Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 9. prosinec 2016

12.12.2016

Jednou větou

Provoz EDU (100%, odstávka, 100%, 100%)

  •    Prověrka Det Norske veritas pro EDU
  •    Adventní setkání EDU

Provoz ETE (odstávka, 100%)

Víte, že – Výzkumný reaktor LR 0 je v provozu od roku 1982?

Z domova

  •    ENETR a OBK  jednalo se zmocněncem  V. Stullerem
  •    NUVIA vzdělává kolegy ze Saúdské Arábie v oblasti jádra

Ze zahraničí

  •    Nová továrna na palivo v Kazachstanu
  •    Francouzský dozor souhlasí s restartem, deseti reaktorů EdF
  •    Finský dozor předpokládá vydání licence k zavážení paliva pro Olkiluoto 3 na jaře 2018

Provoz EDU

1. Blok 100 %

2. Blok odstávka 84 den, režim 7 – palivo vyvezeno z reaktoru. Odstávka je plánována do 11.3.

    2017.  

3. Blok 100%

4. Blok 100%

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Celková výroba letos  11 130  GWh

EDU dnes: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=dukovany

 

Mezinárodní auditoři: Dukovany splňují nové mezinárodní normy v ochraně životního prostředí - viz. samostatná zpráva na webových stránkách

Adventní setkání EDU

Ve čtvrtek 8. prosince se setkalo na stovku zastupitelů, pracovníků ČEZ a zástupců veřejnosti v hotelu Kalimeta v Kuroslepech k vánočnímu zastavení. Ředitel EDU Miloš Štěpanovský poděkoval obyvatelstvu v okolí EDU za příkladnou komunikaci a spolupráci a svá slova stvrdil předáním symbolického šeku Energoregionu 2020. Večer pokračoval koncertem Jazz bandu z Polné a po koncertu neformálním setkáním. Součástí večera byla i výstava sdružení Slepíši z Tasova, které vystavovalo ukázky své činnosti.

 

Provoz ETE

1.Blok odstávka pro výměnu paliva a revize, letos vyrobeno 5955 GWh

2.Blok 100% výkon 101081 MWe, letos vyrobeno 5408GWh

 

Konference a semináře

 

Víte, že – Výzkumný reaktor LR 0 je v provozu od roku 1982?

Ve společnosti Centrum výzkumu Řež, s.r.o jsou provozovány 2 výzkumné jaderné reaktory. Jedním z nich je reaktor LR-0, který vznikl rekonstrukcí původního těžkovodního reaktoru TR-0 a prvního kritického stavu dosáhl 19.12.1982.

Jedná se o lehkovodní reaktor bazénového typu s tzv. nulovým výkonem (dlouhodobě maximálně 1 kWt), který jako palivo využívá zkrácené palivové vsázky typu VVER 1000 a VVER 440. Zvláštností reaktoru je způsob dosahování kritického stavu pomocí změny hladiny moderátoru v nádobě reaktoru. Hlavním využitím je výzkum a měření neutronově fyzikálních charakteristik reaktorů typu VVER, provádění experimentů v oblasti reaktorové dosimetrie, výzkum a vývoj v oblasti IV. generace a zajišťování výcviku a vzdělávání v oblasti reaktorové fyziky a jaderné bezpečnosti.

V posledních letech nabývá na významu jedna z hlavních vlastností tohoto reaktoru, a to jeho flexibilní možnost přestavby a uspořádání aktivní zóny. Této přednosti se využívá při experimentech s tzv. vložnými zónami, kdy v centrální části reaktoru je umístěna materiálová vestavba, která je obklopena standardními palivovými kazetami reaktoru. Vložená vestavba má zásadní vliv na vlastnosti a chování aktivní zóny z pohledu kritického stavy i rozložení výkonu a charakteru pole neutronů uvnitř aktivní zóny. Prvními testy tohoto typu byla měření s vestavbami na bázi fluoridových solí (NaF-LiF) v letech 2006 až 2010.

V současné době jsou tyto experimenty rozšířeny o další materiály jako olovo, grafit, Teflon a nejnověji i o speciální vestavbu s fluoridovou sůlí LiF-BeF2, která byla získána na základě česko-americké spolupráce MPO- DoE pro společný vývoj reaktorových systémů na bázi tekutých solí.

Hlavním přínosem provedených experimentů je získávání experimentálních dat pro potřeby validace výpočetních kódů v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro potřeby designu a vývoje nových reaktorových systému případně ověřování stávajících. Naměřená data jsou mimo jiné uchovávána formou příspěvků do mezinárodní databáze International Reactor Physics Experiment Evaluation Project, která je udržována v rámci OECD/NEA.

 

Z domova

V. Jonáš jednal s J. Stullerem

V úterý 6.12. se sešel předseda ENETR V. Jonáš a předseda OBK, Aleš John s vládním zmocněncem Janem Štullerem. Setkání navazovalo na vystoupení ministra J. Mládka na semináři OBK ve Valči 29.listopadu.

Zmocněnec podrobně vysvětlil, jaká je aktuální situace s naplňováním Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE).  

Aby se celý proces urychlil a projekt EDU 5 nenabíral další zpoždění, je nyní nutné:

-          Schválit složení a zahájit fungování pracovních komisí (technická, finanční, legislativní), které mají připravovat podklady pro rozhodování Vládního výboru – kompetence Vlády

-          Projednat novelu Stavebního zákona a zahájit práce na prováděcí vyhlášce k Stavebnímu zákonu – v kompetenci MMR

-          Rozhodnout a určit, kdo bude v této fázi přípravy stavby zodpovědně vykonávat  činnosti investora

ENETR spolu s OBK budou tyto požadavky uplatňovat po své linii a svými prostředky.

Pan vládní zmocněnec takový postup považuje za relevantní.

 

NUVIA vzdělává kolegy ze Saúdské Arábie v oblasti jádra

7.12.2016   převzato z ATOMINFO

Během listopadu pořádala NUVIA  v Praze již druhé školení v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v tomto roce pro zaměstnance KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology).

NUVIA (bývalý Envinet) spadá pod mezinárodní koncern NUVIA Group, do něhož patří například NUVIA v Anglii i ve Francii. Jak v Anglii, tak ve Francii se NUVIA v oblasti školení specializuje na povinná zákonem předepsaná školení pro zaměstnance jaderných zařízení, čímž se liší od kurzů pořádaných v Česku. Díky spolupráci s předními českými jadernými výzkumnými institucemi a univerzitami může NUVIA nabídnout i kurzy ušité na míru zákazníkovi, které mají účel vzdělávací a osvětový. 

Kurz trvající 3 týdny zahrnoval teoretické přednášky na vybraná témata z radiační fyziky a jaderného inženýrství a také exkurze a praktická cvičení. Přednášky byly vedeny specialisty ve svém oboru z řad zaměstnanců Katedry dozimetrie a ionizujícího záření a Katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Další univerzitou, která se zapojila do pestrého programu, byla Univerzita obrany v Brně a jí přidružený Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení. Účastníci měli možnost se podívat do všech důležitých institucí po České Republice tak, aby viděli celkovou strukturu výzkumu v oblasti jádra i provoz komerčních zařízení.

Saudi se tak podívali na výzkumná pracoviště v Řeži, kde si mimo jiné mohli prohlédnout zařízení MuM dodávané firmou NUVIA a sloužící k vytřídění nízkoaktivního a neaktivního odpadu z použitých ochranných pomůcek a oblečení v laboratořích.

Dále navštívili Státní ústav pro radiační ochranu (SÚRO) a Státní ústav pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu (SÚJCHBO), kde se zúčastnili praktického cvičení měření radonu v budově i v půdě. Návštěva by nebyla úplná, kdyby nemohli navštívit chloubu Českého vysokého učení technického v Praze, a to školní reaktor VR-1, který je využíván ke školení v oblasti provozu výzkumných reaktorů pro skupiny z celého světa. Z bohatého programu školení na VR-1 zmiňme například 6týdenní školení pro specialisty z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), které se koná již od roku 2002 a v roce 2013 získalo ocenění Nuclear Training Award.

Z komerční sféry měla čtveřice Saúdů možnost navštívit sekundární okruh Jaderné elektrárny Temelín a část krizového řídícího střediska. Školení se dotýkalo i témat medicínské radiologické fyziky, a tak se v posledním týdnu pořádala exkurze na Lexsellův Gamma nůž, který k léčbě nádorových onemocnění využívá Nemocnice Na Homolce.Saúdská Arábie patří mezi státy, které o jaderné energii vážně uvažují a počítají s ní do budoucna. Uvědomují si problém docházející ropy, která zatím tvoří téměř veškerý zdroj energie v zemi.  Podle saúdské politiky chtějí do 25 let postavit 16 reaktorů, a to nejen na výrobu elektřiny, ale i jako odsolovací jednotky. Jednají o výstavbě jak velkých bloků pokročilých tlakovodních reaktorů od firmy Westinghouse nebo GE, tak malých reaktorů typu SMART s Jižní Koreou.Díky úspěšnému průběhu kurzu a opravdu rozsáhlým možnostem školicích institucí v České Republice se již teď ví, že se školení bude v roce 2017 opakovat a nejspíše i rozšiřovat o speciální operátorský kurz.

 

Ze zahraničí

Nová továrna na palivo v Kazachstánu

08 December 2016 WNA:

Výstavba nového závodu na montáž jaderného paliva (fabrication plant) začala v Kazachstanu. Oznámili to KazAtomProm, CGN a Areva. Bude používána technologie AREVA. Provoz bude zajišťovat joint venture společnost mezi  KazAtomProm a China General Nuclear Power Corporation (CGNPC).

Výroba má produkovat  200 t palivových elementů ročně. Výroba má být zahájena v roce 2020. Jen podotýkám, že fabrikace zahrnuje montáž palivových tablet s deklarovaným obohacením do palivových kazet nebo sestav. Ne chemické a obohacovací procesy a procesy výroby palivových tablet.

 

Francouzský dozor souhlasí s restartem, deseti reaktorů EdF

6 Dec (NucNet):  

Francouzský regulátor Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) odsouhlasil podmíněně restart deseti bloků, které byly odstaveny pro kontrolu  materiálu od roku 2015. Jde o 10 reaktorů  o výkonu 900  MWe a  dva o výkonu 1 450 MWe.  Problém byl s výskytem uhlíku na dolních částech primární strany parogenerátorů. Parogenerátory byly vyrobeny Japan Casting and Forging Corporation (JCFC).

Restart se týká se to bloků : Bugey-4, Dampierre-3, Fessenheim-1, Gravelines-2 and -4, Saint-Laurent B1, a Tricastin-1, -2, -3 and -4

 

Finský dozor předpokládá vydání licence k zavážení paliva pro Olkiluoto 3 na jaře 2018

7 Dec (NucNet):  

Finské Olkiluoto 3 s Evropským reaktorem EPR fy Areva, který je stavěn společností Teollisuuden Voima Oyj (TVO) na lokalitě Olkiluoto, předpokládá spouštění v roce 2018. Finský dozor předpokládá, že vydá povolení k zahájení zavážení paliva na jaře 2018.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany