Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 7.10.2018

8.10.2018

Jednou větou

V Dukovanech  jsou bloky 1 – 3 na plném výkonu, blok 4 v odstávce. V Temelíně oba bloky na plném výkonu.

Z domova: Konference Budoucnost jaderné energetiky v ČR. Kulatý stůl na téma Výstavba jaderných bloků v ČR.  Obyvatelé obce Lipník na Třebíčsku v referendu odmítli úložiště

Ze světa: Začalo zavážení paliva do ruské plovoucí JE Akademik Lomonosov. JE, Rostov 4 zahájila komerční provoz. JE Tianwan 4 poprvé kritická

Provoz EDU

1. blok –100% 500 MWe

2. blok –100%  494 MWe

3. blok -100% 501 MWe

4. blok –odstávka 35. den ze 72. Režim 7, palivo vyvezeno z reaktoru.

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Výroba letos 10 979 GWh

 

Provoz ETE

1. blok- výkon 1084 MWe, výroba letos 5 567 GWh

2. blok– výkon 1093, výroba letos 5 490 GWh

------------------------------------------------------------------------

Konference poznačte si v kalendáři:

NERS 2018 - NOVÁ GENERACE JADERNÝCH ELEKTRÁREN NASTUPUJE – ZKUŠENOSTI A POUČENÍ

v pražském Kaiserštejnském paláci ve   středu 7. listopadu 2018 sledujte  http://ners2018.jmm.cz

 

Seminář o provozu a bezpečnosti JE Dukovany.

Každoročně pořádá Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany.

 Na semináři vystoupí vedoucí pracovníci ČEZ a JE Dukovany, SÚRAO, předsedkyně SÚJB, zástupci Energoregionu 2020 a Ekoregion 5 a Energetického Třebíčska. Na seminář zveme i ministryni MPO.

Seminář se bude konat 22. listopadu 2018 v Hotelu Zámek Valeč od 9 do 13 hod.

Sledujte    https://www.obkjedu.cz/

 

Mezinárodní odborná konference  All for Power Conference 2018
Energetické investiční celky: jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny, vývoj česko-slovenské energetiky v celosvětovém kontextu
29. - 30. 11. 2018, Clarion Congress Hotel Prague****

Sledujte: http://www.afpconference.com/2018/

 

SMR 2019- Malé modulární reaktory

Pátý ročník konference SMR 2019  Malé jaderné reaktory pro teplárenství

Termín: 14. února 2019, Velká posluchárna FJFI Břehová 7, Praha

Sledujte: http://malereaktory.cz/

 

Z domova

Konference Budoucnost jaderné energetiky v ČR, byla uspořádána Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy 10. 2018 v hotelu Holiday Inn Brno u příležitosti MSVB. Téměř stovka posluchačů v auditoriu si vyslechla vystoupení Hejtmana Šimka, Ministryně M. Novákové, prezidenta HK V. Dlouhého, B. Zronka z ČEZ, nám R. Nedělu z MPO a dalších. Ode všech vystupujících zaznělo jednoznačné ano jaderné energetice a očekávání, že vláda rozhodne ještě letos, jak se zavázala o výstavbě, finančním a investorském modelu a způsobu výběru dodavatele. 

Kulatý stůl na téma Výstavba jaderných bloků v ČR

Energetické Třebíčsko a Okresní hospodářská komora Třebíč uspořádali 4. října 2018 kulatý stůl na téma Výstavba jaderných bloků v ČR, česká cesta. Kulatého stolu se zúčastnilo na 50 účastníků – převážně průmyslníci z Třebíčska a zastupitelé z regionu kolem JE Dukovany. Kulatý stůl byl věnován modelům organizace výstavby nových bloků. Byl představen finský model Mankala (Ivo Kouklík, ředitel výstavby jaderného ostrova v JE Hanvikivi), maďarský model mezivládní dohody (Atila Aszody vládni zmocněnec pro výstavbu JE Paks II) a návrh možného českého přístupu (F. Hezoučký ZČU Plzeň), který také seznámil se svým hodnocením potenciálních projektů. L. Tomíček (Rosatom) seznámil přítomné s aktuálním stavem ruské jaderné energetiky. Diskuse se vedla o českém modelu, který by mobilizoval české jaderné výrobce a dodavatele a na bázi zakoupeného projektu jaderného ostrova by se výstavba realizovala vlastními silami českých firem. Nepochybně na mnoho systémů jaderné elektrárny (sekundár, terciální chlazení, chemie, úpravna vody, vzduchotechnika, MaR, dozimetrie, chemické laboratoře, elektro atd.) máme dostatek znalostí i kapacit. Na některé však bychom si museli zřejmě objednat subdodávku (reaktorový ostrov).  Prezentace vystupujících budou k dispozici na https://www.energeticketrebicsko.cz/ nebo je pošlu samostatně.

 

Obyvatelé obce Lipník na Třebíčsku v referendu odmítli úložiště

1.10.2018 ČTK, Atominfo: Obyvatelé obce Lipník na Třebíčsku v pátečním místním referendu (29. 9.) převahou hlasů odmítli geologické práce a jiné kroky, které by mohly vést ke stavbě úložiště radioaktivního odpadu v tomto území.

Proti bylo 179 lidí z celkových 186 hlasujících. Pro bylo šest občanů, jeden hlas byl neplatný. Výsledky ČTK sdělil 28. září zapisovatel komise pro referendum Pavel Nováček. Hlasovat přišlo 62 procent voličů.

 „Byly splněné zákonné podmínky. Referendum je platné, občané nesouhlasí s vybudováním hlubinného úložiště,“ řekl Nováček. Výsledek referenda je závazný i pro budoucí zastupitelstva.

Lipník je součástí lokality EDU západ, také nazývané Na Skalním, již Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vybrala jako jednu z devíti v ČR, kde by hlubinné úložiště mohlo v budoucnu být. V lokalitě Na Skalním už v referendu úložiště odmítly i Jaroměřice nad Rokytnou.

V Lipníku je 300 voličů. Lidé odpovídali na otázku: „Souhlasíte s geologickými pracemi a jinými kroky směřujícími k vybudování úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě, které se dotkne i naší obce?“. Hlasovací místnost byla otevřená od 08:00 do 18:00.

Místní referendum je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů a výsledek je závazný, pokud se pro něj vyjádří nadpoloviční většina hlasujících a současně alespoň 25 procent oprávněných voličů.

O konání referenda rozhodli zastupitelé Lipníku na zářijovém zasedání. V odůvodnění na webu uvedli, že s úložištěm je spojena řada otázek, které nebyly doposud řádně zodpovězeny. Týkají se podle nich například dopadů na krajinu a podloží, provozování úložiště a jeho celkové bezpečnosti. Termín referenda týden před komunálními a senátními volbami podle starosty Miroslava Svobody (KSČM) zvolila obec s ohledem na své omezené kapacity.

Průzkumná lokalita EDU západ zabírá 27 čtverečních kilometrů. Kromě Lipníka, Jaroměřic nad Rokytnou a jejich částí tam spadají obce Dolní Vilémovice, Myslibořice, Ostašov a Zárubice.

Na Vysočině jsou čtyři z devíti území uvažovaných pro úložiště. SÚRAO má v nejbližších měsících snížit počet lokalit v ČR na čtyři a finální vybrat v roce 2025. Úložiště, v němž mají být v hloubce půl kilometru trvale uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Použité palivo se zatím ukládá do skladů v areálu elektráren.

Ze světa

Začalo zavážení paliva do ruské plovoucí JE Akademik Lomonosov

03 October 2018 WNN Rusko v úterý 2. 10. ukončilo zavážení paliva do dvou reaktorů plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov. Elektrárna byla v květnu dotažena z Baltických loděnic do Murmanska, kde je báze Atomflotu provozujícím sedm ruských atomových ledoborců. V Murmansku byla dokončena montáž a začíná fyzikální spouštění. Právě zavážka paliva je důležitým milníkem ve spouštění reaktorů.

Po spuštění a odzkoušení všech systémů, bude elektrárna odtažena do městečka Pevek na Čukotce, kde bude připojena k síti. Má tak nahradit JE Bilibino a uhelnou elektrárnu Čaun v autonomním elektrizačním systému Čaun - Bilibino. Oba reaktory by měly být poprvé spuštěny v nadcházejících týdnech.

Akademik Lomonosov  je 144 m dlouhý, 30 m široký s výtlakem 21 000 tun. Srdcem elektrárny jsou dva PWR  reaktory RITM 200 M o výkonu 50 MWe každý. Finalizace projektu, přetažení z Murmanska do Peveku a připojení k síti se počítá na jaro příštího roku.

 

JE Rostov4 zahájila komerční provoz

01 October 2018 WNN: Čtvrtý blok Rostovské JE zahájil v předstihu tří měsíců komerční provoz.

Fyzikální spouštění začalo v prosinci 2017.  První štěpné reakce bylo dosaženo 29, prosince 2017. Blok byl poprvé připojen k síti 21. ledna 2018 a plný výkon dosáhl 14 dubna 2018. 25 září byl vystaven finální protokol Rostechnadzoru potvrzující kompletaci a připravenost bloku ke komerčnímu provozu. Tím začal komerční provoz bloku 4 JE Rostov. JE Rostov je VVER reaktor o výkonu 1000 MWe. Výstavba byla dokončena podle plánu s mírným předstihem a cena bloku je 23 M USD. Rostov 4 je 36 reaktorem provozovaným ruským Rosenergoatomem. Celková instalovaná jaderná kapacita je nyní 27,9 GWe.

 

JE Tianwan 4 poprvé kritická

01 October 2018 (WNN): Čtvrtý blok JE Tianwan v čínské provincii Jiangsu  s reaktorem VVER 1000 dosáhl poprvé štěpné reakce.

Na lokalitě se plánuje výstavba celkem osmi bloků PWR reaktorů. První dva byly spuštěny v letech 2007. Výstavba  dalších dvou bloků byla zahájena v letech 2012/ 2013 . Blok 3 dosáhla kritičnosti 29 září 2017.  Blok čtyři je blok s reaktorem  AES 91 VVER 1000 z projekční kanceláře Gidropresu.

Zavážka paliva byla zahájena 25.srpna a blok 4 byl poprvé kritický 30 září ve 2:26 odpoledne

JE Tianwan je vlastněná a provozovaná společností Jiangsu Nuclear Power Corporation, joint venture  CNNC (50%), China Power Investment Corporation (30%) a Jiangsu Guoxin Group (20%).

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany