Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 5. listopad 2016

8.11.2016

JE Dukovany

1. Blok 100 %

2. Blok odstávka 49. den, režim 7 – palivo vyvezeno z reaktoru. Odstávka je plánována do 11.3. 2017

3. Blok 100%

4. Blok 100%

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos  9865  GWh

 

JE Temelín

1.Blok odstávka pro výměnu paliva a revize, letos vyrobeno 5955 GWh

2.Blok 100% výkon 1066 MWe, letos vyrobeno 4508 GWh

 

Konference a semináře

NERS 2016  9.11.  Pravidelná konference věnovaná jaderné energetice. Více na www.ners2016.jmm.cz

Seminář OBK JE Dukovany  29.11. Valeč, pravidelné setkání zastupitelů, průmyslu a institucí a stavu dění v regionu JE Dukovany, více:  www.obkjedu.cz

SMR 2017,  2.2. 2017  3. ročník konference Malé modulární reaktory. Více na http://malereaktory.cz

 

Z domova

Zástupci 17 zemí se v Praze sešli na mezinárodní konferenci VVER 2016

Pořádající agentura All 4 Power uvádí. V pondělí 31. října 2016 byla v konferenčním sále pražského hotelu Diplomat zahájena třídenní konference o jaderných reaktorech VVER 2016, které se zúčastnili četní zástupci energetického a strojírenského sektoru ze 17 zemí, například z Česka, Ruska, Bulharska, Slovenska, Turecka, Finska a Čínské lidové republiky. Konferenci již tradičně pořádá Česká nukleární společnost ve spolupráci s Evropskou nukleární společností, ÚJV Řež a Českým svazem vědeckotechnických společností. Organizačně pak akci zajišťuje AF Power agency.
Konference, pořádaná jednou za tři roky, je zaměřená na jeden z nejspolehlivějších provozovaných typů jaderných reaktorů: technologie VVER, které celkově mají za sebou více než 1 400 reaktorroků bez vážné havárie. Dnes jich po světě vyrábí elektrickou energii 78 a staví se nové. Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom aktuálně buduje 8 nových bloků typu VVER v Rusku a dalších 36 v zahraničí.
„Pro provozovatele je nejdůležitější a nejzajímavější účast našich kolegů z institucí, které v historii technologie VVER hrály klíčovou roli. Proto si vážíme spolupráce s ruskou jadernou korporací Rosatom, s jejíž pomocí do Prahy tradičně jezdí odborníci z ruských projektových a inženýringových organizací. Můžeme diskutovat o nejnovějších trendech s těmi, kteří stáli u samotných začátků technologie VVER a rozvíjejí ji dodnes,“ uvedl předseda České nukleární společnosti Daneš Burket.
Předmětem diskuze na konferenci VVER 2016 jsou například otázky udělování licencí pro reaktory VVER, jejich výstavby a prodlužování provozu, dále vyřazování jaderných elektráren s reaktory VVER z provozu a specifika jejich následné likvidace. V neposlední řadě se jedná i o vývoji a používání nových typů paliv. Další příspěvky se zaměřují na problematiku přípravy jaderných kapacit pro provoz reaktorů, postavených na základě této technologie. Jedná se i o zvyšování výkonu a efektivity stávajících elektráren.
Na tomto fóru se tradičně schází více než 200 odborníků z celého světa a zemí, které reaktory VVER provozují. Konference se například zúčastnli předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR Dana Drábová, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jan Štuller, ředitel útvaru pro výstavbu nových jaderných elektráren ČEZ Petr Závodský a generální ředitel ÚJV Řež Karel Křížek. Nechyběli ani zástupci průmyslových organizací z různých zemí a organizací, které provozují reaktory VVER.
V rámci programu vystoupila řada zahraničních hostů. O stavbě nových reaktorů VVER ve svých zemích promluvila například Minna Forsström, projektová ředitelka finské společnosti Fennovoima, dále Nikolaj Drozdov, ředitel oddělení mezinárodního obchodu Rosatomu, Attila Aszodi, zmocněnec maďarské vlády pro rozšíření JE Paks, Ahmad Hiyasat, generální ředitel jordánské Společnosti pro jadernou energii a Zhang Yi, výkonný ředitel čínské společnosti Jiangsu Nuclear Power, Co., jakož i řada dalších expertů z tuzemska i cizozemska.

 

Seminář HV PS PČR

Ve čtvrtek 3.11. se na půdě Parlamentu ČR sešlo na 50 účastníků semináře pořádaného Hospodářským výborem PČR a Energetickým Třebíčskem. Seminář zahájil předseda HV, pan poslanec Pilný, s klíčovým sdělením vystoupil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který konstatoval současný stav v přípravě výstavby nového jaderného bloku. Zdůraznil, že jde o blok v Dukovanech a že bude jako náhrada současných bloků. Vyzdvihl nutnost změny stavební legislativy a poukázal na slabá místa projektu jako je finanční model, trh s elektrickou energií i situace u západních sousedů. Také podotkl, že vládní rozhodnutí ASEK a NAPJE je závazné jen pro současnou vládu.

Dalšími vystupujícími byli: zmocněnec Ján Štuller, Vítězslav Jonáš (ENETR) , Petr Závodský (ČEZ), Karel Katovský (VUT Brno) a Jiří Slovák ze SURAO. Závěrem bylo konstatováno, že byť se zúčastnili hlavně přesvědčení, je potřeba v tomto snažení pokračovat.

Co mi vadí, je fakt, že ASEK je závazný jen pro tuto vládu. Tedy změna politické nálady mění i pohled na všechny koncepce. To Finové mají decision in principle, které je parlamentní a trvalé. Neměli bychom se o něco podobného také  pokusit?

 

60 let fy Škoda J.S., a.s.

Ve čtvrtek 3.11. se konal  v prostorech Obecního domu Praha slavnostní večer pořádaný společností Škoda J.S. a.s.  u příležitosti 60. výročí zahájení jaderných aktivit ve společnosti Škoda. Večer moderovaný Markem Ebenem, s vystoupením orchestru Martina Kunžáka a FOK doprovázející zpěvačku Dasha se zúčastnilo na 350 účastníků, současných i minulých pracovníků ŠJS, dodavatelů, zákazníků i pamětníků  z tuzemska i zahraničí.  

 

Ze zahraničí

Šest společností má zájem stavět v Čechách nový blok

3 Nov (NucNet):

Šest společností projevilo zájem se zúčastnit jednání o výstavbě nového jaderného bloku v Čechách. Rozhodnutí  s největší pravděpodobností padne až po volnbách v říjnu 2017. Cituje Reiters zmocněnce J. Stullera. O výstavbu má zájem Rosatom, EdF, Westinghouse, Korea Hydro & Nuclear Power, China General Nuclear Power a skupina Areva s Mitsubishi Atmea. První nový blok by se měl stavět v Dukovanech, kde jsou v provozu 4 bloky VVER 440.

 

Ruský Belojarsk 4 zahájil komerční provoz

2 Nov (NucNet):  

Ruský rychlý reaktor chlazený tekutým sodíkem BN 800 na lokalitě Zarečnyj nedaleko Jekaterinburgu ve Sverdlovské oblasti zahájil komerční provoz 31. října 2016. 789-MW reaktor byl poprvé připojen k síti 10. prosince 2015.  Plného výkonu bylo dosaženo v srpnu 2016. Belojarsk 4 je první Ruský reaktor typu BN 800 používající směsné uran plutoniové palivo.

Výstavba BN 800 byla zahájen v roce 2006.

Spolupráce Ukrajina Argentina

31 October 2016 WNA

Státní společnosti Nucleoelétrica Argentina SA and Energoatom Ukrajina podepsaly memorandum o porozumění při bilaterální spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Argentina provozuje na lokalitě Atucha dva těžkovodní reaktory a na lokalitě Embalse jeden takový blok. Jádro produkuje 10% elektrické spotřeby Argentiny. Současně se na lokalitě Atucha staví vyvíjený malý modulární tlakovodní reaktor Carem o předpokládaném výkonu 25 MWe.

Radiační incident INES 2  ve Švédsku

31 Oct (NucNet):

Radiační nehoda, při které došlo k ozáření šesti pracovníků v univerzitní nemocnici v Umea v severovýchodním Švédsku, byla dozorem hodnocena stupněm INES 2 – incident. K ozáření došlo 7. října 2016 při manipulacích s cyklotronem pro výrobu radiodiagnostických preparátů pro diagnostiku. Příčinou nehody byly nezavřené dveře do kobky cyklotronu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany