Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 6. srpen 2015

6.8.2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

 

1. – 4. blok  EDU na plném výkonu, bezpečný a stabilní provoz.  

Za rok 2015 bylo vyrobeno 9489 GWh  elektrické energie.

 

Informace ze světa

 

Americký plán Čistá energie

4 Aug (NucNet):  

Nové jaderné reaktory a zvýšení výkonu stávajících by měly USA pomoci při dosahování národních cílů v oblasti snižování emisí CO2,  jak oznámil president B. Obama  v plánu Čistá energie.  USA by chtěla dosáhnout snížení emisí na 32% hodnot roku 2005 do roku 2030.

 

TEPCO demontovalo poškozený zavážecí stroj z Fukushima-Daiichi-3

3 Aug (NucNet):  

JE  Fukushima-Daiichi  odstranila poškozený zavážecí stroj z budovy reaktoru bloku č. 3. Dvacetitunový poškozený zavážecí stroj byl vytažen z bazénu skladování použitého paliva pomocí dvou 600 tunových jeřábů. V poškozeném bazénu skladování je na 514 palivových element, ke kterým je nyní umožněn přístup pro další manipulace. Říká TEPCO.

 

Ruský BN 800 dosáhl MKV

04 August 2015 

Reaktor Bělojarské JE  Bělojarsk 4  - BN 800 dosáhl  podruhé  ve své historii štěpné reakce (minimální kontrolovatelný výkon – MKV).

Poprvé se tak stalo 27.7.2014. Plného výkonu mělo být dosaženo do konce roku 2014. Pro problémy s jaderným palivem byl náběh bloku přerušen. Nyní se očekává náběh bloku na plný výkon koncem roku 2015. BN 800 je nový typ tzv. rychlého reaktoru (pracuje na rychlých neutronech - Bystryj Neutron) o výkonu 800 MW.  Na lokalitě  Zarečnyj  je také v provozu blok Bělojarsk 3 od sedmdesátých let s reaktorem BN 600. Problematikou tzv. rychlých reaktorů se intenzivně zabývá Japonsko (Monju), Indie a Rusko. Tyto reaktory by měly umožnit uzavřený palivový cyklus, tzn. produkuji další palivo pro klasické termální reaktory.

 

USA (DOE) podporuje vývoj nových reaktorů

03 August 2015 

The US Department of Energy (DOE) oznámilo podporu výzkumu a podpoře výstavby demonstračních prototypů konceptů nových pokročilých  jaderných reaktorů. Ve spolupráci s průmyslem DOE bude vynakládat na 2x 6 milionu USD pro dvě nejperspektivnější společnosti  ještě v letošním roce.

 

Ještě jednou Ralf Güldner, prezident Německého jaderného fóra (DAtF)

odkazem na překlad Mirka Kawalce celého rozhovoru s Ralfem Güldnerem http://www.csvts.cz/cns/ se vracím k informaci z poslední zprávy.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany