Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 4. srpen 2017

4.8.2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1, 2, na plném výkonu, bloky č. 3 a 4. jsou v plánované odstávce.

V ETE oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova:Odstávka na druhém bloku ETE byla ukončena 31.7., PET diagnostické zdravotnické centrum v Brně slaví 10 let. Letní škola energetické bezpečnosti, Temelín, Dukovany a Dlouhé stráně hlásí rekordní růst návštěvníků

Ze světa: Japonci ukazují přínos jaderných elektráren.  Španělská JE Garona bude trvale odstavena, americké společnosti zastavily výstavbu JE  V.C. Summer 3 a 4,  MAAE  slaví 60 let, finanční podpora  Maďarska  na výstavbu JE Paks II

Provoz EDU

1. Blok –100%  480 MWe

2. Blok - 100%, 475 MWe

3. Blok -  odstávka pro výměnu paliva a revize, 21 den, režim 6 (palivo v reaktoru) odstávka je plánována do 29. 10. 2017

4. Blok - Odstávka pro výměnu paliva a revize v délce 120 dnů, 83 den, režim 6,  palivo zavezeno v reaktoru,

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 6470  GWh

EDU dnes: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=dukovany


Provoz ETE

1. Blok  100 %, 1053 MWe, celková výroba letos 5580  GWh

2. Blok  100%,  1007 MWe, celková výroba letos 3730 GWh

 

Z domova

Druhý temelínský blok obnovil výrobu elektřiny

Připojením turbogenerátoru k přenosové soustavě skončila 31.7. v 4:52 hodin odstávka druhého bloku. Trvala necelých 73 dní a energetici během ní zvládli přes deset tisíc činností. Plného výkonu by měl blok dosáhnout během tohoto týdne.

Vedle výměny čtvrtiny paliva patřila k nejdůležitějším činnostem například modernizace kompenzátoru objemu, kontroly bezpečnostních systémů a ověření těsnosti ochranné budovy kolem reaktoru. Vůbec poprvé energetici celou odstávku řídili ze speciálního centra. „V této odstávce jsme zúročili dobrou přípravu i změny posledních let. Všechno  do sebe správně zapadlo, perfektně fungovala spolupráce a díky tomu jsme spustili blok o několik dní dřív, což hodnotím pozitivně. Teď budou důležité první dny provozu, podobně jako u auta, které po několika týdnech opustí servis,“ uvedl ředitel Divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Druhý temelínský blok začal vyrábět elektřinu při padesátiprocentním výkonu reaktoru. Posléze byl  výkon reaktoru postupně zvyšován a na osmdesáti procentech proběhly  energetické testy pro ověření rozložení výkonu reaktoru. Vedle toho technici sledovali chování dalšího zařízení v jaderné a nejaderné části včetně jedné ze dvou největších českých turbín. „Lze to přirovnat k hodinářské práci. Je to zařízení, které váží zhruba 2000 tun a některé jeho části se pohybují nadzvukovou rychlostí. A my ho musíme vyvážit a sestavit s přesností na setiny milimetrů,“ doplňuje Zronek, který v minulosti pracoval mimo jiné i jako operátor turbíny. Od výsledků kontrol se bude odvíjet i dosažení plného výkonu.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 9,137 miliónů megawatthodin elektřiny.

 

Ze zahraničí

Japonci ukazují přínos jaderných elektráren

3 Aug (NucNet): Zpráva japonského institutu pro energetickou ekonomiku ukazuje, že pokud bude do konce fiskálního roku 2018 restartováno deset jaderných bloků, úspora na dovozu fosilních paliv bude  4,55 mld USD, reálné GDP vzroste o 4,55 mld. USD a emise CO2  poklesnou o 2,7 %.

Japonsko odstavilo po katastrofě v Fukušimě (březen 2011) všechny své jaderné elektrárny – celkem 55 reaktorů. Byla přijata zpřísněná technická opatření  na zvýšení bezpečnosti. Dosud bylo znovu restartováno 5 bloků ( Takahama 3  - 4, Ikata-3 a Sendai 1 -2).


Španělská JE Garoña bude trvale odstavena

2 Aug (NucNet): Španělské ministerstvo energetiky neprodlouží provozní licenci pro JE  Santa Maria de Garoña. Tato elektrárna s jedním blokem  s varným reaktorem (BWR) o výkonu 450 MWe nedaleko Burgos v severním Španělsku je v provozu od roku 1971.  


US společnosti zastavily výstavbu JE  V.C. Summer 3 a 4

1 Aug (NucNet):  Dvě americké společnosti (South Carolina Electric & Gas (SCE&G) a  Santee Cooper), které staví v Severní Karolíně jadernou elektrárnu  V.C. Summer 3,4 se dvěma bloky Westinghouse AP 1000 oznámily 31.7., že zastavují jejich výstavbu. Rozhodnutí bylo uděláno po řadě ekonomických analýz harmonogramu a nákladů na výstavbu navazujících na bankrot společnosti Westinghouse v březnu 2017. Zdá se, že výstavba nových bloků s reaktory AP 1000 zatím nedokáže překonat konkurenci levného plynu. Výstavba bloků AP 1000 zatím probíhá v Číně na lokalitě San-men a Chaj-jang a v USA na lokalitě Vogtle

 

MAAE  slaví 60 let

01 August 2017 WNA  Mezinárodní Agentura pro Atomovou Energii  (The International Atomic Energy Agency (IAEA)) oslavila 29 července 60 let od svého založení, V ten den v roce 1057 podepsalo 26 zemí statut této agentury OSN, jejíž centrála je ve Vídni. Nyní má MAAE 168 členských států. Hlavní poslání agentury je kontrola nad nešířením jaderných zbraní a dodržování bezpečného provozu jaderných reaktorů. Agentura však rozšiřuje své aktivity i na využití jaderných a radiačních technologií v potravinářství, zdravotnictví, zemědělství, nakládání s radioaktivními odpady  a dalších oblastech.

 

Maďarská zpráva o finanční podpoře státu na výstavbu Paks II

Většinou je s projektem výstavby maďarské JE Paks II (dva bloky VVER 1200) spojována půjčka Rosatomu ve výši 10 mld. €. Ted se objevuje informace o maďarské státní subvenci v přepočtu ve výši 1 mld. Kč.

To jsou ale “trochu jiné peníze”. Zatímco půjčka 10 mld. € je určena  hlavně na projektování, nákup zařízení a vlastní výstavbu tzn. platby  výrobcům zařízení a platby za montážní a spouštěcí práce.  Tato částka, kterou maďarská vláda nalila do společnosti MVM, jsou peníze určené na financování současných před výstavbových činností. A že jich není málo.

Jen heslovitě jde zejména o :   vypořádání pozemků, výstavba zařízení staveniště, vyvolané investice jako jsou dopravní infrastruktura, vyvedení výkonu, ale zejména lejstra a lejstra a zase lejstra, různé bezpečnostní analýzy a povolení, doklady, průkazy, rozbory a zprávy. Také nelze opomenout přípravu personálu, který bude celý projekt výstavby řídit.  Tito tzv., “investoři” musí vládnout specifickými znalostmi v oblasti koordinace, kontroly a zadávaní prací dodavatelským firmám. Současná Paks 1- 4  se spouštěla v letech 1985 (je stará jako naše JE Dukovany), a ti lidé, kteří ji tehdy stavěli, jsou již v důchodovém věku a je nutné si vychovat nové. Mohu jen odhadnout, že v současné době bude u MVM mnoho desítek zaměstnanců, kteří se na přípravě výstavby podílí. A ti  lidé potřebují na sebe a svoji činnost finance. A to jsou ty peníze, kterými maďarský stát jako vlastník  MVM nyní svoji  subvencuje státní společnost MVM.

V česku je situace obdobná, polostátní ČEZ připravuje výstavbu EDU 5, má k tomu zřízenou firmu EDU II a její činnost je potřeba financovat. A protože se nevyrábí, jde financování z vlastních zdrojů zřizovatele tedy ČEZ.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany