Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 8. 5.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 8. 5.2020

11.5.2020

Jednou větou:

V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na nominálním výkonu.

V Temelíně blok č. 1 v odstávce pro výměnu paliva a revize od 13. 3. Na bloku 1 byla dokončena kontrola stavu nádoby reaktoru a překládka paliva.  Blok 2 je v provozu.

Zprávy z tuzemska: Za posledních pět let vzrost počet žen v jaderné energetice

Zahraniční zprávy: Generální ředitel ENEC: JE Barakah bude spuštěna velmi brzy. Belgie začíná vyrábět Mo-99 pomocí LEU

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok – 100 %

4. blok -  100 %,

Provoz v souladu s LaP

Výroba letos   4 407  GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  odstávka , výroba letos 1793 GWh.

ETE 2 1089  MWe  výroba 3 323 GWh

provoz v souladu s LAP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

 

Kalendář akcí – sledujte změny termínů

  • Energochemie 2020. Nový termín  10. – 11.  září 2020  Třebíč,

Odborný seminář ENERGOCHEMIE je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších

www.energochemie.cz - registrace je online tamtéž

  • SAFE AND SUSTAINABLE FUEL CYCLE BACK END 2020 (SSFC 2020), Praha, termín byl posunut na podzim 2020 s ohledem na aktuální situaci

       Příprava a realizace konce palivového cyklu  www.ssfc.cz 

  • Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020 celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů nový termín 23.-24. 9. 2020 zahájení v 10 hod. plenární zasedání 10:30 – 12:30 https://www.jadernedny.cz/ 
  • JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni, nový termín 23.9. – 27.10.2020 https://www.jadernedny.cz/ 
  • NUCLEAR ENCOUNTER 2020 – nový termín  8. – 9. 10. 2020 třetí ročník konference. Modra, Slovensko. Profesní setkání provozovatelů JE a servisních organizací jaderných elektráren.  Více na http://nuclearencounter.alveda.cz.
  • All 4 Power All for Power Conference 2020, 26. a 27. listopad  2020  www.afpc2020.com

 

 

 

Z domova

Za posledních pět let vzrost počet žen v jaderné energetice

M. Sviták ETE, 7.5. 2020: O více než dvacet procent stoupl za posledních pět let počet žen, které pracují v českých jaderných elektrárnách. Aktuálně jich je zaměstnáno v Temelíně a Dukovanech 282 a další působí v dodavatelských firmách. Celkově jejich počet v původně silně mužském prostředí překročil deset procent.

Specialistky, manažerky, jaderné fyzičky nebo třeba ekonomky. Zaměření žen pracujících v jaderných elektrárnách je velmi pestré. Z celkového počtu zaměstnanců pak ženy tvoří deset procent a toto číslo stále roste. „Pohlaví nebo věk nerozhodují o tom, zda člověk u nás získá práci a rozvíjí kariéru. Klíčové jsou znalosti a schopnosti, a je jen dobře, že se ženy dokáží prosadit v našem oboru. Současně registrujeme i rostoucí zájem například v rámci jaderných maturit či letních univerzit,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Hned jedenáct temelínských specialistek působí v chemických laboratořích, kde mají na starosti kontroly veškerých technologických vod v elektrárně Temelín. „V praxi ověřujeme kvalitu vody pro primární a sekundární okruh i pro další bezpečnostní a pomocné systémy. Zajišťujeme také kontrolu vody, kterou vracíme do Vltavy. Tyto kontroly jsou hodně o chemii, analyzujeme složení vody z hlediska čistoty, ph nebo vodivosti,“ říká Petra Verzichová, vedoucí skupiny radiochemické laboratoře.

Manipulaci s jaderným palivem už několik let z pozice vedoucí oddělení správa a kontrola jaderného paliva řídí Marta Soukupová. „Mimo jiné zodpovídáme i za správné zavezení jaderného paliva do reaktoru. Společně s reaktorovými fyziky připravujeme podklady, podle kterých pak každý palivový soubor postupně zavážíme na přesně určené místo v aktivní zóně reaktoru.“

Ženy, které pracují v jaderných oborech, tedy nejen v jaderných elektrárnách, ale také na výzkumných pracovištích a v lékařských oborech, se seskupily do sdružení WIN - Woman in Nuclear / Ženy v jaderných oborech. Sdružení má republikovou, ale i celosvětovou podobu. Členkami WIN jsou například vědkyně, výzkumnice, reaktorové fyzičky, právničky, jaderné chemičky, bezpečnostní inženýrky, lékařky, odbornice na měření záření nebo komunikátorky.

Například  celkově v Temelíně pracuje 1 289 lidí, z toho je 153 žen.

Více než polovina zaměstnanců jsou vysokoškoláci a drtivá většina (přes 90 procent) má minimálně středoškolské vzdělání. I letos ČEZ do Temelína přijme téměř stovku nových lidí.  Půjde o pokračování standardní generační obměny a vykrývání běžných personálních potřeb.

 

Zahraničí

Generální ředitel ENEC: JE Barakah bude spuštěna „velmi brzy“

07. květen 2020, WNN: První blok v jaderné elektrárně Barakah dosáhne první kritičnosti „zhruba za měsíc“, řekl generální ředitel Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) Mohamed Al Hammadi včera. Mluvil s Fredem Kempem, generálním ředitelem think-tanku Atlantické rady se sídlem v USA, v online diskusi o dopadech COVID-19 na globální poptávku po energii.

Al Hammadi popsal COVID-19 jako „nejhlubší finanční a globální ekonomický šok“, který zasáhl svět za posledních 100 let a „mnohostrannou“ krizi. Iniciativa ENEC zahájila opatření, včetně zastavení veškeré nepodstatné práce, demobilizace nekritických zdrojů, uzamčení místa Barakah a přijetí dalších opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků na počátku pandemie, řekl. Dodnes dodal, že na staveništi nebyly žádné pozitivní případy koronaviru.

"Plánujeme kritičnost velmi brzy - zhruba za měsíc - a plánujeme uvést jednotky do provozu před koncem roku," řekl Al Hammadi. Doposud nedošlo k žádným problémům v dodavatelském řetězci.

Výstavba prvního ze čtyř reaktorů APR-1000 projektovaných a vyrobených v Koreji začala v Barakah, která se nachází v Ruwaisu v Abú Dhabí, v roce 2012, přičemž v následujících třech letech budou následovat jednotky 2-4. Výstavba bloku 1 byla dokončena v roce 2018 a Federální úřad SAE pro jadernou regulaci UAE vydal v únoru letošního roku 60-letou provozní licenci dceřiné společnosti ENEC Nawah.  Zavážení paliva bylo dokončeno začátkem března.

Jakmile budou všechny čtyři jednotky Barakah v provozu očekává se, že elektrárna vytvoří asi čtvrtinu energetické potřeby SAE.

 

Belgie začíná vyrábět Mo-99 pomocí LEU

WNN, 04. květen 2020:  Belgický institut radioelementů (IRE) vyrobil svou první šarži izotopu  molybdenu-99 (Mo-99) za použití terče s nízkým obohacením uranu (LEU) místo obvykle používaného terče s vysoce obohaceným uranem (HEU). Použití HEU je považováno za potenciální riziko šíření jaderných zbraní.

Cíl LEU byl ozářen v belgickém výzkumném reaktoru 2 (BR2), jednom ze tří provozovaných  výzkumných reaktorů v Belgickém jaderném výzkumném středisku (SCK-CEN) v Mol na severovýchodě Belgie. SCK-CEN je klíčovým partnerem IRE při výrobě radioizotopů. IRE, se sídlem ve Fleurusu, uvedl, že první dávka Mo-99 bude odeslána do USA. Mo-99 se používá v nemocnicích k výrobě technecia-99m v tzv. techneciových generátorech, které se používá ve více než 40 000 postupech v USA denně.

„Přechod na LEU bude mít pozitivní dopad na bezpečnost a zabezpečení na místě, což jsou dvě součásti neoddělitelné od naší činnosti IRE, protože tento nový výrobní tok LEU probíhá v renovovaných zařízeních, která přináší našim týmům mnoho výhod, pokud jde o jadernou bezpečnost a jaderné zabezpečení,“ IRE řekl.

Řekl, že převod z cílů HEU na LEU bude probíhat krok za krokem. V následujících měsících bude na americký trh dodána vyhrazená část vyrobeného Mo-99. Objem bude později zvýšen, aby bylo možné dodávat Mo-99 na bázi LEU do všech regionů. Očekává se, že konverze z cílů HEU na LEU bude plně dokončena do roku 2022. Produkce jodu-131 (I-131), izotopu, který se používá k léčbě rakoviny štítné žlázy, bude nakonec také založena na LEU.

Předběžné konzultace mezi IRE a belgickým regulačním orgánem pro jadernou energii, Federální agenturou pro jadernou kontrolu (FANC), o přeměně z cílů HEU na cíle LEU začaly v roce 2015. IRE požádala v červenci 2016 o změnu licenčních podmínek, aby byl přechod možný. Dne 24. října 2017 bylo královským nařízením vydáno povolení k rozvoji výroby LEU. FANC a jeho technická dceřiná společnost Bel V schválily zahájení výroby Mo-99 pomocí LEU dne 14. dubna tohoto roku.

IRE uvedl, že navzdory dodatečnému břemenu způsobenému zablokováním způsobeným krizí COVID-19, jeho týmy mohly udržovat a dokončovat své plánování, aby získaly povolení od FANC.

"IRE, i přes omezení související se zdravotní krizí, pokračovala ve svém úsilí a umožnila spolupracovat při provádění naší národní strategie pro výrobu lékařských radioizotopů," uvedla Marie-Christine Marghem, ministryně energetiky, životního prostředí a udržitelného rozvoje a ministr odpovědný za IRE. „Mám v úmyslu udržet belgické odborné znalosti v této oblasti a zároveň respektovat naše mezinárodní závazky v boji proti šíření. Dokončení tohoto projektu navíc zdůrazňuje význam financování výzkumu zaměřeného na lékařská řešení.“

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany