Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky k 18. 9.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 18. 9.2020

22.9.2020

Jednou větou:

V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na nominálním výkonu. V Temelíně  nabíhá blok 1 po krátké odstávce, blok č. 2 v provozu.

Konference: Nuclear Encounter 2020, Plzeňské jaderné dny 2020, Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu (SSFC 2020)

Z domova:Konference Energochemie 2020 v Třebíči

Zahraničí: Hitachi odstupuje od britského projektu nové výstavby. Možná revoluce v dokumentaci jaderné bezpečnosti. Světová jaderná asociace jmenovala nového generálního ředitele.  Ideologie brání pokroku v oblasti změny klimatu.  Důvěra investorů závisí na veřejném přijetí jaderné energie.  Na trzích chybí cenový signál pro jaderné investice.

 

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100%

3. blok–100%

4. blok -100 %,

Provoz v souladu s LaP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

Výroba letos   10 580 GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  471 MWe náběh bloku po krátké odstávce kvůli nadměrnému  chvění  TG, výroba letos 4 878 GWh.

ETE 2  1091  MWe, výroba  letos 5 256 GWh

provoz v souladu s LAP

 

Konference

NUCLEAR ENCOUNTER 2020

Společnost ALEVEDA, která pořádá jadernou konferenci provozovatelů JE a jejich dodavatelů - NUCLEAR ENCOUNTER 2020 oznamuje :

Na základě vývoje epidemiologické situace a s ní  souvisejících opatření generálních partnerů konference NUCLEAR ENCOUNTER 2020  a po dohodě s generálními partnery se organizátor rozhodli přenést konferenci do virtuálního prostředí.Termín je zachován  na původně plánovaný, tedy v rozmezí dnů 8. – 9. 10. 2020, ale bude zkrácen  na jednodenní virtuální on line setkání, pravděpodobně na čtvrtek 8. 10. On line konference  bude mít dopolední a odpolední blok s moderovanou diskusí. Všichni partneři tak dostanou možnost se aktivně vyjádřit. O dalších podrobnostech bude producent Agentura Alveda informovat. Sledujte CNN a informace na https://www.nuclearencounter.cz/.

 

BEZPEČNÝ A UDRŽITELNÝ KONEC PALIVOVÉHO CYKLU (SSFC 2020)

Druhý ročník konference SSFC 2020 se zaměří na výzkum a vývoj v oblasti konce palivového cyklu radioaktivních odpadů na území České republiky. Toto setkání se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro hospodářství. Organizátorem akce je Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), jejímž posláním je zajistit bezpečné uložení radioaktivních odpadů vzniklých na území České republiky a koordinuje celou řadu výzkumných projektů, nedílnou součástí multidisciplinární problematiky vývoje hlubinného úložiště je i mezinárodní spolupráce, která bude mít své nezanedbatelné místo i na letošní konferenci.

Konference se koná

úterý 29. 9. 2020 – středa 30. 9. 2020

Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Registrace účastníků bude probíhat od 8:00 po oba dva dny.

Pozn.: fakultativně pro jednotlivé zájemce je připravena exkurze na PVP Bukov ve čtvrtek 1. 10. 2020 (vzhledem k omezenému počtu míst je vhodné se v případě zájmu nahlásit co nejdříve). 

 

JADERNÉ DNY2020  NA ZČU V PLZNI

Podrobnosti zde: https://www.jadernedny.cz/

 

Z domova

Odborníci se po roce setkali na semináři ENERGOCHEMIE

V Třebíči se uskutečnil již 42. ročník mezinárodního odborného semináře

 Ve dnech 10. a 11. září uspořádala NUVIA ve spolupráci s agenturou EventEra v Třebíči již 42. ročník odborného semináře Energochemie. I přes nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 se sešlo zhruba 40 pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru, aby si mohli navzájem předat novinky a vlastní zkušenosti. Seminář se může po léta pyšnit česko – slovenskou účastí. Jenže i tady zasáhly proticovidová opatření, kolegové ze Slovenska se tentokrát nemohli semináře zúčastnit.

NUVIA ve svém příspěvku představila nové technologie pro jadernou a radiační bezpečnost, seznámila účastníky s výsledky ukončených výzkumných a vývojových projektů Centra kompetence a Bezpečnostního výzkumu a rovněž informovala o nových projektech a výzvách do budoucna.

 

Zahraničí

Hitachi odstupuje od britského projektu nové výstavby

16. září 2020, WNN: Společnost Hitachi dnes oznámila, že ukončí své obchodní činnosti týkající se projektu výstavby jaderné elektrárny Wylfa Newydd, který pozastavila v lednu 2019, „protože bylo jasné, že k rozhodnutí o struktuře financování je zapotřebí více času“. Horizon Nuclear Power, britský vývojář projektů, který společnost Hitachi získala v listopadu 2012, uvedla, že nyní podnikne kroky k „řádnému uzavření“ všech svých současných vývojových aktivit, ale „ponechá otevřené komunikační kanály“ s vládou a dalšími klíčovými zúčastněné strany týkající se budoucích možností v obou jejích provozovnách, které kromě Wylfa Newydd v Anglesey zahrnují Oldbury v Severn v jižním Gloucestershire.

Hitachi uvedla, že se rozhodla projekt ukončit, protože od pozastavení uběhlo 20 měsíců a investiční prostředí se díky dopadu COVID-19 stalo „stále drsnějším“.

Projekt Horizon měl vyvinout dva bloky britského reaktoru Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) ve Wylfa Newydd v severozápadním Walesu se záměrem rozvíjet jaderný obchod společnosti Hitachi ve Velké Británii a přispět k energetické politice vlády Spojeného království, jakož i zachování obchodní základny, která podporuje jaderný průmysl v Japonsku, uvedla Hitachi.

 

Možná revoluce v dokumentaci jaderné bezpečnosti

16. září 2020, WNN: Použití řešení umělé inteligence (AI) by mohlo pomoci dosáhnout skokové změny v jaderné bezpečnosti, píší Julianne Antrobus a Derreck Van Gelderen ze společnosti PA Consulting.

 „Jaderný průmysl je podložen svou dokumentací - vytváření, ověřování a úpravy těchto dokumentů jsou zásadní pro bezpečný provoz jeho jaderných elektráren. Jednoduše proto, že zavedené procesy při výrobě a revizi dokumentů byly za posledních 40 let stejné + roky to neznamená, že jsou bezchybné.

Stávající procesy mohou být extrémně zdlouhavé a nákladné (schválení dokumentů může trvat déle než rok). Identifikace a dekódování propojení mezi systémy nebo hranicemi systému z našich stávajících dokumentů je proto těžké, pokud nejste odborníkem.

Nyní však můžeme vytvořit řešení umělé inteligence (AI), která mohou automatizovat a vylepšovat manuální procesy; mezi ně patří čtení a získávání informací z technických jaderných dokumentů, které by zase mohly poskytnout ucelený i podrobný pohled na elektrárnu.

 

Světová jaderná asociace jmenovala nového generálního ředitele

15. září 2020,WNN:Agneta Rising příští měsíc končí ve funkci generální ředitelky Světové jaderné asociace a dnes oznámila její nahrazení Dr. Sama Bilbao y León, která je v současné době vedoucí divize vývoje a ekonomiky jaderných technologií v Agentuře pro jadernou energii OECD (NEA).

 

Ideologie brání pokroku v oblasti změny klimatu

14. září 2020, WNN: Předsudek vůči jaderné energii mezi některými tvůrci politiky brání faktickému posouzení jejích výhod, včetně schopnosti snižovat globální emise skleníkových plynů, řekl minulý týden účastníkům Strategického eForum Světové jaderné asociace Bohdan Zronek, hlavní jaderný ředitel české společnosti ČEZ. ČEZ byl jedním ze sedmi podniků, které v březnu zaslaly Evropské komisi argumenty, že jaderný průmysl by měl těžit z budoucího udržitelného financování

 

Důvěra investorů závisí na veřejném přijetí jaderné energie

14. září 2020, WNN: Investice do projektů v oblasti jaderné energie závisí silně na vnímání a hodnocení nákladů s nimi spojených, řekl minulý týden účastníkům Strategického eFóra Světové jaderné asociace Leonam dos Santos Guimarães, generální ředitel společnosti Eletronuclear . Brazílie má dva jaderné reaktory vyrábějící asi 3% své elektřiny, ale výstavba třetího je v současné době pozastavena.

 

Na trzích chybí cenový signál pro jaderné investice

14. září 2020, WNN: Jaderný průmysl by měl spolupracovat s tvůrci politik na návrhu tržních mechanismů, které mohou poskytnout jasný cenový signál, který přiláká investory k této nízkouhlíkové formě elektřiny, řekl účastníkům Strategického eForum Světové jaderné asociace Jostein Kristensen, partner ekonomické poradenské firmy Oxera. minulý týden. Trhy v současné době neodrážejí hodnotu jaderné energie jako udržitelného a spolehlivého zdroje energie v boji proti změně klimatu, uvedl.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany