Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 9. únor 2018

9.2.2018

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE je odstaven 1. blok do konce března, 2. blok je na plném výkonu.

V Jaderné elektrárně Dukovany zasedal Hospodářský výbor PS Parlamentu České republiky.  Dukovanská výzva II - spolky obcí a místního průmyslu  kolem EDU podaly Vládě  další, již druhou Dukovanskou výzvu k rozhodnutí o výstavbě EDU II.

Z domova: Světový unikát v Třebíči: Radiaci měří dron. Správa úložišť  RA odpadů (SURAO) stáhla žádosti o prodloužení platnosti průzkumných území.

Technické opakování:  Jaderné palivo  - palivový cyklus jaderných elektráren

Ze světa: První blok JE Leningrad II dosáhl MKV. US federální zařízení by se měla zaměřit na SMR (malé modulární reaktory ) pro dosažení energetické bezpečnosti. JE Oyster Creek bude odstavena v říjnu 2018. JE Rostov 4 připojen k síti.

Provoz EDU

1. Blok –100% 503 MW

2. Blok –100% 503 MW

3. Blok- 100%  498 MW

4. Blok – 100% 503 MW

Provoz v souladu s Limity a podmínkami.  Výroba letos  1760 GWh.


Provoz ETE

1. Blok odstávka do března 2018,

2. Blok 100%, 1088MWe, celková výroba letos 993  GWh


Nejbližší konference a setkání

SMR 2018, Praha  FJFI, 15. 2. 2018, http://malereaktory.cz/

 

Správa úložišť stáhla žádosti o prodloužení platnosti průzkumných území

taborsky.denik.cz 5.2.2018 : Jistebnice - Obce a spolky, které usilují o přehodnocení postupu státu při vyhledávání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva, dosáhly dílčího úspěchu.

"Na Táborsku se jedná o Jistebnici, v jejímž katastru leží lokalita Magdalena. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) stáhla své žádosti, v nichž usilovala o prodloužení doby platnosti průzkumných území pro geologické práce na sedmi lokalitách. Jejich platnost vypršela s koncem roku 2016. Městský soud v Praze by pak již v následujících měsících mohl rozhodnout o žalobě 18 obcí a 6 spolků, zda vůbec byla průzkumná území stanovena a geologická data pro výběr lokalit získána v souladu se zákonem.  Stažení žádostí je logickým vyústěním situace z konce loňského roku, kdy SÚRAO zpětně obdrželo ve čtyřech lokalitách povolení k provádění geologických průzkumných prací v průběhu roku 2017. A to poté, co prakticky po celý rok prohlašovalo, že tyto práce neprovádí. Platforma proti hlubinnému úložišti namítala, že jediným důvodem zpětného povolení bylo umožnit vyplácení motivačních příspěvků dotčeným obcím z jaderného účtu a získání tak jejich souhlasu s hledáním úložiště v jejich katastrech. Až 12 obcí a měst a 6 spolků z těchto čtyř lokalit takový postup odmítlo a vůči tomuto dodatečnému povolení se odvolalo k ministrovi životního prostředí.

V letošním roce má dojít ke snížení počtu zvažovaných lokalit z devíti (v minulých letech k původním sedmi přibyly další dvě poblíž jaderných elektráren Temelín a Dukovany) na čtyři. Původně plánovaný objem geologických dat pro toto rozhodnutí se SÚRAO nepodařilo získat; ať už kvůli nepovedenému výběru dodavatele průzkumných prací v letech 2015-2016 nebo neplatnosti průzkumných území v roce 2017. Platforma proti hlubinnému úložišti požaduje zastavení takto vedeného výběru, ve kterém byla ztracena důvěra v postup státních úřadů.  Petr Nohava, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta obce Pluhův Žďár, uvedl: „SÚRAO upustilo od snahy zpětně získat povolení k pracím, o kterých tvrdilo, že prováděny nebyly. Pro dotčené obce a jejich obyvatele je to jen dílčí úspěch ve snaze o transparentní proces hledání úložiště. Náš hlavní požadavek - chybějící zákon o zapojení obcí – je i přes sliby a usnesení minulé vlády stále v nedohlednu."  Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 35 členů (23 obcí a měst a 12 spolků) za účelem prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákonem garantované možnosti hájit své zájmy. Na Táborsku patří mezi vytipované lokality Magdalena u Jistebnice.

 

Ze světa

První blok JE Leningrad II dosáhl MKV

6.2.2018  WNN+Atominfo : JE Leningrad II – 1. Dosáhlo 6. 2. Poprvé štěpné reakce dosažením tzv. minimálního kontrolovatelného výkonu  (MKV), oznámila státní jaderná korporace Rosatom. Stávající Leningradská jaderná elektrárna disponuje čtyřmi bloky s reaktory RMBK-1000 v provozu, zatímco JE Leningrad II bude obsahovat celkem čtyři bloky s reaktory VVER-1200.

 

US federální zařízení by se měla zaměřit na SMR

02 February 2018 WNA: Malé modulární reaktory by mohly poskytovat spolehlivý zdroj elektrické energie pro vládní a federální zařízení, ústavy a podniky.  SMR by poskytovaly bezpečnou autonomní dodávku energie pro tato zařízení. Vyplývá to ze zprávy zpracované US Department of Energy (DOE)

 

Rusko uvažuje o  rozvolnění výstavby svých nových  jaderných bloků

5 Feb (NucNet): Ruská státní korporace Rosatom oznámila, že je připravena rozvolnit výstavbu svých nových jaderných bloků. Cílem je snížení cen elektrické energie. Výstavba bloku Novovoroněž II-2 , který měl být spouštěn v roce 2019 by mohla být posunuta o rok a Leningradská JE II – 2 plánovaná na únor 2020 o dva roky. 

 

JE Oyster Creek bude odstavena v říjnu 2018

02 February 2018 WNA: Společnost Exelon Generation oznámila, že se rozhodla uzavřít svoji jadernou elektrárnu Oyster Creek v New Jersey v říjnu 2018. Důvodem je nový environmentální státní přístup, chránicí životní prostředí v řece Oyster Creek, kdy voda jednou použitá pro chlazení již nemůže být dále použitá pro jiné průmyslové použití včetně uhelných nebo dalších jaderných elektráren. Pro JE Oyster Creek by to znamenalo vybudovat chladicí věže nákladem 800 M USD. S tímto nákladem se společnost Exelon nesmířila a rozhodla se raději elektrárnu uzavřít. JE Oyster Creek je monoblok BWR  610 MWe v provozu od roku 1969

 

JE Rostov 4 připojen k síti

2 Feb (NucNet): Čtvrtý blok JE Rostov nedaleko Volgodonsku byl 1. Února poprvé přifázován k elektrické síti. Slavnostního přifázování se zúčastnil president Putin s GŘ Rosatomu Alexejem Lichačevem. JE Rostov 4 je blok VVER 1000 model 320. Výstavba byla zahájena v  červnu 2010. MKV bylo dosaženo  29.12. 2017. Rusko má nyní 35 jaderných bloků v komerčním provozu dalších 7 včetně JE Rostov 4 ve výstavbě.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany