Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky k 2. 4. 2021

Zprávy z jaderné energetiky k 2. 4. 2021

2.4.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech bloky 1, 2, 3, na nominálním výkonu, 4. blok probíhá náběh bloku po odstávce  pro výměnu paliva, revize a investiční akce.

V Temelíně 1. blok odstávka, 2. blok v provozu

Z domova: Český průmysl si chce udělat z výstavby EDU 5 hladovou zeď, říká předsedkyně SUJB Dana Drábová. Zahájeno detailní bezpečnostní posouzení uchazečů o dodávku nového jaderného bloku v Dukovanech.

Ze zahraničí: Jak vidí jaderný svět odvolání vládního zmocněnce Jaroslava Míla. TVO má souhlas dozoru k zavážce paliva ve finském EPR v Olkiluoto

Provoz EDU

  1. blok – 100%  
  2. blok – 100%  
  3. blok -  100%
  4. blok - odstávka 48. den.  Začíná náběh bloku po odstávce, aktuálně režim 5

Výroba letos  3 209 GWh

 

Provoz  ETE

ETE 1  odstávka pro výměnu paliva, výroba letos  2213 GWh.

ETE 2  1099 MWe, výroba  letos 2 379 GWh

provoz v souladu s LAP.

 

Z domova

 

Český průmysl si chce udělat z výstavby EDU 5 hladovou zeď, říká předsedkyně SUJB Dana Drábová

Reflex.cz, 31.3.2021

„Naděje, očekávání a tlak ze strany toho českého klasického průmyslu na to, aby to byl ruský projekt, jsou nemalé. Já jim rozumím, protože oni byli zvyklí vyrábět spoustu součástí, komponentů pro těch stávajících šest bloků, vydělali na tom slušné peníze, rozvinuli se na tom know-how. Žel, to bylo před třiceti lety a ta doba už se nezopakuje. Takže ten jejich tlak a ta naděje, že si z toho udělají podobnou hladovou zeď, jako bylo dokončování těch dvou bloků na Temelíně, to jistě nějaký tlak vytváří, ale myslím si, že ty naděje jsou poměrně liché,“ říká Dana Drábová.

Celé na     https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/106316/drabova-rusy-tlaci-do-tendru-na-dukovany-i-ce

Jsem zvědav na názor průmyslu

Zahájeno detailní bezpečnostní posouzení uchazečů o dodávku nového jaderného bloku v Dukovanech

Praha 25.3. 2021, TISKOVÁ ZPRÁVA MPO:  Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes odsouhlasilo další postup při přípravě nového jaderného zdroje v Dukovanech.Zahájení samotného výběrového řízení bude předcházet detailní fáze bezpečnostního posouzení jednotlivých uchazečů. Potencionální uchazeči budou investorem, tj. společností Elektrárna Dukovany II, a. s. (vlastněná ze 100 % ČEZ, a. s.) vyzváni, aby do konce listopadu letošního roku předložili informace k plnění bezpečnostních požadavků. Následně ČEZ tyto komplexní informace předloží Vládě ČR a ta rozhodne, kteří uchazeči budou přizváni a vyzváni k předložení nabídek v rámci výběrového řízení. Předkvalifikace uchazečů je běžný postup, který doporučuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii.

Investor nyní osloví francouzskou EDF, korejskou KHNP, ruský Rosatom a kanadsko-americký Westinghouse, s výzvou, aby předložily souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Především půjde o strukturu, v jaké hodlají podávat nabídku, tedy hlavní dodavatel, hlavní subdodavatelé a případně členové konsorcia či joint-venture. Dále pak vlastnickou strukturu hlavního dodavatele a členů konsorcií, včetně finančních ukazatelů. Plnění požadavků z hlediska kybernetické bezpečnosti, požadavků na řídicí systémy z pohledu jaderné bezpečnosti, lokální a na dodavateli nezávislý servis, kontrolu kvality v celém dodavatelském řetězci, transfer technologií aj.

Pro zpracování souhrnné informace týkající se naplnění bezpečnostních požadavků budou uchazeči mít možnost seznámit se s detailní technickou specifikaci požadavků zadavatele na nový jaderný zdroj, vycházející z předběžné dokumentace k výběrovému řízení. To jim umožní zahájit i přípravu na samotný tendr.

„Zahajujeme poslední fázi k vypsání tendru. Na základě diskuse se zástupci investora, bezpečnostních složek nebo politických stran jsme se rozhodli uskutečnit před zahájením samotného tendru ještě fázi tzv. Bezpečnostního posouzení. Finální rozhodnutí bude na příští vládě, která díky tomuto postupu bude mít maximum informací,“ říká místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Tímto krokem vycházíme vstříc těm, kteří jakkoliv pochybovali o naplnění bezpečnostních požadavků, současně nijak významně nezdržíme průběh tendru. Uchazeči již mohou na svých projektech, dodavatelském řetězci a dalších komponentech nabídky pracovat, neboť získají další potřebné informace. Termíny zahájení stavby v roce 2029 a uvedení nového bloku do zkušebního provozu v roce 2036 tak zůstávají neměnné.“

 

Harmonogram dalších kroků přípravy nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany:

duben2021 - prosinec 2021: fáze bezpečnostního posouzení potenciálních uchazečů

prosinec 2021: vláda schválí seznam uchazečů pro výzvu k podání nabídek

2022 - 2023: průběh tendru a jednání s dodavateli o nabídkách

2023: schválení preferovaného dodavatele

2023 - 2024: jednání, finalizace a podpis smlouvy s preferovaným dodavatelem

2029: zahájení výstavby

2036: uvedení do provozu

 

Ze zahraničí                                                                                    

Jak vidí jaderný svět odvolání Jaroslava Míla

WNN 30.3.:  The Czech government has fired its nuclear commissioner, Jaroslav Mil, according to Reuters. Mil had reportedly criticised Industry and Trade Minister Karel Havlicek for changing his approach to the planned tender for the Dukovany nuclear power plant expansion project. Yesterday, Havlicek told reporters after a cabinet meeting where Mil was dismissed that Mil had lacked a higher security clearance and that "communication was not going well".

Česká vláda podle agentury Reuters propustila svého jaderného komisaře Jaroslava Míla. Míl údajně kritizoval ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za změnu přístupu k plánovanému tendru na projekt rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Havlíček včera novinářům po jednání vlády řekl, že Míl byl odvolán, že Míl postrádal vyšší bezpečnostní prověrku a že „komunikace neprobíhá dobře“.

TVO má souhlas dozoru k zavážce paliva ve finském EPR v Olkiluoto

26. března 2021, WNN: Finská energetická společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) dostala povolení od úřadu pro radiační a jadernou bezpečnost (STUK) země naložit palivo do reaktoru EPR Olkiluoto 3 (OL3). Stavba jednotky, jejíž výstavba byla zahájena v roce 2005, by měla být v komerčním provozu zahájena začátkem příštího roku.

STUK uvedl, že vydáním povolení ověřila, že OL3 splňuje bezpečnostní požadavky, které jsou pro něj stanoveny, a bezpečnostní a nouzová opatření a postupy TVO jsou dostatečné pro zavážení  jaderného paliva do reaktoru.

Palivo pro OL3 dorazilo do Olkiluoto v roce 2018. Celkem 241 palivových souborů vyrobených v závodech Framatome v Německu a Francii bude převedeno ze skladu a zavezeno  do reaktorové nádoby, aby tvořily první aktivní zónu. Pro provádění zavážecích  operací byl vytvořen integrovaný tým asi 40 zaměstnanců z TVO, Areva a Framatome. Zahrnuje přibližně 15 manipulátorů s palivem, pracovníků specializovaných na manipulaci s palivem a čtyři kontrolní fyziky, kteří mají na starosti monitorování jádra během nakládky.

Po zavezení  paliva bude následovat několikaměsíční fáze do dosažení MKV – první kritičnosti, během níž TVO provede novou sérii zkoušek funkčnosti na provozní teplotě, aby ověřila, zda systémy zařízení fungují správně. Ty musí být dokončeny dříve, než jednotka dosáhne první kritičnosti a uvedení do provozu pro komerční provoz. TVO vyžaduje povolení od STUK před postupováním z jedné fáze uvedení do uvedení do druhého. Finská vláda udělila TVO v březnu 2019 provozní licenci pro OL3.

Podle nejnovějšího harmonogramu, který byl oznámen v srpnu 2020, bude OL3 připojena k síti v říjnu tohoto roku, přičemž pravidelná výroba elektřiny by měla začít v únoru 2022. Podle programu uvedení do výroby bude elektrárna vyrábět 1-3 terawatthod hodiny (TWh) elektřiny s různým výkonem v období mezi připojením k síti a zahájením pravidelné výroby elektřiny.

Konsorcium dodavatelů závodu OL3 - Areva GmbH, Areva NP SAS a Siemens AG - staví jednotku na základě smlouvy na klíč za pevnou cenu. Mají společnou odpovědnost za smluvní závazky až do konce záruční doby jednotky. Konsorcium zahájilo výstavbu Olkiluoto 3 v roce 2005. Dokončení reaktoru bylo původně plánováno na rok 2009, ale projekt měl různá zpoždění a nezdary.

TVO uvedla, že Areva pokračuje v přípravě finančního řešení pro dokončení projektu až do konce záruční doby. Společnost pokračuje v jednáních s konsorciem Areva-Siemens o podmínkách dokončení projektu.

Po plném provozu bude závod OL3 vyrábět přibližně 13 TWh elektřiny ročně a zvýší roční domácí výrobu elektřiny na téměř 80 TWh. Zároveň se podíl jaderné energie ve finské skladbě výroby elektřiny zvýší na více než 40 %.

Ministryně hospodářství Mika Lintilä uvedla, že nová jednotka zvýší podíl výroby elektřiny bez uhlíku v zemi na 90 %.

V prosinci 2018 se 1. blok JE  Taishan v čínské provincii Kuang-tung stala prvním EPR, který vstoupil do komerčního provozu, a v září 2019 následoval Taishan 2. Zavážení paliva do JE Flamanville 3 (EPR) ve Francii, jejíž výstavba začala v prosinci 2007, je nyní naplánována na konec roku 2022. Dva bloky s  EPR jsou také ve výstavbě v Hinkley Point C v Somersetu v Anglii.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany