Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 7. listopadu 2014

11.11.2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

EDU

1. a 2. blok  EDU na nominálním výkonu ve spolehlivém a bezpečném provozu.

3. a 4. odstaven. Příčinou odstavení je porucha na potrubí technické vody důležité, která je společná pro oba bloky. Porucha je nalezena a připravuje se její oprava. Postup, který EDU použilam, je bezpečnostně konzervativní.  Na provoz bloku 1. a 2. závada nemá vliv. – více informací v samostatném článku.

Výroba od začátku roku 13 504 GWh.

Seminář OBK JE Dukovany 13. listopadu Dalešice – program v samostatném článku

 

Konference

  • NERS 2014, 7. ročník konference 12. listopadu, pořádá agentura JMM
  • Seminář OBK JE Dukovany 13. listopadu, Dalešice. Téma LTO, licence a EDU 5
  • NUSIM 2014 – LTO (dlouhodobé provozování) jaderných elektráren v souvislostech, 20. – 21. listopadu Lázně Jeseník. Pořádá ČNS +SNUS. Ještě několik volných míst, registrujte se na http://nusim2014.cz/
  • Seminář Energetické Třebíčsko, 25.11. Parlament ČR, pořádá Energetické Třebíčsko
  • All for Power Conference 2014,  27. – 28. listopadu 2014, Praha, www.afpc2014.com
  • Malé jaderné reaktory pro energetické využití, 12. února  2015, Praha, pořádá Event Era, UJV Řež a FJFI
  • PIME 2015, Pravidelná konference PIME 2015 (Public Information Materials Exchange) se uskuteční ve dnech 1 – 4- března 2015 v Bratislave  (www.pime2015.org). Konferenci pořádá ENS.

 

Informace ze světa

 

JE Sendai může obnovit provoz

7 Nov (NucNet):

Guvernér japonské prefektury  Kagoshima povolil restart bloků JE Sendai 1 a 2 (PWR 850 MWe v provozu od roku 1983, respektive 1985). Na těchto blocích byla realizována všechna bezpečnostní opatření přijatá po havarii JE Fulkušima (březen 2011). Všechny japonské jaderné elektrárny byly po této katastrofě odstaveny.

 

Rusové stále vylepšují RBMK

3 Nov (NucNet):

Jedním z problémů reaktorů typu RBMK (“Černobylský model” grafitem moderovaný reaktor s varnými  tlakovými kanály ) je tzv. napuchanie – zvětšování objemu grafitu. Rusové hlásí, že tento problem vyřešili a budou opatření aplikovat I na dalších JE tohoto typu v Rusku (Smolenská a Kurská JE ). Ptám se proč? – viz dále poznámka o Černobylu

 

Černobyl listopad 2014

Začátkem listopadu jsem se vrátil  v souvislosti s jedním z projektů na likvidaci RA odpadů na Ukrajině  z JE Černobyl. Odstavené boky 1 – 3 jsou v různých fázích demontáže a likvidace.Havarovaný  (25. 4. 1986) čtvrtý blok je problém. Není žádnou novinkou, že stávající „sarkofág“, jak se hovorově nazývá tzv. objekt ukrytí havarovaného čtvrtého bloku, je netěsný.  Již začátkem minulého desetiletí bylo rozhodnuto o výstavbě nové konstrukce hermeticky utěsňující celý havarovaný blok (tzv. konfinement). Bylo přijato unikátní technické řešení jak konstrukce, tak vlastní instalace. Konstrukce se sestavuje ve vzdálenosti cca 500 m od havarovaného bloku, je dvouplášťová a sestavuje se po dílech. První část konfinmentu je hotová a druhá část je konstrukčně smontována a dokončuje se opláštění.  Po smontování bude celá konstrukce nasunuta nad havarovaný 4. blok, zatěsněna a vybavena potřebným měřícím a bezpečnostním vybavením.

Práce, které byly financovány z dotací mezinárodního konsorcia cca 25 států, provádí konsorcium firem NOVARKA vedených skupinou Vinci.  Současné náklady převyšují původní odhad o 600 milionů euro a počítá se, že se vyšplhají na cca 2,2 mld. Euro.   

Mimo tato fakta ještě osobní poznámka. Celkový dojem z lokality JE Černobyl je velmi pochmurný a není to způsobeno jen podzimním mlhavým počasím. Opuštěná výstavba bloku č  5 s jeřáby, rozpadající se  pomocné konstrukce a zázemí, před 28 lety ještě fungující jaderné elektrárny, jsou mementem toho, že jádro je obrovská síla, která nesmí být podceňována. Připomínám heslo pana Františka  Hezoučkého - temelínského spouštěče „reaktoru se vyká“ .

Každý, zejména začínající jaderník by se měl podívat na JE Černobyl a do opuštěného městečka Pripjať a uvědomit si co znamená podcenit „vypuštění džina z lahve“.

 

Běloruské jádro má zelenou

07 November 2014

Běloruský jaderný dozor shledal po šetření, že všechny jím požadované bezpečnostní opatření na projektu JE Ostrovec byly naplněny a je možné ve výstavbě pokrčovat. Na lokalitě se plánuje výstavba dvou bloku VVER o výkonu 1200 MWe. Výstavbu realizuje AEO St. Peterburg. Současně začala ve výrobních závodech výroba velkých dílů zařízení.

 

 

Počasí

 

Na Bohumíra (8.11.) příroda k spánku se ubírá.

8. listopad v pražském Klementinu

Min. −10,2 °C (1908) , průměr 6,5 °C (od 1961), max. 17,9 °C (2013)

 

Kalendárium – může se hodit

7.11.1891 -  Vynalezen zip

7.11.1957 – V NDR začala výroba vozů značky Trabant.

8.11.1980 – Otevření dálnice D2.

8.11.1620 – České stavovské vojsko bylo poraženo v bitvě na Bílé hořePraze. Vlády v českých

                     zemích se po ní ujal Ferdinand II. Štýrský.

11.11.1918  - skončila první světová válka. Den válečných veteránů, Remebrance Sunday

                      (nejbližší neděli)

13.11.1992Zánik Československa: Federální shromáždění přijalo zákon o dělení majetku ČSFR

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany