Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky k 13.11.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 13.11.2020

18.11.2020

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 1 dnes odstavován do odstávky, blok č. 2 v odstávce pro výměnu paliva a realizace investic a údržby

V Temelíně oba bloky v provozu.

Z domova: ČEZ uzavřel partnerství s Rolls-Royce. Společně budou pracovat na rozvoji malých modulárních reaktorů. Vsaďte v Dukovanech na evropský reaktor, zní z Francie.  SÚJB na základě nové legislativy revidoval povolení k umístění dvou nových temelínských bloků.  SÚJB vydal kladné rozhodnutí k umístění výzkumného reaktoru/podkritického souboru VR-2.  Pár slov k projektu podkritického jaderného reaktoru  VR 2.

Ze zahraničí: Rosatom plánuje první pozemní SMR pro ruský Dálný východ. Rusko trvale odstavuje JE  Leningrad 2  s reaktorem RBMK.  Běloruská JE odpojena od sítě


Provoz EDU

1. blok –13.11. začalo odstavování do odstávky pro výměnu paliva, revize a investice

2. blok –  Režim 6, 49  den odstávky pro výměnu paliva, revize a investiční akce. Odstávka  končí,  náběh bloku se očekává příští týden.

3. blok –100%

4. blok - 100 %

Provoz v souladu s LaP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

Výroba letos   12 706  GWh

 

Energetici v Dukovanech finišují na 2. bloku a zahajují odstávku 1. výrobního bloku pro výměnu paliva

TM EDU 12.,11.,2020 : Energetikům v Jaderné elektrárně Dukovany se v uplynulých dnech podařilo dokončit hlavní práce na odstávce 2. výrobního bloku. Kvůli koronaviru patřila mezi nejnáročnější v historii. Už v pátek ráno je čeká snižování výkonu 1. výrobního bloku v rámci odstávky pro plánovanou výměnu paliva. Několikadenní souběh tak energetici využijí k údržbě chladicích věží. Na odběratele nebude mít odstávka žádný vliv.

Už i tak přísný režim doplnilo například měření teploty, dezinfekce a udržování odstupů mezi lidmi. Hlavní komplikace ale spočívaly v ochranných opatřeních při práci, zajištění zahraničních dodavatelů nebo předávání prací „na dálku“. Tak vypadala jedna z nejnáročnějších odstávek v historii Jaderné elektrárny Dukovany. Hlavní část prací se totiž časově shodovala s nejnáročnějším obdobím zvládání celosvětové pandemie.

„Hodně jsme zvažovali rozsah prací i harmonogram, ale výměna paliva, kontroly i bezpečnostně významné modifikace jsou pro nás nutností. Samozřejmě, že práce s rizikem karantén, v rouškách a všemi dalšími opatřeními jsou výrazně náročnější. Ale věřili jsme lidem, že budou zodpovědní, a mám radost, že nás nezklamali,“ vysvětluje ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Zároveň podle něj ale ještě není důvod k oslavám. Zařízení čekají ještě náročné zkoušky a prokazování technického stavu.

Navíc kvůli výměně paliva startuje i odstávka prvního výrobního bloku. Ta by měla trvat až do konce roku a v jejím průběhu energetici provedou 26 významných technických a investičních akcí. „Zvládání odstávek je náročné i v „mírovém“ stavu, nyní to chce mnohem víc, než plné nasazení. Teď se soustředíme na testy a průkazy druhého bloku před jeho opětovným uvedením do provozu a současně na postupné odstavení „jedničky“, ale věřím, že to zvládneme,“dodává ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín.

Energetici budou v Dukovanech v plném nasazení i přes Vánoce. Kromě výměny části paliva mají v plánu kontroly těsnosti parogenerátorů a kompenzátoru objemu, provedení repase rychločinných armatur, nebo třeba revize a demontáž nízkotlakých dílů parních turbín. Časově nejnáročnější plánovanou činností je preventivní výměna ucpávkových systémů u všech šesti cirkulačních čerpadel, které zajišťují oběh vody v primárním okruhu, která odvádí teplo vznikající při řízené štěpné řetězové reakci v aktivní zóně reaktoru.

Druhý výrobní blok by blok měli energetici podle předběžných odhadů připojit k přenosové sítě v průběhu příštího týdne. Záležet bude ale ještě na řadě testů a zkoušek. Výkon prvního bloku začnou podle plánu snižovat v průběhu pátku.

 

Provoz  ETE

ETE 1  1085  MWe, výroba  letos 6 413 GWh.

ETE 2  1101  MWe, výroba  letos 6 766  GWh

provoz v souladu s LAP

 

Edukační vsuvka

Několik abonentů CNN se mne dotazovalo, že četli na internetu, že Běloruská JE v Ostrovci,  jejíž spouštění nyní sledujeme, nebude štěpit uran, ale bude štěpit thorium.

Matně mi skočilo do hlavy ruské pořekadlo „voda i vodka, odna bukva a kakaja raznica“

Přátelé, je to nedorozumění.  JE Ostrovec je typický VVER 1200 MWe, pracující se standardním  palivem VVER 1200 s mírně obohaceným U 235. Takže Běloruská JE na thorium rozhodně ne.

Ale když už dělám osvětu, řekněme si něco o thoriu a tzv.  thoriovém  palivovém cyklu, který je dnes ve fázi výzkumu a vývoje. 

Thoria (Th90) je na zeměkouli velké množství (mnohem více než uranu) je zejména v tzv. monazitových píscích a pokud by se využíval ke štěpení je to zásoba na tisíce let. Thorium je mírně radioaktivní s dlouhým poločasem (1,40×1010 roku), proto je ho v zemské kůře tolik. Ale z hlediska jaderného štěpení má jednu nepříjemnou vlastnost,  Th, respektive jeho přírodní  izotop 232Th, se neštěpí neutrony a je tedy nepoužitelný pro přímou štěpnou reakci. Musíme si pomoci transmutací a to ještě nepřímo. O co v principu jde?

Vezmeme 232Th, ozáříme ho neutrony, dostaneme 233Th a z něj po několika beta rozpadech dostaneme 233U a ten už se nám štěpí až hanba. A máme vyhráno a to je také celý zázračný thoriový cyklus. Věcně se tyto reakce odehrávají v aktivní zóně thoriového reaktoru.

A jak vznikl ten fake?

Výše uvedenou „thoriovou reakci“ můžeme rozběhnout v tzv. rychlých reaktorech (Fast breeder reactor – FBR) a dokonce jeden z typů  tzv. reaktorů  generace 4 s tím počítá, pro uzavřený palivový cyklus.

Rychlé reaktory jsou v komerčním provozu v Indii a Rusku. V Rusku konkrétně v Bělojarské JE nedaleko Čeljabinsku. Jsou tam v provozu dva rychlé reaktory - BN 600 a BN 800 a ve výstavbě další s ještě větším výkonem. BN znamená bystrij neutron. Tolik tedy vazba na thorium.

A   Bělojarsk a Bělorus - odna bukva i bolšaja raznica. A je to rozkryto. Tož tak.


Konference NUSIM 2021

25. – 26. 3. 2021      Orea Resort Devět Skal, Vysočina

Česko-slovenská odborná konference o jaderné energetice

Jaderná cesta k bezemisní energetice

Pro Českou a Slovenskou nukleární společnost pořádá agentura EventEra.

 

Konference SMR 2021

Již sedmý ročník tradiční konference o Malých a modulárních reaktorech - SMR 2021 se překládá z tradičního termínu polovina února na září 2021

 

Z domova

ČEZ uzavřel partnerství s Rolls-Royce. Společně budou pracovat na rozvoji malých modulárních reaktorů.

ČEZ, 9.11.2020: Společnosti ČEZ a britská Rolls-Royce podepsaly dohodu o porozumění (Memorandum of Understanding) v oblasti malých modulárních reaktorů. Podobné dohody už česká energetická firma uzavřela i se společnostmi NuScale a GE Hitachi. Firmy budou sdílet technické poznatky a detailně posoudí možnost uplatnění těchto jaderných zařízení v České republice. Rolls-Royce patří ve vývoji malých modulárních reaktorů mezi světové lídry. Rovněž ČEZ se malým modulárním reaktorům řadu let intenzivně věnuje, a to především prostřednictvím své dceřiné firmy ÚJV Řež. 

Relativně malé, snadněji přepravitelné a vysoce bezpečné energetické zdroje o výkonu desítek, maximálně nižších stovek megawattů. Tak vypadají malé modulární reaktory. Výhodou je jejich předpokládaná sériová výroba a montáž přímo ve výrobních závodech.  Zároveň je možné soustředit větší počet modulů v jedné lokalitě.

„Na nová řešení a technologie se orientujeme dlouhodobě. Malými modulárními reaktory se už zabýváme, především v ÚJV Řež. Do budoucna mohou být významnou alternativou, kterou nemůžeme opomíjet. Partnerství s RollsRoyce i dalšími světovými společnostmi je pro nás proto logické,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Přestože intenzivně pracujeme na novém jaderném bloku v Dukovanech, zapojujeme se do těchto projektů s ohledem na další rozvoj jaderné energetiky, jejíž pozice v energetickém mixu naší společnosti bude dál růst, vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Koncept UK SMR představuje standardní malý tlakovodní reaktor, s plánovanou dobouprovozu  60 let a instalovaným výkonem 440 MWe. Doba výstavby celého zařízení by neměla přesáhnout pět let. Britská společnost projekt připravuje přímo s ohledem na potenciální partnery, kteří by se mohli podílet na dodávkách až 80% technologie.

Tom Samson, stávající generální ředitel britského konsorcia SMR, upřesňuje: „Jaderná energie je z našeho pohledu klíčovým prvkem při řešení změny klimatu a hospodářského oživení po celém světě. Cenová dostupnost a rychlost, s jakou dokážeme sestavit celou elektrárnu, ji bezpochyby učiní pro ČEZ velmi atraktivní volbou. Víme, že se orientuje na bezemisní zdroje energie. A těším se na rozvoj tohoto důležitého vztahu.“

 

Vsaďte v Dukovanech na evropský reaktor, zní z Francie

09.11.2020,  Hospodářské noviny: Francouzský jaderný sektor nezažívá lehké období. Nové reaktory se v Evropě příliš nestaví a ty zakázky, které Francouzi získali, mají až na jednu výjimku obří problémy. Státem ovládaná energetika EdF (Électricité de France), jež se zabývá i stavbou elektráren, se tedy rozhlíží, kam dál. A nyní vidí příležitost ve dvousetmiliardovém tendru na výstavbu pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Česká energetická firma ČEZ, kterou rovněž kontroluje stát, plánuje soutěž vypsat ještě do konce letošního roku.
EdF tvrdí, že evropské řešení může pro Čechy znamenat mnoho výhod. „Nabízíme náš reaktor EPR adaptovaný na výkon 1200 megawattů, které požaduje dukovanský projekt,“ říká v rozhovoru pro HN Vakis Ramany, viceprezident francouzské firmy pro nové jaderné projekty.
V době výstavby Dukovan by v Evropě měly už tři reaktory EPR fungovat. Při výstavbě tak EdF bude moci těžit z evropského dodavatelského řetězce, do kterého chce údajně zapojit i desítky českých firem. Jména ale zatím neuvádí. V tomto má francouzská firma výhodu oproti dalším uchazečům, americkému Westinghousu, korejské KHNP a čínské CGNP, které v Evropě reaktory vůbec nemají. Mnohem dál je ale ruský Rosatom. Ten už s řadou českých firem spolupracuje, Češi navíc umí ruské reaktory VVER, které jsou v Dukovanech a Temelíně, i servisovat.
Francouzi nejsou pro ČEZ neznámým partnerem. Před deseti lety se o výstavbu dvou bloků v Jaderné elektrárně Temelín ucházela i společnost Areva.
Ta byla i přes hlasité protesty z tendru nakonec vyloučena pro údajné porušení pravidel. Detaily ČEZ nikdy nezveřejnil. Dva roky poté navíc Areva zkrachovala a musela ji zachraňovat EdF, která převzala právě výstavbu jaderných bloků. Za jejím koncem stály projekty finského reaktoru Olkiluoto 3 a francouzského Flamanville 3.
Ty představují soubor snad všech problémů, se kterými se firma může při výstavbě jaderného bloku setkat. Staly se noční můrou investorů a silnou kartou protijaderných aktivistů, kteří tvrdí, že se při dnešních regulích nedá reaktor postavit včas a za rozumné peníze.
Když v roce 2005 začala výstavba ve Finsku a 2009 ve Francii, technologie EPR nebyla ještě nikde vyzkoušená. V roce 2011 navíc došlo k havárii v Japonské elektrárně Fukušima a do rozestavěných bloků se musely přidávat nové bezpečnostní prvky.
Detaily nejsou podstatné, snad jen že ve Finsku se na zpoždění podepsaly i spory s investorem a ve Francii nutné výměny některých komponent. Ani jeden z reaktorů ještě nebyl spuštěn, i když plán u Olkiluota byl rok 2009. Také jejich rozpočty astronomicky vystřelily. Ve Finsku ze tří na 8,5 miliardy eur (jedná se ale o odhad z roku 2012, takže reálně bude ještě vyšší) a ve Francii z 3,4 na 19,1 miliardy eur.
Sám Ramany nechce staré projekty vzniklé ještě za Arevy příliš komentovat. „Co je důležité, je podívat se na to z jiné perspektivy. Flamanville 3 je pro EdF začátkem nové cesty,“ říká. Firma se prý ze svých chyb poučila a nové poznatky uplatnila například v čínském Taišanu. Tam sice reaktory měly také mírné zpoždění, ale i když výstavba začala v roce 2009, tak zde už dva roky výroba elektřiny naplno běží.
Průtahů a navyšování ceny se prý Češi bát nemusí. „To, co jsme se naučili na Flamanville 3 a Taišanu, pak přispívá k tomu, že na Hinkley Point C jedeme podle časového rozvrhu,“ zmiňuje Ramany nejnovější projekt dvou reaktorů, které jeho podnik začal stavět ve Velké Británii.
EdF se prý zlepšuje i zde a u druhého z reaktorů je podle viceprezidenta dokonce s výstavbou o několik měsíců v předstihu. „Když vezmeme například stavbu chladicích systémů, tak oproti prvnímu reaktoru se proces zrychlil o 50 procent,“ uvádí Ramany.

 

SÚJB na základě nové legislativy revidoval povolení k umístění dvou nových temelínských bloků

05.11.2020, SUJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost dnes v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) a § 22 odst. 1 písm. a) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový zákon, vydal nové rozhodnutí ve věci povolení umístění dvou jaderných zařízení, 3. a 4. blok, v lokalitě Temelín.

Nové rozhodnutí nahrazuje dosavadní povolení k umístění ETE 3,4, které bylo vydáno pod č. j. SÚJB/OLNZ/22296/2014 dne 22. 10. 2014. Důvodem podání žádosti byla změna právní situace, vyvolaná nabytím účinnosti atomového zákona a jeho prováděcích předpisů, a na ni navazující kroky držitele povolení, a jiné faktické a právní skutečnosti.  Tyto změny vedly ke změně dokumentace pro povolovanou činnost a měly vliv také na povolení k umístění ETE 3,4 č. j. SÚJB/OLNZ/22296/2014. Důvody pro vydání nového rozhodnutí SÚJB vyhodnotil jako dostatečné a provedl nové řízení a adaptoval povolení na novou situaci.

Rozhodnutí úřad vydal na základě žádosti ČEZ, a. s., podané 21. srpna 2020. Na webové stránce SÚJB bude zveřejněno po nabytí právní moci.

 

SÚJB vydal kladné rozhodnutí k umístění výzkumného reaktoru/podkritického souboru VR-2

SUJB, 05.11.2020:  Dne 3. 11. 2020 vydal SÚJB povolení k umístění podkritického reaktoru VR-2 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Podkritický reaktor (kritický soubor) VR-2 je specifické výzkumné jaderné zařízení, které k udržení štěpné řetězové reakce potřebuje externí zdroj neutronů. Tím je zajištěna inherentní bezpečnost jaderného zařízení, protože k odstavení reaktoru je potřeba pouze vypnutí externího neutronového zdroje

Reaktor VR-2 doplní výukové a výzkumné kapacity reaktoru VR-1, se kterým má KJR FJFI ČVUT přes 25 let provozních zkušeností a přinese další významný potenciál ve výchově klíčových jaderných odborníků nejenom pro českou jadernou energetiku, ale i pro MAAE a další světové univerzity. Aktuálně v semestru jede VR-1 na 90-95 % své výukové kapacity (někdy i na 100 %) a zájem o výuku u nás se stále zvyšuje. I proto se odborníci z ČVUT rozhodli pro výstavbu nového jaderného reaktoru VR-2. Předpokládané uvedení do provozu je v roce 2022.

Pár slov k projektu podkritického jaderného reaktoru  VR 2

„FJFI ČVUT jako jedna z mála světových univerzit provozuje dva jaderné výukové reaktory – štěpný školní reaktor VR-1 a fúzní reaktor Golem. Oba tyto reaktory spolu s dalšími neutronickými, radiochemickými a dozimetrickými laboratořemi tvoří základ experimentální výuky jaderných oborů. Jsme rádi, že budeme mít možnost nabídnout studentům rozšíření experimentálních zařízení“ říká děkan fakulty profesor Igor Jex.

Přepokládané uvedení výukového reaktoru VR-2 do provozu je v letech 2021–2022. Potom  bude mít FJFI ČVUT již tři výukové jaderné reaktory, a České vysoké učení technické v Praze se tak stane první univerzitou na světě, která bude provozovat tři jaderné reaktory. 

Součástí jaderného vzdělávání na FJFI ČVUT je i důraz na bezpečnost a zabezpečení jaderných reaktorů.

„Přestože z pohledu zákona budeme budovat jaderné zařízení – jaderný reaktor, bude se jednat o jaderné zařízení s vysokou vnitřní bezpečností, jelikož se řadí do kategorie podkritických souborů. Podkritický reaktor se vždy sám o sobě zastaví, protože nemá dostatek paliva na udržení štěpné reakce. Štěpná řetězová reakce se v tomto typu reaktoru udržuje tím, že do reaktoru se přidávají neutrony z externích zdrojů, např. z radionuklidových zdrojů nebo z neutronových generátorů. My budeme používat několik typů neutronových zdrojů – AmBe, Cf, D-D generátor, D-T generátor,“ vysvětluje vedoucí projektu Ľubomír Sklenka.

Školní reaktor V-1, kterému letos bude 30 let, je pilířem jaderného vzdělávání v Česku a na Slovensku. V průběhu let se kolem reaktoru vybudovala velmi široká a silná skupina akademických uživatelů z celého světa i proto, že výuka na reaktoru VR-1 patří do nejužší světové špičky i ve srovnání s nejlepšími americkými univerzitami.

I proto na reaktor pravidelně přijíždí studenti z celého světa. Aktuálně v semestru jede VR-1 na 90–95 % své výukové kapacity (někdy i na 100 %) a zájem o výuku u nás se stále zvyšuje. I proto se odborníci z FJFI ČVUT rozhodli pro výstavbu nového jaderného reaktoru VR-2.

 

Ze zahraničí

Rosatom plánuje první pozemní SMR pro ruský Dálný východ

WNN, 11.11.2020: Rosatom plánuje postavit jadernou elektrárnu vybavenou malým modulárním reaktorem RITM-200 ve vesnici Ust-Kuyga v Jakutsku, která je v dalekém východním Rusku. Pozemní malá jaderná elektrárna bude schopna dodávat elektřinu do izolovaných energetických systémů nebo vzdálených oblastí a odběratelů. Nejnovější konstrukce reaktoru RITM-200 je výsledkem kombinovaných zkušeností za 400 reaktorových let s provozováním malých reaktorů na lodích v ruské flotile ledoborců s jaderným pohonem, uvedl Rosatom. K dnešnímu dni již bylo vyrobeno a nainstalováno šest reaktorů řady RITM na tři nové univerzální ledoborce.

 

Rusko trvale odstavuje JE  Leningrad 2  s reaktorem RBMK

WNN 10.11. 2020:  Jaderná elektrárna Leningrad 2 v Sosnovém Boru  v západním Rusku byla dnes trvale odstavena. RBMK, který je v provozu již 45 let, má být nahrazen JE Leningrad II-2, s reaktorem  VVER-1200, který 6. listopadu obdržel souhlas dozoru  k zahájení pilotního provozu. Ruská státní jaderná společnost Rosatom uvedla, že Leningrad 2 byl odstaven pro následné vyřazení z provozu v 00:31 moskevského času. Reaktor byl odstaven v souladu s technologickými předpisy a bez incidentů byl odpojen od jednotné energetické soustavy Ruska, uvedl Rosatom. V souladu s federálními předpisy je odstavená energetická jednotka považována za provozovanou bez výroby až do okamžiku úplného odstranění jaderného paliva, které bude dokončeno do čtyř let, uvedl Rosatom. „Stejně jako v případě  bloku 1, který byl odstaven v prosinci 2018, budou pravidelné operace prováděny s druhým blokem. Prováděné postupy se ve skutečnosti prakticky neliší od běžné údržby,“ řekl Vladimir Pereguda, ředitel Leningradu Řekla JE. „Nyní je naším úkolem také spolehlivě a bezpečně obsluhovat odstavené jednotky, vyvážet  jaderné palivo z reaktorů a připravovat je na přepravu do speciálně vytvořeného podnikového experimentálního demonstračního centra.“ V souvislosti se spuštěním Leningradu II-2 Andrey Petrov, generální ředitel dceřiné společnosti Rosatom, Rosenergoatom, uvedl: „Výměna vyřazených kapacit bude pro zákazníky elektřiny nepostřehnutelná.“ Ve srovnání s energetickými jednotkami RBMK mají nové do provozu uváděné nové jednotky VVER-1200 řadu výhod, uvedla společnost Rosatom. Jsou o 20% výkonnější a životnost jejich nenahraditelného vybavení se zdvojnásobí, a to až na 60 let.

Běloruská JE odpojena od sítě

MINSK 10. listopadu - RIA Novosti
Posledně jsem informoval o přifázování JE Ostrovec k síti. Nyní informuje Minsk, že  Běloruská jaderná elektrárna byla odpojena od sítě. .Agentuře RIA Novosti  to sdělil Oleg Sobolev, konzultant odboru jaderné a radiační bezpečnosti ministerstva pro mimořádné události (Gosatomnadzor).

Ministerstvo energetiky Běloruska informuje o provozu 1. Bloku běloruské JE, která je ve fázi  energetického spouštění a  probíhají testy na výkonové hladině do 500 MWe

Během prováděných zkoušek této etapy spouštění byla v souladu s programem této etapy zjištěna porucha a potřeba vyměnit některá  elektrická měřicí zařízení. Práce na výměně tohoto zařízení se provádějí v souladu s technologickými předpisy a vyžaduje  odstavení bloku. Tento proces nemá vliv na úroveň bezpečnosti JE. Všechny technologické systémy fungují normálně.

Podle dalších informací došlo k poruše na několika měřicích transformátorech hlavního blokového transformátoru. Dodávka těchto měřidel byla od Italské firmy a zajišťoval je běloruský investor. Nyní se připravuje záměna za transformátory ruského výrobce.

Událost byla hodnocena stupněm INES 0 ( událost bez vlivu na jadernou bezpečnost) podle klasifikace MAAE.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany