Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky k 12. 6.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 12. 6.2020

15.6.2020

Jednou větou:

V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na nominálním výkonu.

V Temelíně blok 1 v provozu , blok 2 přechází do odstávky 12. 6.

Z domova: Setkání starostů“ s jaderným vedením ČEZ. Dlouhodobý provoz současných bloků a plný start společnosti ELEKTRÁRNA DUKOVANY II

Zahraničí

Jaderná energetická soustava dodaná pro Mars Rover. Leningrad II-2 dokončuje horké testování

Provoz EDU

1. blok – 100%

2. blok – 100%

3. blok – 100 %

4. blok -  100 %,

Provoz v souladu s LaP

Výroba letos   6 108 GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  1078  MWe, výroba letos  2 477  GWh.

ETE 2  1032  MWe  výroba  letos 4 252  GWh

provoz v souladu s LAP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

 

Druhý blok Temelína plánovaně pozvolna snižoval výkon, odstávka pro výměnu paliva začíná v závěru týdne

Druhý temelínský blok přešel do výkonového efektu. V jeho průběhu bude výkon reaktoru pozvolna snižován k úrovni kolem 95 procent. Podle energetiků je to signál spolehlivého provozu bloku. Provoz na výkonovém efektu ukončí elektrárna v pátek 12. června, kdy blok plánovaně odstaví pro výměnu paliva.

Jde o žádoucí stav, který ukazuje na optimální využití paliva a bezporuchový provoz od poslední odstávky.

Druhý temelínský blok je bez přerušení v provozu od 10. srpna loňského roku. Z důvodu výměny paliva jej operátoři plánovaně odstaví v tento pátek. Do té doby se bude každý den jeho výkon snižovat o necelé jedno procento. Při nižším výkonu reaktoru je možno získat další energii z použitých palivových souborů a tím je co nejefektivněji využít.

.

Co se bude realizovat v průběhu odstávky ETE 2

Výměna paliva, kontroly bezpečnostních systémů a provedení 55 investičních akcí. To jsou jen příklady nejdůležitějších prací během odstávky druhého bloku plánované pro výměnu paliva. Celkově mají energetici v plánu udělat přes dvanáct tisíc činností a vše navíc chtějí zvládnout během dvou měsíců.

Druhý blok byl v nepřerušeném provozu od loňského 10. srpna. Vlastní odstavení energetici plánují na dnešní večer a dojde k němu při přibližně třetinovém výkonu reaktoru. Během každé odstávky energetici pravidelně mění část paliva. Tentokrát v reaktoru nahradí 42 ze 163 palivových souborů. Důležité pro celkovou délku odstávky budou také kontroly klíčových bezpečnostních systémů. Například na první bezpečnostní divizi bude probíhat rozsáhlá kontrola dieselgenerátoru. Ta bude obnášet detailní kontrolu ložisek, pístů, vstřikovacích čerpadel nebo hlav válců. V takovém rozsahu se dělá jednou za dvanáct let.

Technici mají také v plánu zvládnout 55 investičních akcí. Velmi náročná bude výměna dvou separátorů. Zařízení, které páru zbavuje vlhkosti a přihřívá ji, energetici z německého výrobního závodu společnosti Balcke-Dürr, GmbH, naváželi během května. Šlo o největší transporty společnosti ČEZ pro jaderné elektrárny za posledních dvacet let. Vedení společnosti ČEZ si od jeho použití slibuje zvýšení výkonu. „Půjde o jednotky MWe. Je to další z příkladů modernizace a zlepšení účinnosti zařízení v nejaderné části, navíc s přínosem pro životní prostředí díky úspoře jednotek tisíc tun emisí CO2 ročně,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Z bazénu vedle reaktoru do skladu v areálu elektrárny technici přesunou tři kontejnery naplněné použitým palivem.

Po třech měsících spojených s koronavirovými opatřeními se elektrárna pomalu vrací k normálnímu fungování. „Určitě ponecháme věci, které se nám během „koronavirové odstávky“ osvědčily. Například skypovou komunikaci u důležitých porad nebo upravený režim fungování řídícího centra odstávky. Nadále bude platit důraz na dezinfekci, roušky budeme nosit při pracovním kontaktu menším než dva metry,“ zdůraznil Jan Kruml, ředitel elektrárny Temelín. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o druhou plánovanou odstávku v Temelíně. Na jaře byl na dva měsíce odstaven první blok.

Kalendář akcí – sledujte změny termínů

  • Energochemie 2020. Nový termín  10. – 11.  září 2020  Třebíč,

www.energochemie.cz - registrace je online tamtéž

  • SAFE AND SUSTAINABLE FUEL CYCLE BACK END 2020 (SSFC 2020), Praha, podzim 2020  www.ssfc.cz  
  • JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni, 23.9. – 27.10.2020 https://www.jadernedny.cz/ 
  • Konference  Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020  u příležitosti jaderných dnů 2020 na ZČU v Plzni.   23. – 24. září 2020
  • NUCLEAR ENCOUNTER 2020 –8. – 9. 10. 2020 http://nuclearencounter.alveda.cz.
  • All for Power Conference, 26. a 27. listopad  2020  www.afpc2020.com
  • Konference v Srní 2020  29.9. - 1.10. 2020  pořádá VZÚ Plzeň, téma  „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“  http://srni.vzuplzen.cz/
  • MSVB  5. - 9. 10. 2020 Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji

 

Z domova

Setkání starostů“ s jaderným vedením ČEZ

Ve středu 10.6. se v odpoledních hodinách sešli starostové a zastupitelé obcí z dvacetikilometrového pásma kolem EDU s top manažery jaderné energetiky. Tedy Bohdanem Zronkem ředitelem jaderné divize ČEZ, Romanem Havlínem od 1.6.  novým ředitelem EDu a Petrem Závodský generálním ředitelem společnosti EDU II, která staví nový blok v Dukovanech.

Děkovalo se Miloši Štěpanovskému, předávajícímu řediteli EDU a přálo se hodně úspěchů novému řediteli EDU Romanu Havlínovi.

Podrobnosti jsou v tiskové zprávě. Mne jen mile zaujalo, že nový ředitel poděkoval za úkol držet provoz EDu do roku 2045 – 47), je to pěkný úkol, ale i obrovská výzva. Druhý velký úkol je směřován k šetření spotřeby vody. Projekt počítá s úsporou  10 - 25 Mm3/ rok. K tomuto tématu se v podrobnostech ještě vrátíme v příštím CNN.

GŘ EDU II  potvrdil, že finišují s přípravou tendru, který chtějí otevřít v listopadu 2020, očekávají nabídky v roce 2021 a vyhlášení vítěze v roce 2022. Jinak běží žádost na SUJB o umístění a příprava územního rozhodnutí. Tři smlouvy mezi ČEZ EDU II a státem by měly být podepsány zanedlouho, doladují se jen detaily. Probíhá také jednání s Bruselem.

Dlouhodobý provoz současných bloků a plný start společnosti ELEKTRÁRNA DUKOVANY II

T.M. EDU Jiří Bezděk, 11.6. 2020: Celkově 60 let provozu stávajících výrobních bloků a souběžná stavba a přibližně desetiletý provoz nového jaderného zařízení. Tak vypadá perspektiva lokality Dukovany, představená společností ČEZ.  Ta je připravená v tomto období investovat do dlouhodobého provozu až 55 miliard korun. Zároveň plně rozjíždí unikátní společnost zaměřenou na stavbu nového bloku.

94% vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Tak zatím vypadá kvalifikační struktura firmy Elektrárna Dukovany II, do které počátkem června přešlo přibližně 70 stávajících zaměstnanců společnosti ČEZ. Všichni patří mezi přední české odborníky. V největší míře mají vzdělání a praxi ve strojních oborech (34 %), v oblasti elektro (10 %) a stavební (8 %). Mezi pracovníky jsou ale i ekonomové, právníci i odborníci přes dopravu či chemii.

„Struktura zaměstnanců a jejich kvalifikace odpovídají úkolům, které řeší. Tedy v první řadě je to příprava výběrového řízení, licenční a povolovací procesy a přípravné práce na lokalitě. . Postupně se bude tato firma rozšiřovat a počet zaměstnanců budeme plynule zvyšovat,“ vysvětluje generální ředitel firmy Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Do konce první fáze, tedy do poloviny roku 2024 by mělo v nově naplněné společnosti* pracovat až 160 lidí, před samotným zahájením stavby by jejich počet měl vzrůst až na 600 expertů. Je součástí divize jaderná energetika společnosti ČEZ, stát by ji ale v přesně vymezených případech mohl převzít.

„V souladu s dohodou se státem od června funguje personálně obsazená společnost, která se naplno věnuje přípravě nového jaderného bloku v Dukovanech. Má všechny kompetence a prostředky pro to, aby zvládla přípravu a stavbu nového zdroje,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Souběžně s plnou přípravou nového zdroje ČEZ přijal dlouhodobou koncepci provozu stávajících výrobních bloků Dukovan. Ta vychází z vychází z aktuální Technicko-ekonomické studie, je součástí Strategie Skupiny ČEZ a je strukturovaným uceleným pohledem na současné a další využití lokality, včetně následného vyřazování bloků z provozu.

„Průběžně vyhodnocujeme řadu vstupů, od stavu zařízení a platných bezpečnostních požadavků až po predikci spotřeby a cen elektřiny. Z toho nám aktuálně vychází jako optimální varianta provoz současných Dukovan do roku 2045 – 2047. Jde o pravidelně verifikovaný dynamický model, kterému přizpůsobujeme naše další kroky, včetně plánu investic,“ říká Bohdan Zronek.

Investiční plán počítá s rozsáhlou modernizací zařízení a dalším zvyšováním bezpečnosti. Jeho hlavním podkladem jsou výstupy z programu spolehlivosti zařízení, který hodnotí jednotlivé komponenty z pohledu dlouhodobého provozu.

 „V období následujících sedmadvaceti let jsme připravení investovat do zajištění bezpečného a spolehlivého provozu stávajících bloků až 55 mld. Kč. Už kolem roku 2028 počítáme s navýšením ročních investic ze stávajících 1,5-2 mld. Kč na 2,5 mld.. Dlouhodobý provoz elektrárny je tak významný nejen z pohledu spolehlivé výroby bezemisní elektrické energie, ale také významně přispívá desítkami miliard korun k posílení české ekonomiky,“ sděluje Roman Havlín**, který je od 1. 6. 2020 ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany.

Podle těchto plánů se alespoň částečná modernizace a výměna dotkne většiny zařízení, včetně například systému kontroly a řízení, bezpečnostní systémy, systémy měření a regulace nebo výměna kabeláže hermetických prostor. Výměna se netýká samotných reaktorů, jejichž stav neustále detailně sleduje řada systémů.

Další oblastí, které již nyní ČEZ věnuje svoji pozornost je snižování čerpaného množství surové vody z dalešické přehrady. Aktuálně energetici připravují výměnu spodní části vestaveb chladicích věží. Díky jejich vyšší účinnosti dosáhnou snížení odparu surové vody, který je při plném provozu bloků 1m3/s. Další úspory přinese úpravu surové vody pomocí stabilizátorů pro omezení vzniku úsad a nečistot v technologii, odstraňování nečistot rozpuštěných ve vodě odsolováním a modernizace stávající technologie výroby demineralizované vody. Energetici tak předpokládají snížení objemu čerpané surové vody až o 10 -24  milionů kubíků vody za rok.

 

* Firmu Elektrárna Dukovany II založila společnost ČEZ v roce 2015 a má za sebou první významné kroky. Těmi hlavními bylo získání kladného stanoviska hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a podání žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení v lokalitě Dukovany. Od 1. 6. 2020 do ní přešli stávající zaměstnanci mateřské společnosti, kteří se plně věnují projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

 

Roman Havlín – stručné CV

V souvislosti se zajištěním dalšího dlouhodobého provozu JE Dukovany převzal dnem 1. 6. 2020 od Miloše Štěpanovského funkci ředitele elektrárny Roman Havlín, dosavadní ředitel bezpečnosti jaderné divize. V rámci generační výměny se Roman Havlín (47) na funkci ředitele elektrárny v Dukovanech připravoval již několik předcházejících měsíců. Je absolventem VÚT v Brně a v elektrárně i v divizi jaderná energetika prošel řadou postů. Svoji profesní kariéru v JE Dukovany zahájil v roce 1996 jako operátor blokové dozorny, následně prošel dalšími útvary provozu a řídil útvar jaderné bezpečnosti. Do května letošního roku zastával pozici ředitele útvaru Bezpečnost divize Jaderné energetiky Skupiny ČEZ. Kromě zajištění bezpečného a stabilního provozu elektrárny a dokončení generační obměny personálu se v nové pozici soustředí na budoucí dlouhodobý provoz stávajících jaderných bloků. Je ženatý, má dvě děti a trvale žije v Třebíči.

 

Zahraničí

Jaderná energetická soustava dodaná pro Mars Rover

WNN, 12. června 2020 (zkráceno): Americké ministerstvo energetiky (DOE) dodalo jaderný energetický systém pro rover Perseverance pro misi NASA Mars 2020, která má být spuštěna příští měsíc. Termoelektrický generátor Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric (MMRTG) byl konstruován, stavěn a testován národními laboratořemi DOE.

Radioizotopové energetické systémy (RPS) přeměňují teplo generované přirozeným rozpadem  plutonia 238 (Pu-238) na elektrickou energii. Systém nemá pohyblivé části.  MMRTG bude dodávat elektřinu pro základní provoz roveru a udržovat své nástroje a systémy na optimální teplotě. Tento MMRTG má provozní životnost 14 let.

 

Leningrad II-2 dokončuje horké testování

WNN, 12. června 2020: Ruský Rosatom dokončil horké testy na JE Leningradská II/2 Testování za horka začalo v únoru a zahrnovalo 150 testů na hlavních systémech pro ověření jejich výkonu za normálních provozních podmínek, bez jakýchkoli jaderných palivových souborů v reaktoru. Zařízení bylo také testováno v nouzových podmínkách.

Blok nyní prochází závěrečným auditem zařízení, po kterém bude povoleno fyzikální spoštění a bude možní zahájit zavážení paliva. Uvedení elektrárny do provozu je naplánováno na první čtvrtletí roku 2021.

Stávající JE  Leningrad v lokalitě Sosnovy Bor má čtyři jednotky RBMK-1000, zatímco Leningrad II bude mít čtyři jednotky VVER-1200. Leningradský blok 1 byl odstaven z provozu 21. prosince loňského roku. Blok 1 Leningradské II byl připojen k rozvodné síti 9. března 2018 a stala se druhým reaktorem VVER-1200, který byl spuštěn po spuštění v roce 2016 v Novovoronezh 6. bloku.

JE Leningrad je největším výrobcem elektřiny v severozápadním regionu Ruska, kde představuje 30% celkové výroby elektřiny.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany