Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 4. prosinec 2015

7.12.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

JE Dukovany

Setrvalý stav.

4. blok  EDU na plném výkonu,  provoz bez odchylek od Limitů a podmínek. 

1. blok EDU odstaven pro plánovanou odstávku s mimořádným prodloužením, nyní je 98. den odstávky z plánovaných 58. Odstávka je  prodloužena kvůli dříve neplánovaným pracím ( TG, kontrola svarů). Blok je v režimu 6 (palivo zavezeno v reaktoru).

2. blok a následně blok 3. jsou  odstaveny od 18.9. respektive 19.9. pro provádění komplexních  kontrol vybraných heterogenních svarových spojů. Jedná se o kontrolu několika tisíc svarů.

Za rok 2015  bylo v EDU vyrobeno 12 236   GWh

 

Komentář OBK k tomu co se děje na EDU

V souvislosti s odstavenými bloky 1-3 EDU probíhají dvě linie aktivit a diskusí.

Prvá je záležitost s RTG svarů. O té informuji dosti často a každý se k tomu vyjadřuje. Slovem je to ostuda, ostuda nejen ČEZ, ale ostuda celého jaderného průmyslu ČR včetně dozoru. To se prostě nemělo stát. Nalézt  kořenovou příčinu bude dlouhá a komplikovaná cesta, o to více, že se jedná o velké ekonomické ztráty. To si  ale musí ČEZ vyšetřit sám a držme mu palce, ať se mu to povede.

Z pohledu bezpečnosti, podle informací o způsobu a rozsahu  kontrol jsem přesvědčen, že k snížení spolehlivosti  a provozuschopnosti  bezpečnostně významných systémů EDU nedošlo, nicméně kvalita a bezpečnost nebyla dostatečně průkazně dokladována. OBK se bude této problematice věnovat na svém příštím zasedání 18.12. 2015.

Druhá linie, je linie prodloužení provozu EDU 1, tzv. LTO. (jen připomínám, že desetiletá licence k provozu EDU 1 končí koncem tohoto roku).  ČEZ požádal podle §9 Atomového zákona koncem srpna 2015 o prodloužení licence a žádost doložil podle Atomového zákona řadou dokumentů prokazující bezpečnostní úroveň bloku. Tím bylo zahájeno správní řízení. Z médií i osobními sděleními se dozvídáme různá stanoviska SUJB o tom, že sice blok je v perfektním technickém stavu, ale průkazná dokumentace je nekvalitní, pokulhává, je potřeba ji doplnit a licence by nemusela udělena na požadovaných deset let, ale na dobu kratší, než si ČEZ doplní papíry atp. atp. 

Z pohledu OBK jsme tedy klidní, bezpečnostní úroveň EDU je setrvale stále vysoká. To co mne osobně zneklidňuje je skutečnost, že o probíhajícím správním řízením ve věci udělení licence pro provoz bloku 1 EDU, které je dialogem výhradně mezi ČEZ a SUJB jsou dávány  informace do médií a ani jedné z účastněných stran to nevadí.  

 

JE Temelín

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

 

Personální změny

Josef Perlík generálním ředitelem Škoda Jaderné strojírenství                  

S přelomem roku vystřídá Miroslava Fialu na postu GŘ ŠJS Josef Perlík. Gratuluji a držím palce.

Lenka Kovačovská náměstkyní MPO

Funkci  náměstka ministra průmyslu a obchodu odpovědného za energetiku. Pavla Šolce od 1. 12. vystřídala Lenka Kovačovská. Gratuluji a přeji hodně úspěchů v nové pozici.

 

Konference

SMR 2016

2. ročník konference o malých modulárních reaktorech proběhne v Praze  11.února 2016. Vice na  http://malereaktory.cz

 

Informace ze světa

 

MAAE vydalo nové standardy pro havarijní plánování

27 November 2015.  

Nové bezpečnostní požadavky na havarijní připravenost byly vydány MAAE. V požadavcích byly zohledněny zkušenosti od roku 2002, včetně poučení z Fukušimy. Připravenost a odezva na jaderné a radiační havárie je část 7 Generální bezpečnostních požadavky MAAE (GSR 7)

Axpo zveřejnilo plán pro další šetření nálezů na reaktoru bloku 1 Beznau

3 Dec (NucNet):

Švýcarská společnost AXP zveřejnila plán dalších činnosti  na prošetření  indikaci, které nalezly kontroly na tlakové nádobě reaktoru JE Beznau 1 (PWR 365 MW). Během kontroly TNR prováděné při odstávce bloku v květnu letošního roku byly nalezeny indikace v základním materiálu TNR. AXPO předpokládá, že prokáže dozoru bezpečný stav a blok bude spuštěn na jaře 2016. Na JE Beznau 2 indikace nalezeny nebyly a blok bude spouštěn v prosinci 2015.

 

Areva získala zakázku na výrobu paliva pro malý reaktor NuScale

3 Dec (NucNet):

Areva podepsala kontrakt na výrobu palivových sestav pro Malý modulární reaktor  (SMR)  americký NuScale . Podle kontraktu má AREVA dodat jak základní zavážku aktivní zóny, tak palivo pro překládky. NuScale vyvíjí malý jaderný reaktor o výkonu 50 MW. Informace o tomto PWR byla v poslední zprávě. O certifikaci paliva by chtěl NuScale požádat NRC příští rok.

 

Dodavatelé mají zájem o účast na Polském jaderném projektu

2 Dec (NucNet):  

Pět společností projevilo zájem na dodávce technologií pro polský projekt první jaderné elektrárny. Investorem by měla být společnost PGE EJ1. Zájem projevily GE-Hitachi Nuclear Energy Americas, Korea Electric Power Corporation, SNC-Lavalin Nuclear Inc, Westinghouse Electric Company and Areva. Kvalifikace by měla být ukončena v roce 2016 a konečné rozhodnutí má padnout v roce 2019.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany