roku 1977). Systém, který je první tohoto typu na jaderných elektrárnách, by měl zajistit nouzový odvod tepla z aktivní zóny reaktorů bazénů skladování použitého jaderného paliva v případě ztráty jiných projektem řešených systémů dochlazování. Možné katastrofické situace jsou např. ropná krize, extrémní výskyt vodního květu, nedostatečná nebo příliš vysoká hladina moře atd.

 


Obama nabízí novou třicetiletou smlouvu o jaderné spolupráci s Čínou

24 Apr (NucNet):  

Prezident Obama nabízí třicetiletou dohodu mezi USA a Čínou o spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Dohoda by měla umožňovat transfer know-how , materiálů, komponent a technologií mezi smluvními stranami. Dohoda, kterou by měl nyní projednávat Kongres, má nahradit stávající smlouvu o spolupráci z roku 1985, která vyprší letos. USA si slibuje od této smlouvy větší stabilizaci obchodních jaderných vztahů s Čínou při masivním rozvoji energetické infrastruktury.

 

Může se hodit

Kolik na Filipa Jakuba (1.5.) krapek, tolik sena kopek

 

1. 5.1953 - zahájila vysílání Československá televize – z budovy Měšťanské besedy.

1. 5.1931 – Byl otevřen mrakodrap Empire State Building v New Yorku.

2. 5.1494 – Kryštof Kolumbus poprvé uviděl zemi, jež byla později nazvána Jamajka

5. 5.1961 – Alan Bartlett Shepard mladší (1923–1998) se stal prvním Američanem ve vesmíru. Vesmírný let v lodi Freedom 7 trval 15 minut, což byl méně než jeden úplný oblet Země

6. 5.1945 – Druhá světová válka: Americká armáda vedená generálem Pattonem osvobodila město Plzeň

6. 5.1937 – Při přistávání na letišti Lakehurst v New Jersey explodovala vzducholoď Hindenburg

7. 5.1945 – V Remeši byl podepsán protokol o úplné bezpodmínečné kapitulaci Německa

8. 5.1886 – V Atlantě uvádí lékárník John Pemberton do prodeje „šumivý lék“ Coca-Cola

9. 5.1945 – V Berlíně byl podepsán dodatečný protokol o bezpodmínečné kapitulaci Německa

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany