Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky k 19.3.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 19.3.2021

23.3.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech bloky 1, 2, 3, na nominálním výkonu, 4.  blok odstávka pro výměnu paliva, revize a investiční akce.

V Temelíně oba bloky v provozu.

Z domova: Jak to vidí Vládní zmocněnec Jaroslav Míl.  Vlajková loď  Vítkovic končí, VHM prodá stroje a propustí zaměstnance. Třebíčská MICo dodá na stavbu finské jaderné elektrárny dvě kotelny.

Ze  zahraničí: Kanadská vláda investuje do projektu SMR. Společnost Westinghouse plánuje investice do polské jaderné energie.  Leningrad II-2 získal povolení ke komerčnímu provozu.

Provoz EDU

  1. blok – 100%  
  2. blok – 100%  
  3. blok -  100%
  4. blok - odstávka 35. den. Režim 6, palivo v reaktoru

Výroba letos  2 711 GWh

Provoz  ETE

ETE 1  1086 MWe, výroba  letos 1 983 GWh.

ETE 2  1102 MWe, výroba  letos 2 010 GWh

provoz v soulad s LAP

 

Z domova

Jak to vidí Vládní zmocněnec Jaroslav Míl

Vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Ing. Jaroslava Míla, MBA nemusím čtenářům ČNN představovat. Jeho vystoupení jsou často citována i na těchto stránkách.  Proto jsem s radostí uvítal jeho nabídku, odpovídat na všetečné otázky abonentů ČNN zaměřené zejména na souvislosti kolem výstavby  nového jaderného bloku.

Můj záměr je v pravidelném sloupku pokládat Jaroslavu Mílovi otázky na které chceme znát jeho názor. Úkol je to nelehký, ale jak říká klasik: „ malý kdo malý má cíl a sláb ten, kdo ztratil v sebe víru“. Začneme formátem jedna otázka - jedna odpověď a uvidíme, jestli je to vhodné, či  budeme-li tento formát  modifikovat. 

Začneme jak jinak než u peněz, tedy financování výstavby nového jaderného bloku

Původní záměr  modelu financování nového jaderného bloku byl, že stát dá garance, na jejichž základech požádá investor o půjčku za stejných podmínek jako by o ni požádal  stát. Teď se tento postup změnil. 

Otázka. Proč se odstoupilo od původního záměru a jaká je strategie financování EDU 5 nyní?

Odpověď: Tento záměr byl značně ovlivněn tím, že EK zahájila diskuse o tzv. Taxonomii, která ve svých důsledcích vede ke ztížení financování jiných projektů, než těch založených na OZE což objektivně zvedlo cenu peněz na volném trhu a snížilo ochotu investorů se na financování NJZ podílet.

Ceny elektrické energie z takto financované elektrárny neodpovídaly naším představám. Hlavním důvodem, který vedl k zvýšení výrobních nákladů byla a vedle výše úrokových sazeb i otázka času po které jsou peníze do projektu vkládány. Přeci jen nejde o plynovou elektrárnu, kterou tři roky připravujete a dva roky stavíte. Pozn.: I plynové elektrárny budou pro svou výstavbu a provoz vyžadovat podporu státu. 

Proto vláda v květnu loňského roku schválila model financování v přibližném poměru 70 % NFV (návratná finanční výpomoc) a 30 % vlastní peníze investora. Zásadní diskuse se vedla, a to po mnoho měsíců nad výší návratnosti vloženého kapitálu ze strany ČEZ, a. s., do dceřiné společnosti EDU II. Stát se opíral o pohled a zkušenosti světové jedničky v této oblasti, a to společnosti Rothschild. Zároveň vycházel i ze zcela nadstandardních podmínek, které pro projekt za poslední 2 roky vytvořil. Zásadní změna stavební legislativy. Uzavření smlouvy na první období realizace projektu tzv. První prováděcí smlouva, poskytnutí garancí za stabilitu a legislativního a regulatorního prostředí, schválení tzv. Oprávněných důvodů při jejichž aplikaci by došlo k převedení projektu na stát, resp. úpravě realizační ceny, vyhodnocení matice rizik projektu, která je základem pro určení tzv. RoE atd. V neposlední řadě i záruku odběru elektrické energie. Ke shodě na požadované výši návratnosti nedošlo a tzv. WACC byl na úrovni, která neumožňovala odpovídající realizační cenu dle připravované smlouvy o výkupu.

Nezapomeňme, že 2 % body na WACC jsou rovny zvýšení investičních nákladů o cca 30 % tedy o dvě miliardy euro.

Postoji a přístupu investora se ale nemůžeme divit. On je tu pro akcionáře. Jeho úkolem není zajištění dostatku zdrojů pro spotřebitele. Jeho úkolem je výplata dividend a zajištění stabilního výhledu výnosnosti jejich investice na období, které akcionáře zajímá. Vlivem politických zadání, dochází k tržnímu selhání a zodpovědnost za dlouhodobé investice v oblasti energetiky všude na světě přebírá stát. 

Z výše uvedených důvodů v lednu tohoto roku pan premiér na jednání s předsedy politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně účastníky setkání seznámil s rozhodnutím poskytnout 100% financování ze strany státu. S investorem jsme se snažili najít řešení spočívající ve financování v poměru cca 85% stát a 15 % ČEZ s tím, že 15 % cca 960 mil. euro by dle výpočtů ČEZ mělo pokrýt první dvě fáze projektu. Zjednodušeně řečeno vše od začátku projektu až do získání stavebního povolení. Tedy vše od doby nákupu pozemků až do zahájení výstavby.

Ani zde jsme se ovšem nad výší ocenění neshodli, a proto je jisté, že stát bude financovat projekt ze 100 %.

Nemalou výhodou je výrazné zjednodušení, zlevnění, a hlavně zrychlení notifikačního řízení, zároveň i zjednodušení všech smluvních vztahů mezi státem a společností ČEZ.

V neposlední řadě stát bude mít zajištěny i další efekty z realizace projektu ve výši desítek miliard. Stát navrhnul dvě formy 100 % financování s tím, že je připraven tu, která bude investorovi vyhovovat realizovat. Cíl státu, zajistit dostatek cenově dostupné elektrické energie pro spotřebitele z bezemisního zdroje je neměnný. Konkrétní podoba 100% financování je předmětem jednání a výsledná forma bude prezentována na SVVNJZ.

Myslím, že za stát je možno konstatovat, že pro projekt udělal maximum.

Jaroslave, děkuji za odpověď.

Otázka na příště bude z oblasti dlouhodobé bilance výroby elektrické energie.

Strategie snižování emisí vyústila závazkem k odstavení uhelných elektráren. Ve zdrojích tedy zmizí v česku nějakých 10 000 MWe instalovaného výkonu v uhelných elektrárnách. Dlouhodobá Energetická koncepce Česka je postavena na jaderných elektrárnách a OZE. 

Mohl bys, prosím vysvětlit, proč se připravuje výstavba jen jednoho nového jaderného bloku a jak bude chybějící deficit nahrazen?

 

Vlajková loď  Vítkovic končí, VHM prodá stroje a propustí zaměstnance

16. března 2021,idnes.cz: Více než miliarda korun za společnost Vítkovice Heavy Machinery je zaplacená. Nový majitel přebírá závod a chystá propuštění většiny zbývajících zaměstnanců. Historie Těžké mechaniky, stěžejního závodu někdejších strojírenských Vítkovic, se chýlí ke konci. Nový majitel nepočítá s pokračováním výroby

Insolvenční správce společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM), která v březnu loňského roku skončila v insolvenčním řízení, prodal podnik včetně kompletního vybavení novému majiteli, společnosti Skatlop. 

Ta cenu přesahující 1,2 miliardy v předstihu zaplatila, podnik převzala a netají se tím, že s další výrobou nepočítá.

„Nový majitel, který v elektronické aukci nabídl nejvyšší cenu, již zaplatil a převzal podnik,“ potvrdil informaci o dokončení prodeje insolvenční správce Lukáš Zrůst.

Původní harmonogram elektronické aukce počítal s tím, že nový majitel zaplatí za závod do 11. března, na 15. března bylo naplánováno předání závodu. Vše se ale urychlilo. „Dřívější zaplacení a převzetí závodu novým majitelem bylo součástí vyjednávání. V první řadě šlo o to, aby byl podnik převeden co nejdříve a negeneroval další ztráty,“ vysvětlil insolvenční správce.

Podle údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku zaplatila společnost Skatlop za závod VHM, včetně například pozemků v Kunčicích, ještě v průběhu února. Samotný závod pak byl převeden k prvnímu březnu.

V ten okamžik začal nový majitel závod přebírat. O tom, že s pokračováním výroby nepočítá, dal vědět už krátce po vítězství v elektronické aukci.

„Neplánujeme pokračovat ve stávajícím výrobním programu VHM, který se v současné době bohužel ukazuje jako nerentabilní,“ avizoval 29. ledna mediální zástupce společnosti Skatlop Ondřej Hubatka. „Akvizici vnímáme jako zajímavou příležitost a rádi bychom využili potenciál této průmyslové lokality v centru Ostravy – Vítkovic k její revitalizaci a dalšímu rozvoji.“ 

Od té doby se postoj ani záměr nového majitele nijak nezměnil. „V současnosti nebude klient nic komentovat, platí vše, co již padlo,“ dodal Ondřej Hubatka.

 

Třebíčská MICo dodá na stavbu finské jaderné elektrárny dvě kotelny

Třebíč 15. března (ČTK) - Třebíčská firma MICo EWC vyrobí dvě kontejnerové kotelny, které budou ve Finsku sloužit při stavbě jaderné elektrárny Hanhikivi. Kotelny budou zajišťovat vytápění podpůrných provozů pro výstavbu elektrárny. Na zakázce za desítky milionů korun MICo pracuje od začátku letošního roku, sdělil dnes ČTK majitel MICo Group Jiří Denner.
Podle Dennera jde o kompletní dodávku, od projektové dokumentace po montáž a uvedení do provozu ve Finsku. "S dodávkou těchto projektů máme letité zkušenosti, a pokud nám nějaká další vlna koronavirové pandemie nezastaví výrobu, termín dodání v září letošního roku pro nás nebude problém splnit," uvedl.
Firma MICo byla založená v roce 1993 jako servisní firma působící v Jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu. "Naše společnost v uplynulých letech vyrobila a dodala desítky komponent pro jaderné a tepelné elektrárny po celé Evropě," uvedl Denner.
Předloni firma MICo informovala o dodání čtyř mohutných palivových nádrží pro britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point a vloni o zakázce na titanové výměníky pro dochlazování vody určené pro jadernou elektrárnu Akkuya v Turecku.
"Pro jadernou elektrárnu Hanhikivi ve Finsku jsme doposud žádnou zakázku nerealizovali, ale věřím, že jednou zakázkou tam naše působení nekončí," uvedl dnes Denner. Stavbu elektrárny zajišťuje ruský Rosatom prostřednictvím své dceřiné společnosti. Původní plán počítal s dostavbou elektrárny v roce 2024, ale byl posunutý na rok 2028.
Skupina firem MICo podle údajů z letošního února dohromady zaměstnává přes 400 lidí. Loňské výsledky hospodaření zatím nezveřejnila. V předchozím roce se podle dřívějších údajů společnosti roční obrat skupiny MICo blížil k miliardě korun.

 

Ze zahraničí

Kanadská vláda investuje do projektu SMR

18. března 2021, WNN: Kanadská vláda oznámila investice v celkové výši něco přes 56 milionů CAD (45 milionů USD) na podporu vývoje výzkumu a technologií malých modulárních reaktorů (SMR) v New Brunswicku. Balíček zahrnuje investici ve výši 50,5 milionu CAD do společnosti Moltex Energy Ltd. do rozvoje jejího stabilního solného reaktoru-spalovače (SSR-W) o výkonu 300 MW. Mezitím nová zpráva zdůraznila potenciální ekonomické přínosy SMR pro kanadské provincie.

Společnost Moltex Energy má v úmyslu vybudovat zařízení 300 MW Stable Salt Reactor-Wasteburner (SSR-W) a WAste To Stable Salt (WATSS) v lokalitě Point Lepreau v Saint John v New Brunswicku s cílem dosáhnout připojení k síti do počátku 30. let 20. Tyto reaktory jsou technologie na bázi roztavených solí jako chladivo.

 

Westinghouse plánuje investice do polské jaderné energie

16. března 2021, WNN: Společnost Westinghouse Electric Company oznámila svůj záměr investovat do jaderných technologií v Polsku po schůzce ve Varšavě mezi generálním ředitelem Westinghouse Patrickem Fragmanem a polským ministrem pro  strategickou energetickou infrastrukturu Piotrem Naimskim.

Diplomatické poznámky Polska a USA, které si loni vyměnily za spolupráci při rozvoji polského programu civilní jaderné energie, oficiálně vstoupily v platnost počátkem tohoto měsíce. To znamená, že USA mají nyní 18 měsíců na přípravu technologie i finanční nabídky na výstavbu jaderných elektráren v Polsku.

Westinghouse řekl, že setkání Fragmana a Naimského bylo výsledkem této dokončené mezivládní dohody.

"Chválíme polskou vládu za její vizi a vedení při řešení uhlíkových emisí, znečištění ovzduší a rostoucích požadavků na spolehlivou energii," uvedl Fragman v prohlášení westinghouse z 15. března.

Podle nedávno přijaté polské energetické politiky 2040 (PEP 2040) vláda doufá, že do roku 2043 vybuduje 6-9 GWe jaderné výrobní kapacity, aby nahradila  odstavovanou uhelnou kapacitu.

Společnost Westinghouse uvedla, že její konstrukce reaktoru AP1000 "nabízí nejvyšší bezpečnost a provozuschopnost dostupnou na trhu". Ap1000 v provozu "nadále nastavují průmyslové rekordy v jednoduchosti a době provozu a doplňování paliva, stejně jako vynikající kapacitní faktory", dodal Westinghouse.

Westinghouse uvedl, že pokud bude vybrán jako partner v oblasti jaderné energie, vytvoří a vyvine jaderný dodavatelský řetězec, který by mohl v Polsku vytvořit více než 2000 pracovních míst a zajistit "nejvyšší kvalitu komponentů, odborných znalostí a odpovědnosti".

Fragman o navrhovaných investičních plánech jednal během setkání s Grzegorzem Słomkowskim, členem představenstva Polské agentury pro investice a obchod.

Polská Rada ministrů schválila PEP2040 dne 2. února. Cílem této politiky je snížit podíl uhlí na skladbě výroby elektřiny v zemi ze 72 % v roce 2020 na 56 % v roce 2030. Zahrnuje výstavbu šesti jaderných elektráren.

 

Leningrad II-2 získal povolení ke komerčnímu provozu

15. března 2021, WNN: Rosatom získal povolení  dozoru k  zahájení komerčního provozu druhého reaktoru VVER-1200 v jaderné elektrárně Leningrad v západním Rusku, který je naplánován na konec tohoto měsíce. Stávající areál leningradského závodu v Sosnově Boru má čtyři jednotky RBMK-1000, zatímco Leningrad II bude mít čtyři jednotky VVER-1200.

Blok 2  byl poprvé připojena k ruské síti 22. října loňského roku. Podle předběžných odhadů nový blok přidá do rozpočtu  Leningradské oblasti více než 3 miliardy RUB (41 milionů USD) ročně prostřednictvím dodatečných daní, uvedl Rosatom.

Leningradská jednotka (reaktor RBMK) byla 21. prosince 2018 uzavřena kvůli vyřazení z provozu. Leningrad II blok 1 byla připojena k síti 9. března 2018 a stala se druhým reaktorem VVER-1200, který byl spuštěn po JE Novovoroněž 6 v roce 2016. Leningrad II-2 nahradí Leningrad-2 (reaktor RBMK), který byl trvale uzavřen 10. listopadu 2020 po 45 letech provozu.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany