Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 8. prosinec 2017

8.12.2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE odstavují dnes 1. blok do tříměsíční odstávky, blok 2 je na plném výkonu

A co si myslíte vy…?  Názor obyvatelstva - stavět nebo nestavět EDU 5. 

A také odpověď Vládního zmocněnce na otázku z minula osvětluje, jak je to s termíny výstavby nového bloku.

Z domova: Stavba nového jaderného zdroje v Dukovanech je klíčová, říká kraj Vysočina. Konference All 4 Power, jiný pohled na nové jaderné bloky

Ze světa: Reaktor JE Rostov 4 poprvé kritický.Velká Británie odhalila významnou podporu reaktorům příští generace, zejména SMR.  Ukrajinská JE Rovno 3 odstavena pro rekonstrukce spojené s prodloužením provozu. Francouzský dozor povolil restart JE Tricastin. Rusko je připraveno na spouštění JE Leningrad II/1 a JE Rostov 4. Tlaková nádoba reaktoru byla usazena na JE Leningrad II/2. Byly zahájeny práce na Bangladéšské JE Rooppur 1.

Provoz EDU

1. Blok - 100%  504 MW

2. Blok - 100%  502 MW

3. Blok - 100%  503 MW

4. Blok – 100% 502 MW

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos 10 800 GWh

Vánoční víkend v elektrárně dětem zpestří skřítci a Halahoj

Třebíčský deník 7. 12. 2017 : Druhý adventní víkend 9. a 10. prosince bude v infocentru dukovanské elektrárny tradičně patřit tematickým vánočním dílnám a speciálním prohlídkám infocentra. Děti ale i rodiče mohou tvořit vánoční ozdoby či vánoční přání, nebude chybět Ježíškova pošta a vánoční povídání v kinosále infocentra. Průvodci vánočního víkendu budou dětem opět skřítci Eneři: Watík a Joulinka. Každý malý návštěvník dostane od skřítků drobný dárek na cestu domů.


Provoz ETE

1. Blok  97 %, 980 MWe, celková výroba letos 8 810 GWh, probíhá příprava na odstavení bloku

2. Blok  100%,  1093 MWe, celková výroba letos 6 976 GWh

V pátek 8. 12. večer bude první temelínský blok plánovaně odstaven pro výměnu paliva

ČEZ 7.12.: Přes 16 tisíc plánovaných činností předpokládají provést technici v Jaderné elektrárně Temelín během odstávky prvního bloku. Ta začne v pátek večer a ČEZ ji plánuje na necelé tři měsíce. Během odstávky energetici vymění třetinu paliva, zkontrolují turbínu a bezpečnostní systémy nebo zmodernizují kompenzátor objemu, tedy zařízení, které reguluje tlak v reaktoru. Teprve podruhé budou veškeré odstávkové práce řídit ze speciální řídícího centra.

Aktuálně má harmonogram odstávky přes 16 tisíc činností. Další přibydou v návaznosti na výsledky kontrol v průběhu odstávky. K nejdůležitějším pracím bude patřit výměna třetiny paliva, kdy bude vyměněno 54 ze 163 palivových souborů. Odstávku energetici využijí i k provedení údržby a řady periodických kontrol. Kontrola čeká například všechny tři nízkotlaké rotory turbíny, rotor generátoru, práce poběží i na olejovém hospodářství turbíny. Vedle testů a běžné údržby mají technici v plánu sedmdesátku investičních akcí. K nejnáročnějším bude patřit modernizace pojišťovacích ventilů kompenzátoru objemu, která spočívá v úpravě konstrukce a doplnění tras pro odvod nezkondenzovaných plynů. Stejná modernizace proběhla v létě během odstávky druhého bloku.

„Odstávka je klíčové a také nejnáročnější období provozu elektrárny. Zásadní je bezpečné a kvalitní provedení všech potřebných prací. To nám dá i předpoklady pro spolehlivý provoz v dalším období,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika ve společnosti ČEZ.

Veškeré odstávkové práce budou energetici řídit ze speciálního řídícího centra. Poprvé tento model Temelín vyzkoušel během letní odstávky druhého bloku. Na ploše 500 metrů čtverečních bude sedět čtyři desítky odborníků z elektrárny i od dodavatelů. Odděleni budou pouze přibližně metr vysokými zástěnami. Tento způsob se osvědčil, protože zrychlil a zjednodušil komunikaci mezi pracovníky elektrárny a dodavateli, což je během odstávky důležité.

I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí, kteří musí během necelých tří měsíců zvládnout přes šestnáct tisíc činností. Odstávka druhého bloku proběhla od poloviny května do konce července, trvala 73 dní a ČEZ je zvládl s desetidenním předstihem.

Od začátku roku vyrobil Temelín 15,8 TWh elektřiny. Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2016 vyrobila 12,1 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4 roky, českým domácnostem by stačila na deset měsíců.

 

Nejbližší konference a setkání

-          12.12. Kulatý stůl s ATMEA – Hotel Atom Třebíč

             http://www.energeticketrebicsko.cz/aktualne/program-kulateho-stolu-se-spolecnosti-atmea/

-          13.12.  Regionální konference Za čistou řeku Jihlavu. https://www.obkjedu.cz/data_1/soubory/184.pdf

-          25.1 2018 – ZAT Zákaznický den, Příbram https://feedbotzatckdjxn.blob.core.windows.net/public/webchat.html

-          SMR 2018  15.2. 2018 Praha    http://malereaktory.cz/

 

A co si myslíte vy?

Stavět nebo nestavět EDU 5

Výsledky sociologického šetření v regionu Jaderné elektrárny Dukovany na téma jaderné energie a možnosti vybudování hlubinných úložišť. Energetické Třebíčsko iniciovalo průzkum veřejného mínění ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany. Zajímalo se o názor na výstavbu nového jaderného zdroje a také na možnosti vybudování hlubinných uložišť. Sběr dat probíhal v březnu a dubnu 2017. Výsledky najdete na: http://www.energeticketrebicsko.cz/aktualne/pruzkum-verejnost-fandi-jadru/


Co si myslíte vy?

Ján Štuller vládní zmocněnec odpovídá.

„V posledním CNN z 1. prosince 2017, pan předseda OBK správně konstatuje, že v posledních referátech Vládního zmocněnce pro jadernou energetiku zaznělo, že naplňování Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE), má skluzy a že se tedy nedají stihnout deklarované termíny. Pan předseda také dodává, že „Jen tak, mirnix tyrnix se původní termín přeškrtl a nahradil novým…“.

Zde bych si dovolil doplnit, že nejde o škrtání termínů v Národním akčním plánu pro jadernou energetiku; to může udělat pouze vláda, která svým usnesením daný akční plán schválila. Škrtanec jsem udělal já ve své informativní prezentaci, naposledy pro Seminář OBK a také pro konferenci All 4 Power 2017. Jde vlastně o součást mých povinností (zmocněnce pro jadernou energetiku), které zahrnují vyhodnocování plnění či neplnění Národního akčního plánu a informování Stálého výboru pro jadernou energetiku o stavu plnění. Uvedená zpoždění jsem konstatoval v roční zprávě zmocněnce za rok 2016 (prezentované v březnu 2017) a pak ve větším detailu popsal v dílčí zprávě zmocněnce (prezentované v září 2017). Ve zmíněných prezentacích pro OBK a All 4 Power teda nejde o změny termínu v Národním akčním plánu, ale o konstatace vládního zmocněnce ohledně zpoždění důležitých rozhodnutí a činností a o odhad jejich dopadu na celkový harmonogram výstavby.

Pro úplnost vhodné ještě uvést, že Národní akční plán pořád obsahuje původní termíny a ukládá: „Podpořit a urychlit proces projednávání, přípravy a realizace nových jaderných bloků ve stávajících lokalitách jaderných elektráren o celkovém výkonu do 2 500 MW, respektive roční výrobě ve výši cca 20 TWh v horizontu let 2030 – 2035 včetně nezbytných kroků mezinárodního projednávání a (zajistit) případnou výstavbu dalšího nového bloku ve stávajících lokalitách jaderných elektráren cílit kolem možného odstavení EDU, tj. po roce 2035, v závislosti na predikci bilance výroby a spotřeby.“

 

Z domova

Stavba nového jaderného zdroje v Dukovanech je klíčová, říká kraj Vysočina

Jihlavský deník  7. 12. 2017: Vysočina – Výstavba nového jaderného zdroje je v mnoha ohledech klíčová. Oznámila to ve svém stanovisku rada Kraje Vysočina. Radní využijí své pravomoci a připojí své stanovisko k dokumentu posuzování vlivů na životní prostředí výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech (EIA).
„Je třeba myslet na to, že České republice docházejí zásoby uhlí. Obnovitelné zdroje v podmínkách střední Evropy nemají dostatečný potenciál ani stabilitu produkce. Jaderná energetika je při zodpovědném provozování bezpečná a nezatěžuje nepřiměřeně životní prostředí, na rozdíl od uhelných i plynových elektráren.
Předpokládám, že i tyto faktory budou při komplexním posuzování vlivů projektu na životní prostředí brány v úvahu,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
Stanovisko krajské rady k dokumentu EIA uvádí, že radní nový dukovanský jaderný zdroj považují za šetrný k životnímu prostředí a nezbytný z hlediska potřeby pokrytí budoucí spotřeby elektrické energie v zemi. Krajští politici v něm spatřují významný hospodářský a sociální přínos pro Českou republiku i region

 

Konference All for Power – Trochu jiný pohled na nové jaderné bloky

Jiný pohled na koncepci nových jaderných bloků představil na pražské konferenci All4 Power 30.11.  Dr. Martin Goodfellow ze společnosti Rolls Royce.  Několikrát v minulosti zmíněná energetická strategie UK, totiž počítá také s malými jadernými elektrárnami. K řešení této otázky bylo pod vedením Rolls Royce vytvořeno konsorcium firem, které nenabízí jen samotný jaderný reaktor, ale nabízí integrální kompaktní jadernou elektrárnu o výkonu cca 443 MWe. Uvádí se, že projekt vychází z požadavků trhu. Ne každému se totiž hodí velký jaderný blok o výkonu 1000 – 1700 MWe. Některé místní podmínky vyžadují blok menšího výkonu, popřípadě několik bloků stavebnicové konstrukce.  V návrhu konsorcia Rolls Royce jsou zohledněny požadavky provozovatelů, má navýšené pasivní bezpečnostní systémy, modulovou koncepci, prefabrikované stavební díly a údajně vysoký poměr cena/výkon.

Více si o tomto projektu můžeme vyslechnout na konferenci SMR 2018, která bude 15.2. 2018 v Praze. (sledujte http://malereaktory.cz/)

 

Ze zahraničí

Reaktor JE Rostov 4 poprvé kritický

07 December 2017 WNA:  Nejnovější zprovozněný ruský reaktor je na JE Rostov blok 4.  Dosáhl po ukončení všech testů poprvé kritičnosti (tzv. MKV – Minimální kontrolovaný výkon) včera 6.12. Nyní bude následovat 25 dní kontrolního programu a testování aktivní zóny reaktoru.  Reaktor je VVER 1000 projektovaný Gidropresem a stavěný ASE (Atom Stroj Export) Lokalita Rostov, na které jsou nyní v provozu 3 bloky VVER 1000 MWe,  se nachází na břehu Tamilského vodního rezervoáru cca 14 km od města Volgodonsk.

Velká Británie odhalila významnou podporu reaktorům příští generace

7 Dec (NucNet):  Vláda Velké Británie oznámila významnou podporu tomu, aby se UK stalo světový leader v technologiích jaderných reaktorů nové generace. Vláda poskytla 64 M EUR na budoucí tři roky k podpoře výzkumu, vývoje a inovacím zejména malých modulárních reaktorů (SMR) Vláda bude rovněž podporovat budování nezbytných kapacit k licencování projektů malých reaktorů.

Ukrajinský JE Rovno 3 odstaven pro rekonstrukce spojené s prodloužením provozu

6 Dec (NucNet): Třetí blok JE Rovno (2xVVER 440, 1x VVER 320 o výkonu 850 MWe) na západní Ukrajině byl odstaven 8. 12, pro preventivní údržbu v délce 240 dní aby byl připraven na podání žádosti o souhlas s prodloužením provozní licence. V odstávce budou zkontrolovány, opraveny a zrekonstruovány parogenerátory, kompenzátor objemu, turbína a generátor a mají být doplněny zálohované bezpečnostní systémy. Rovno 3 je v provozu od května 1987 a jeho provozní licence vyprší koncem tohoto roku. Mateřská organizace NAEK Energoatom prohlašuje, že většina plánovaných prací směřuje k prodloužení licence a dlouhodobému provozu.

Francouzský dozor povolil restart JE Tricastin

06 December 2017 (WNA):  EdF dostal povolení Francouzského jaderného dozoru, k restartu bloků.  Všechny čtyři bloky byly odstaveny 27. 9. 2017 pro podezření na nedostatky na hrázi přívodního vodního kanálu, který by v případě zemětřesení mohl zkolabovat. JE Tricasten jsou čtyři bloky PWR o výkonu 915 MWe v provozu od roku 1980 – 1981. Spouštěny nyní budou bloky 2, 3 a 4. Blok 1. zůstane odstaven pro údržbu.

Rusko je připraveno na spouštění JE Leningrad II/1 a JE Rostov 4

05 December 2017 (WNA) Ruský jaderný dozor Rostechnadzor vydal provozní licenci pro JE Leningrad II/1 a JE Rostov 4. Znamená to, že po dokončení všech výstavbových, instalačních, kontrolních a testovacích prací je možné zahájit fyzikální spouštění reaktorů. Fyzikální spouštění začíná zavážením jaderného paliva do reaktoru. K  tomu má dojít koncem prosince.

JE Leningrad je na lokalitě Sosnový Bor na břehu Finského zálivu. Na lokalitě jsou v provozu ještě 4. bloky RBMK 1000 MWe.  Leningradská JE II plánuje mít 4. bloky VVER 1200.

Tlaková nádoba reaktoru byla usazena na JE Leningrad II/2

01 December 2017 WNA: Tlaková nádoba reaktoru pro JE Leningrad II/2 byla instalována. Staví se zde VVER 1200 MWe. Nádoba byla instalována pomocí obřího jeřábu do zatím nezakrytého kontejnmentu

Byly zahájeny práce na JE Roopur 1

30 November 2017 (WNA) : Výstavbové práce, tzv. „první betonování“, byly zahájeny na první jaderné elektrárně v Bangladéši. Výstavbu a dodávku bloku VVER 1200 MWe dodává a provádí ruský dodavatel. Malé oslavy na zahájení výstavby se zúčastnil premiér Bangladéše  Sheikh Hasina. Lokalita Rooppur je na východním břehu řeky Gangy 160 km od Dhaky.

Výstavbu provádí JSC Atom Stroy Export (ASE), dceřiná společnost státní korporace Rosatom. Zákazníkem je Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Základní kontrakt na dva bloky řady VVER 1000 byl podepsán v únoru 2011. Kontrakt na konkrétní realizaci byl podepsán v prosinci 2015 ve výši 12,65 USD.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany