Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 31. 1.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 31. 1.2020

31.1.2020

Jednou větou:

V Dukovanech jsou dva bloky na nominálním výkonu, na bloku 3. probíhá plánovaná odstávka pro výměnu paliva, blok 4 nabíhá po odstávce, V Temelíně jsou oba bloky v provozu

Z domova: Miliardy na obnovu Dukovan, aby vydržely 60 let.  JE Dukovany – Náhrada detektoru olejové mlhy Graviner Mark V.

Zahraniční zprávy: WANO potvrdilo, že JE  Barakah je připravena k bezpečnému provozu.  Zahájení další fáze přepravy italského jaderného odpadu na Slovensko. Finský regulátor se připravuje na licencování SMR

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok –odstávka pro výměnu paliva a revize, 7. den, režim 6,

4. blok -  náběh bloku po odstávce režim 5

 Výroba letos   1005  GWh

 

Provoz ETE

Oba bloky ETE na 100 % výkonu

 

Kalendář akcí - nezapomeňte

  • Konference ZAT - 4. 2 2020 ve 14 hod ZAT organizuje 2. ročník on line konference Zoom At Technology. Registrujte se na www.zoomattechnology.com
  • SMR 2020,  6. ročník mezinárodní konference Malé a modulární reaktory – Praha 13.2.2020     http://malereaktory.cz
  • Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020  celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů termín 15. 4. – 16. 4. 2020 zahájení v 10 hod.

            plenární zasedání 10:30 – 12:30 https://www.jadernedny.cz/ 

 

Z domova

Miliardy na obnovu Dukovan. Aby vydržely 60 let

Mladá fronta DNES  31. 1. 2020 : Do obnovy zařízení Jaderné elektrárny Dukovany letos ČEZ investuje dvě miliardy korun, o třetinu víc než před rokem. Akce provádí s výhledem na prodlužování provozu elektrárny, hledá i cesty, jak snížit její odběr vody z řeky.
„Dukovany letos dovrší pětatřicet let provozu. Podle nynějších předpokladů by mohly v součtu sloužit šedesát let,“ řekl ředitel divize jaderné energetiky Bohdan Zronek.
O schopnosti elektrárny fungovat déle ale bude ČEZ pravidelně přesvědčovat státní dozor. „Po cestě k těm šedesáti letům nás každých deset let čeká periodické hodnocení bezpečnosti a sumarizace průkazu připravenosti zařízení a personálu,“ uvedl Zronek.
Dukovany s celkovým výkonem 2 040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. První blok vyrábí od roku 1985. Původní projekty počítaly s třicetiletou životností dukovanských bloků.
ČEZ pokračuje v přípravách nového bloku Dukovan. Podle loňského vyjádření premiéra Andreje Babiše by jeho stavba měla začít v roce 2029, dokončen by měl být v roce 2036.
Na konci března se ČEZ chystá požádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o povolení k umístění nového jaderného zdroje. „Máme připravenou dokumentaci. Pokud ji máme připravenou dobře, a já věřím, že ano, tak za dvanáct měsíců dostaneme stanovisko státního úřadu,“ pravil Petr Závodský, ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren ČEZ. Následovat bude územní řízení. „Podle mě nejkritičtější bude dodržet termín výběru dodavatele,“ pověděl k dalším etapám přípravy na zahájení stavby nového bloku.
V Dukovanech počítá ČEZ s jedním až dvěma novými bloky, potřebovat pro ně bude dalších 100 hektarů půdy. „Pro pátý blok máme všechny pozemky, pro šestý blok chybí vykoupit pozemky od dvou majitelů,“ podotkl Závodský.
Aktuálně chystaný pátý blok má mít výkon 1 200 MW, stát by podle firmy ČEZ měl mezi 140 až 160 miliardami korun.
Pryč s halonem:  firma pokračuje v investicích do nynějších dukovanských bloků. V posledních deseti letech už v součtu stály 20 miliard. Jedna z letošních největších akcí se bude týkat rozvodny, jež převádí vyrobenou elektřinu do nedaleké rozvodny Slavětice.
Elektrárna také například nahradí halonové hasicí zařízení novým systémem s menším dopadem na životní prostředí. „Halon je další plyn, který způsobuje degradaci ozonové vrstvy,“ vysvětlil ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.
U elektrárny letos přibude i parkoviště. ČEZ připravuje rovněž projekty na čištění vody odebírané z řeky Jihlavy kvůli chlazení zařízení, což sníží její spotřebu.
Dukovanská elektrárna loni dodala do sítě 14,48 TWh elektrické energie. Ze čtyř bloků jsou dva v odstávce. Čtvrtý blok by měl začít dodávat proud v příštím týdnu

 

JE Dukovany – Náhrada detektoru olejové mlhy Graviner Mark V

IaC Energo, 31.1. 2020: V lednu tohoto roku byla po vítězství ve veřejné soutěži uzavřena se společností ČEZ a.s. smlouva na akci s názvem: „Náhrada detektoru olejové mlhy Graviner Mark V“ (měření koncentrace olejových par na motoru dieselgenerátoru), kdy výrobce současného zařízení ukončil výrobu tohoto typu a nadále neposkytoval náhradní díly. Jako náhrada bude na dvanácti stávajících pozicích instalováno nové zařízení, které je v aktivní části svého životního cyklu. Na základě požadavků zadavatele byl navržen systém výrobce Daihatsu Diesel – typ MD-SX II. Realizace zahrnuje kompletovanou dodávku a realizaci včetně provedení příslušných technických kontrol, testů, zkoušek a zprovoznění. Dílo bude realizováno ve dvanácti dílčích celcích postupně na všech výrobních blocích. Ukončení je plánováno v roce 2024.

 

Zahraniční zprávy

WANO potvrdilo, že JE  Barakah je připravena k provozu

WNN, 28. ledna 2020: Tým Světové asociace jaderných operátorů (WANO) dospěl k závěru, že první blok jaderné elektrárny Barakah v Abú Dhabí je připraven ke spuštění. V listopadu proběhlo předběžné přezkoumání (PSUR) - celosvětově uznávané hodnocení jaderného průmyslu provedené v souladu s mezinárodními průmyslovými standardy stanovenými organizací WANO. Posouzení provozní připravenosti bylo provedeno mezinárodními odborníky z Atlanta Center WANO, kteří přezkoumali a prozkoumali řadu funkčních a křížových funkcí, které jsou nezbytné pro bezpečné spuštění a provoz JE APR1400 navržené v Jižní Koreji. Ty se pohybovaly od výkonu obsluhy a provozu a údržby, přes řízení práce a připravenost na mimořádné situace. WANO nyní sdělilo konečné výsledky PSUR a potvrdilo, že Barakah 1 je připraven ke spuštění. Uvedla to  společnost Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC).

Generální ředitel ENEC Mohamed Al Hammadi uvedl, že dokončení hodnocení WANO bylo hlavním milníkem pro mírový program jaderné energie Spojených arabských emirátů. „Poskytuje mezinárodní uznání, že naše JE, lidé a procesy splňují mezinárodní  standardy a že JE  Barakah se plně připravena k provozu“, řekl.

Mezinárodní spolupráce s jadernými organizacemi je ústředním závazkem politiky SAE z roku 2008 o hodnocení a potenciálním rozvoji mírové jaderné energie, jakožto základní součásti jejího závazku k úplné provozní transparentnosti a neustálému dodržování nejvyšších standardů bezpečnosti a bezpečnost, řekl ENEC. ENEC a Nawah Energy Company - která má bloky provozovat - jsou členy WANO.

Čtyři reaktory APR1400 staví v Barakahu, nedaleko Ruwais v oblasti Al Dhafra v Abú Dhabí, konsorciem vedeným korejskou energetickou společností. První blok byl dokončen v březnu 2018 a Nawah dokončuje finální přípravy na provozní připravenost připravenou k zavezení  prvních palivových souborů do reaktoru. Očekává se, že k tomu dojde v prvním čtvrtletí letošního roku, jakmile budou splněny všechny požadavky a Nawah obdrží provozní licenci od Federálního úřadu SAE pro jadernou regulaci.


Zahájení další fáze přepravy italského jaderného odpadu na Slovensko

WNN, 30. ledna 2020: První z 33 plánovaných přeprav asi 5600 sudů radioaktivních pryskyřic a kalů bylo vypraveno z odstavené italské jaderné elektrárny Caorso 28. ledna do Jaslovských Bohunic na Slovensku za účelem jejich zpracování do formy vhodné k trvalému uložení. Očekává se, že všechen odpad v této druhé fázi přepravy budou přepraveny do roku 2022.

Societa Gestione Impianti Nucleari SpA (Sogin), státní společnost odpovědná za demontáž italských jaderných elektráren, uvedla, že zásilka představuje zahájení druhé a závěrečné fáze  programu. Prvních 162 sudů  ve čtyřech kontejnerech  odjelo na dvou nákladních vozech.

V listopadu 2017 byly do Bohunic poslány první vzorky odpadu, aby provedly studené zkoušky systému předúpravy a zavážení do spalovny. První fáze skutečného dopravního programu spočívala v tom, že v červnu 2018 bylo odesláno 336 sudů k provedení zkoušek slovenského závodu za tepla a s výrobou prvních konečných produktů. Po úspěšných zkouškách byl schválen operační plán a byla schválena přeprava a zpracování zbývajícího odpadu.

V závodě Bohunice budou iontoměničové pryskyřice a kaly - radioaktivní odpady, které vznikly při provozu JE  Caorso spáleny a popel upraven do formy  vhodné pro finální uložení. Tím se sníží jeho objem o 90%, z 1290 metrů krychlových na 130 metrů krychlových. Na konci procesu budou konečné produkty vráceny do Caorso k dočasnému uskladnění na místě před jejich převedením do národního úložiště.

Sogin uvedl, že převoz odpadu, který představuje asi 70% objemu odpadu, který je v současné době skladován v JE Caorso, umožní vyprázdnění tří dočasných skladů aniž by bylo nutné stavět nová dočasná skladovací zařízení. Dodal, že vyprázdnění tří budov - budovy 1 a 2 s nízkým aktivním pevným odpadem a budovy s nízkým aktivním odpadem - umožní rychlejší obnovení vyřazování JE Caorso z provozu se zárukou nejvyšších bezpečnostních standardů.

 

Finský regulátor se připravuje na licencování SMR

WNN, 30. ledna 2020: Finský úřad pro radiační a jadernou bezpečnost (Stuk) zveřejnil zprávu o posouzení bezpečnosti a udělování licencí pro malé modulární reaktory (SMR). Regulátor říká, že se připravuje na licencování takových reaktorů „z důvodu národního a mezinárodního zájmu o ně“.

Stuk poznamenává, že pracovní skupina zřízená ministerstvem hospodářství a zaměstnanosti v současné době zkoumá potřebu vypracovat zákony země o atomové energii. Jednou z diskutovaných oblastí je vhodnost současného licenčního systému pro jaderná zařízení, pokud jde o udělování licencí pro malé a střední podniky a monitorování jejich radiační bezpečnosti.

Malé kompaktní reaktory o kapacitě asi 300 MWe - asi třetina velikosti typické komerční jaderné elektrárny - mohou potenciálně nabídnout řadu silných stránek, pokud jde o bezpečnost, výstavbu a umístění, jakož i potenciální ekonomické přínosy. Jejich modulární charakter „plug and play“ znamená, že by mohly být vyráběny v továrnách a přepravovány do výrobních závodů, což nabízí úspory z rozsahu a snižování kapitálových nákladů i doby výstavby. Jejich malá velikost je činí vhodnými pro malé elektrické sítě a místa, která nemohou podporovat velké reaktory, a zároveň nabízejí flexibilitu při instalaci jednotek jednotlivě nebo jako modulů ve větším generátorovém komplexu a podle potřeby přidávají další moduly postupně. 

"Musíme být schopni informovat strany zvažující využití jaderné energie o bezpečnostních požadavcích, které se vztahují na nové jaderné elektrárny, a musíme být schopni posoudit bezpečnost elektráren podle potřeby," uvedl Stuk generální ředitel Petteri Tippana. „Zatímco se technologie rychle vyvíjí, změna stávajícího licenčního systému a pokynů, které doplňují právní předpisy, nějakou dobu trvá. Navíc se budování potřebné odborné znalosti neprobíhá okamžitě. Připravujeme se na budoucnost, abychom zajistili, že bezpečnost malých a středních reaktorů musí být přinejmenším na stejné úrovni jako stávající jaderné elektrárny.

Do vývoje technologie SMR se na celém světě uskutečňují významné investice. Několik pokročilých malých a středních reaktorů se vyvíjí, přičemž první jednotky by se měly objevit trhu do roku 2030. O využití těchto reaktorů projevují zájem nejen tradiční jaderné energetické společnosti, říká Stuk s tím, že nové organizace - jako jsou města, obce a proces průmysl - také vyjádřili zájem o využití SMR pro výrobu tepla a elektřiny.

Stuk je zapojen do mezinárodní spolupráce, kde vnitrostátní orgány zvažují pravidla pro udělování licencí a bezpečnost SMR. „Význam mezinárodní spolupráce a společný soubor pravidel je dále zdůrazněn skutečností, že poskytovatelé zařízení, kteří navrhují malé a střední podniky, očekávají, že v co největším počtu zemí bude možné postavit jediný návrh reaktoru.“

Kanadský i americký jaderný regulátor již provádějí regulační činnosti související s navrhovanými projekty SMR. V srpnu loňského roku podepsaly Kanadská komise pro jadernou bezpečnost a Komise pro jadernou regulaci USA první memorandum o spolupráci, které jim umožní spolupracovat na technických revizi pokročilých technologií reaktorů a SMR.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany