Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 6. srpen 2016

10.8.2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

JE Dukovany

  1. blok  100%   
  2. blok  100%.
  3. blok   odstávka, 106 den, režim 6, palivo zavezeno do reaktoru. Odstávka je plánována do 19.10. 2016
  4. blok  100%.  

Provoz EDU je  v souladu s Limity a podmínkami pro bezpečný provoz

Výroba  za rok 2016  6773 GWh

 

JE Temelín

  1. blok na plánovaném výkonu (921 MWe) celková letošní výroba 5, 3  TWh
  2. blok je v odstávce pro výměnu paliva. Letos 2. blok vyrobil 4 TWh

 

Informace ze zahraničí 

Slovenské elektrárne vymenili vedenie
zdroj: http://www.energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/slovenske-elektrarne-vymenili-vedenie/20814/

Dominantný výrobca elektriny na Slovensku obmenil predstavenstvo aj dozornú radu. Dokončila sa totiž prvá fáza predaja podielu medzi Enelom a EPH. Majoritným akcionárom je po novom spoločnosť Slovak Power Holding (SPH).
 Hneď potom, čo v utorok Európska komisia posvätila dohodu medzi Enelom a EPH o predaji akcií Slovenskýchelektrární (SE), sa oficiálne vymenili členovia predstavenstva aj dozornej rady.
 Tak ako sme avizovali už začiatkom apríla, novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom sa s účinnosťou od zajtra (29. júla 2016) stal Bohumil Kratochvíl, ktorý dosiaľ pôsobil v spoločnosti Nafta. Vo funkcii nahradil Nicolu Cotugna, ktorý bol určený do funkcie prvého podpredsedu predstavenstva. 
 Do predstavenstva sa dostala aj žena - Tatiana Kamenská. 
 Novými členmi dozornej rady sa stali nominanti akcionára Slovak Power Holding B.V.: Jan Špringl, Jiří Feist, Pavel Janík, Jan Stříteský, Michele Bologna a Rodolfo Avogadro di Vigliano. 
Na základe každoročnej rotácie predsedníctva v dozornej rade ostáva nedávno menovaný predseda Richard Paško, ktorý je nominantom menšinového 34% akcionára - Slovenskej republiky. Podpredsedom dozornej rady ostáva Roberto Deambrogio, nominant väčšinového akcionára. 
 Akcionárska zmluva bola upravená už 26. februára 2016. V nadväznosti na to a s ohľadom na zmenu v osobe väčšinového akcionára, ktorá nastala po prevode 66 % akcií SE zo spoločnosti Enel Produzione S.p.A. na spoločnosť Slovak Power Holding B.V., ktorú vlastniaEnel Produzione S.p.A. spoločne s EP Slovakia B.V., dnešné mimoriadne valné zhromaždenie schválilo aj zmenu stanov spoločnosti. 
Prvá fáza predaja ukončená
 EPH aj Enel potvrdili, že základná cena transakcie za päťdesiatpercentný podiel v SPH bola stanovená na 375 mil. eur s tým, že 150 miliónov eur je zaplatených teraz v rámci prvej fázy transakcie, 225 miliónov eur sa zaplatí po uzavretí druhej fázy tejto operácie. 
 Základná cena sa však môže upravovať v závislosti na definovaných parametroch v zmluve, ktoré sa týkajú najmä nákladov na dokončenie rozostavaných blokov 3. a 4. jadrovej elektrárneMochovce, prevádzkových parametrov nových blokov a ceny elektrickejenergie na Slovensku. 
Pre stanovenie doplatku sa použije mechanizmus úprav (tzv. adjustment mechanism). Cenu vypočítajú nezávislí experti podľa dohodnutých vzorcov. 
Po dokončení a spustení rozostavaných blokov Jadrovej elektrárne Mochovce bude mať EPH možnosť odkúpiť a Enel bude mať opciu predať ďalších 50% v SPH, v režime dodržania všetkých práv, ktoré si pre túto časť transakcie v minulosti vyrokovalo Slovensko v rámci tzv. memoranda. 
 Enel uviedol, že druhá fáza predaja sa môže uzavrieť aj 12 mesiacov po obdržaní povolenia na testovaciu prevádzku rozostavaných blokov. Na základe súčasného pracovného plánu očakáva, že tieto možnosti sa stanú uskutočniteľné do konca prvého polroka 2019. Podmienkou uzavretia druhej fázy je však získanie finálneho povolenia na prevádzku pre oba nové bloky Mochoviec. 

 

Rekordní Britský Heysham II

02 August 2016 (WNA) 

2. blok JE Heysham Unit 2 v severozápadní Anglii zaznamenal rekord  v nepřetržitém provozu. K 1. srpnu dosáhl 895 dnů nepřetržitého provozu na výkonu (od 18 února 2014). Blok bude v provozu do 16. září, kdy bude plánovitě odstaven pro údržbu. Měl by tedy dosáhnout 941 dní nepřetržitého provozu. Heysham II je plynem  chlazený reaktor (AGR). Jen poznamenávám, že palivo se u tohoto typu reaktoru mění za provozu.

 

Výměna reaktoru pro JE Ostrovetz 2 ?

02 August 2016 (WNA)

Rosatom nabídl Bělorusku výměnu tlakové nádoby reaktoru pro JE Ostrovetz 2. U při manipulacích při instalaci tlakové nádoby reaktoru došlo k jejímu sklouznutí ze závěsů jeřábu. I když u tohoto incidentu, ke kterému došlo 10. července,  se jednalo  jen o pomalému sklouznutí rektoru a jeho měkkému dosednutím na zem, jak tvrdí náměstek Rosatomu Alexandr Lokšin, a reaktor nebyl poškozen, je Rosatom připraven dodat novou nádobu.

  

JE Leningradská 2 by měla být v provozu v roce 2018

5 Aug (NucNet):


První blok Je Leningradská II (celkem se plánují 4 bloky VVER1200) by měl být podle ředitele elektrárny Vladimira Pereguda v komerčním provozu v květnu 2018. Původní termín spouštění byl 2015 ale následně byl změněn na 2017. Výstavba byla zahájena v roce 2008.

 

Novovoroněž 2 - 1 připojena k síti

5 Aug (NucNet):  

První ruský blok generace III+ JE Novovoroněž 2 – 1 byl připojen k síti a začal dodávat první elektrickou energii. První blok JE Novovoroněž je tlakovodní reaktor typu  VVER 1200 MW / 392  s výkonem 1114 MWe.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany