Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky k 26. 6.2020

29.6.2020

V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na nominálním výkonu.

V Temelíně blok 1 v provozu, blok 2 v odstávce pro výměnu paliva

Z domova: Temelín mění při odstávce dva stodesetitunové separátory. Jakou náhradu za tepelné elektrárny?  Gratulace patří ŠJS za práce na demontáži JE V1 EBO

Ze zahraničí: Začínají zkoušky modifikovaného paliva VVER-440 pro Dukovany

Kancelář pro výstavbu SMR v Saskatchewan zahájila práci.  Rusko zahajuje přípravné práce na čtyřech nových reaktorech

Provoz EDU

1. blok – 100%

2. blok – 100%

3. blok – 100 %

4. blok -  100 %,

Provoz v souladu s LaP

Výroba letos   6 761 GWh


Provoz  ETE

ETE 1  1080  MWe, výroba letos  2 839  GWh.

ETE 2  odstávka,   výroba  letos 6 761  GWh

provoz v souladu s LAP (Limity a Podmínky pro bezpečný provoz).

 

Z domova

Temelín mění při odstávce dva stodesetitunové separátory

Temelín (Českobudějovicko) 23. června (ČTK) - Energetici v jaderné elektrárně Temelín mění dva separátory na druhém bloku. Dvě zařízení, která páru zbavují vlhkosti a přihřívají ji, umístili na pozice ve strojovně v nejaderné části elektrárny. Každá ze dvou hlavních částí separátorů, s nimiž se nyní manipulovalo, váží 110 tun. Harmonogram výměny zahrnuje 488 dílčích činností. Výměna je jedna z nejnáročnějších prací při odstávce druhého bloku, který začala 12. června a potrvá dva měsíce. ČTK to dnes sdělil temelínský mluvčí Marek Sviták.
Nové separátory zvýší podle vedení ČEZ výkon elektrárny o jednotky megawattů elektrických (MWe), aniž by bylo nutné zvyšovat spotřebu paliva.
Jeden separátor je 32,8 metru dlouhý, 4,4 metru vysoký a váží i s vnitřním zařízením 195,6 tuny. Umístit oba separátory do strojovny zabralo dvě osmihodinové směny. Specialisté se zařízením manipulovali pomocí mostového jeřábu o nosnosti 125 tun. "Teď nás čeká instalace vnitřních částí, 35 tun vážících trubkových svazků, které slouží k přihřátí páry," uvedl ředitel elektrárny Jan Kruml.
První nádobu usadili energetici v pondělí, druhou dnes. Podle mluvčího bude také náročné napojit separátory na další technologii. Technici ze Škody JS musí každý separátor propojit s šesti desítkami potrubí, z nichž nejmenší má průměr 20 milimetrů a největší přes dva metry.
Separátory vyrobila německá firma Balcke-Dürr. Energetici je přivezli v květnu, byly to největší transporty společnosti ČEZ pro jaderné elektrárny za posledních 20 let.

Jaderná elektrárna Temelín zahájila 12. června plánovanou dvouměsíční odstávku druhého bloku. Energetici při ní vymění čtvrtinu paliva, zkontrolují bezpečnostní systémy, chystají 55 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí.
Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku sedm TWh.

 

Jakou náhradu za tepelné elektrárny?

Mladá fronta DNES, 24.6.2020,| Autor: Jan Zahradník : Nedávno začalo odstavování tepelné elektrárny v severočeském Prunéřově. Je to prý symbolický začátek konce éry uhlí. Ta nastala na konci 18. století, kdy si Angličan James Watt nechal patentovat účinný parní stroj. Uhlí dominovalo energetice po celé 19. století a až do 60. let minulého století, kdy jej začala nahrazovat ropa a zemní plyn. Z důvodu globálního oteplování, které je podle některých názorů způsobeno emisemi skleníkových plynů, se začínají odstavovat uhelné elektrárny na celém světě. Jejich konec se plánuje i u nás. Podle ekologických aktivistů by mělo následovat uzavření elektráren Chvaletice a Počerady, do roku 2030 by v jejich představách měly být uzavřeny všechny uhelné elektrárny v Česku a do roku 2035 i všechny uhelné teplárny. Podle mého názoru je však nutné být opatrnější a konec elektřiny a tepla vyráběného z uhlí posunout do roku 2050.
Tato záležitost ale není jednoduchá. Podle statistiky z roku 2019 se u nás 47,6 % elektrické energie vyrobilo z hnědého uhlí. Jaderné elektrárny se na ní podílely zhruba třetinou, zemní plyn pak ze 4,9 %, vodní elektrárny necelými čtyřmi procenty a obnovitelné zdroje z 3,4 %. Takže uhelné elektrárny mají téměř poloviční podíl na výrobě elektřiny u nás. Mají však nejpozději za třicet let skončit. Musíme si proto položit klíčovou otázku: jaké možnosti výroby elektřiny máme? Tento citelný výpadek musíme nějak nahradit.
Pro rozšíření vodních elektráren u nás nejsou vhodné přírodní podmínky. Ministerstvo zemědělství sice připravilo plán výstavby dalších přehrad, ale ty mají sloužit hlavně jako zásobárny vody v případě sucha, a navíc je proti nim silný odpor veřejnosti. A výrazné navýšení jejich podílu na výrobě elektřiny v Česku není ani po technické stránce možné.
Výroba elektřiny z tzv. obnovitelných zdrojů je rovněž zanedbatelná, není z technologických důvodů schopna zajistit naši potřebu a několik dalších desítek let toho ani schopna nebude. Je tady sice ještě možnost stavět plynové elektrárny, ale problém je v tom, že plyn dovážíme, jeho tranzit může být ohrožen a mohl by hrozit i jeho nedostatek. Pak by byla zasažena i výroba elektřiny. Výstavba nových plynových elektráren je přesto možná, ale ne v takovém množství, jež by nahradilo výpadek uhelných elektráren.
Nezbývá tedy než dát šanci jádru. Proto je nutné v co nejbližší době začít stavět nový blok v elektrárně Dukovany a následně dva nové bloky v Temelíně. Jaderná energetika patří mezi ty čisté a nijak nezatěžuje životní prostředí. A pro jádro hovoří také další silný argument: má podporu veřejnosti. Koronavirová krize nám ukázala, že ekonomika může být zranitelná, avšak výroba elektřiny musí běžet naplno v jakékoliv situaci a nesmí být závislá na žádné pandemii.

 

Gratulace patří ŠJS za práce na demontáži JE V1 EBO

Sdělení ŠJS, 24.6. : Navazuji tímto příspěvkem z pera škodováka M.M. na informaci o transportu TNR na JE V1 EBO v CNN 24

Projekt vyzvednutí parogenerátorů na JE Bohunice V1

První významnou zakázkou společnosti ŠKODA JS v oblasti vyřazování jaderných bloků z provozu byla realizace vyzvednutí dvanácti parogenerátorů (PG) z boxu na jaderné elektrárně Bohunice V1, která se uskutečnila od listopadu 2018 do července 2019.

V přípravné fázi ŠKODA JS navrhla technické řešení a zpracovala kompletní projektovou a výpočtovou dokumentaci, návrh přípravků a dokumentaci postupu demontáže jednotlivých parogenerátorů. To vše bylo odsouhlaseno s objednatelem a následně i s koncovým zadavatelem celé akce – společností JAVYS.

V další fázi projektu se technici ŠKODA JS soustředili na zpracování dokumentace a na výrobu či objednání potřebných přípravků pro realizaci vlastní akce. Konkrétně se jednalo o přepravní dráhu včetně přepravních kolejových vozíků pro přepravu parogenerátoru o váze kolem 145 tun a délce téměř 12 metrů.

V listopadu 2018 začala vlastní demontáž parogenerátorů na prvním bloku JE Bohunice V1. Bylo odpojeno veškeré navazující potrubí na vlastní těleso parogenerátoru, zavařeny záslepky na tělese PG, demontovány tlumiče GERB a vlastní stolice PG, dále byl PG spuštěn na podlahu boxu PG.

Následně byly parogenerátory pomocí jeřábu transportovány na reaktorový sál, převezeny přes reaktorový sál do koridoru, kde byly složeny na podlahu. V koridoru byly PG rovným tahem naloženy na samohybný speciální podvalník a převezeny do strojovny. 

V červenci 2019 byla celá akce zdárně zakončena vyzvednutím posledních dvou PG. Na zakázce se potvrdila funkčnost zvolené technologie a vysoká odbornost techniků ŠKODA JS.

Transport tlakových nádob a vnitřních častí reaktoru na JE Bohunice V1

ŠKODA JS v současnosti úspěšně realizuje projekt demontáže tlakových nádob reaktoru (TNR) a vnitroreaktorových častí (VČR). Akce zahrnuje návrh řešení vyvezení VČR, uvolnění, vyzdvižení a transport TNR na pracoviště fragmentace. Součástí role ŠKODA JS je i návrh a výroba montážních přípravků, jako je traverza o nosnosti 250 tun pro samotný transport vysoce radiací kontaminovaných komponent na obou blocích odstavené slovenské elektrárně Bohunice V1 (bloky 1,2). 

ŠKODA JS byla díky své odbornosti vybrána společnosti WESTINGHOUSE a schválena konečným zákazníkem JAVYS, protože jako jedna z mála společnosti v Evropě disponuje odborníky a odborností, která dovoluje úspěšně řešit takto jedinečné technické výzvy.

V únoru letošního roku byla společností ŠKODA JS úspěšně realizována etapa technické přípravy, tvorby programů včetně návrhu a výroby traverzy. Následně v režii ŠKODA JS na přelomu května a června proběhly transporty vnitřních částí reaktoru – koš aktivní zóny, nosný plášť a blok ochranných trub. Poté byly ustaveny v nově vybudovaném bazénu mokrého řezání (WCW-2) na reaktorovém sále 2. bloku. Poslední transport, který se konal tento rok, byl transport TNR z šachty reaktoru 1. bloku do bazénu mokrého řezání WCW-1. Začátkem příštího roku budeme pokračovat transportem TNR z 2. bloku do WCW-1. 

Zakázka „transport TNR a VČR na EBO“ je pro ŠKODA JS významnou příležitostí předvést své kompetence a referencí do budoucna při odstavování jaderných elektráren.

 

Ze zahraničí

Začínají zkoušky modifikovaného paliva VVER-440 pro Dukovany

WNN, 16. června 2020:  Ruská OKB Gidropress zahájila zkoušky modelování chování jaderného paliva třetí generace pro reaktory VVER-440 v jaderné elektrárně Dukovany v České republice. Cílem zkoušek je studovat mechanickou stabilitu složek paliva v tepelně-hydraulických a dynamických podmínkách, které jsou co nejblíže plnému rozsahu provozu.

OKB Gidropress - podnik ruské státní jaderné společnosti Rosatom strojní divize Atomenergomash - provádí práce na základě smlouvy mezi dceřinou společností na výrobu jaderného paliva TVEL JSC společnosti Rosatom a českou společností ČEZ. Smlouva zahrnuje návrh a provedení této úpravy paliva v závodě Dukovany, který zahrnuje čtyři bloky VVER-440.

Zkoušky trvanlivosti byly zahájeny po úspěšném dokončení hydraulických zkoušek modelové palivové sestavy s cílem stanovit hydraulický odpor modifikovaného paliva, označovaného jako RK3 +. TVEL uvedl, že testy se provádějí na výzkumné zkušebně VVER-440 v plném rozsahu za horka a budou trvat celkem 1500 hodin.

Konstrukce RK3 + má ve srovnání s předchozími generacemi paliva VVER-440 vylepšené fyzikální a termohydraulické vlastnosti, uvedla TVEL, a má delší rozteč palivových tyčí, která zefektivňuje poměr voda-uran v jádru reaktoru a zvyšuje účinnost paliva.

„Zavedení RK3 + umožní provoz všech čtyř elektráren při zvýšené tepelné kapacitě a také prodloužení palivového cyklu v jaderné elektrárně Dukovany, což zlepší ekonomickou efektivitu provozu elektrárny,“ řekl Alexander Ugryumov, viceprezident pro výzkum a vývoj na TVEL.

V červenci 2019 podepsala společnost TVEL s ČEZ smlouvu na zavedení modifikace paliva VVER-440 RK 3+ pro elektrárnu Dukovany. Projekt zohledňuje provozní zkušenosti s prototypem takového paliva na 4. bloku jaderné elektrárny Kola v Murmanské oblasti ruského poloostrova Kola, kde se používá od roku 2010.

Elektrárna Dukovany o výkonu 2040 MWe má čtyři reaktory VVER-440, které byly uvedeny do provozu postupně v letech 1985 až 1987. Vyrábí ročně asi 13 terawatthodin energie, což poskytuje asi 20% poptávky po elektřině v zemi, uvedla TVEL. Elektrárny Dukovany a Temelín produkují asi 35% národní produkce elektřiny, čímž se Česká republika řadí mezi 10 nejvýznamnějších zemí na světě, pokud jde o podíl jaderné energie na energetickém mixu. Temelín zahrnuje dvě jednotky VVER-1000. Obě elektrárny jsou od uvedení do provozu poháněny palivem vyráběným výrobním závodem TVEL v Elektrostalu v moskevském regionu.

 

Kancelář pro výstavbu SMR v Saskatchewan zahájila práci

25. června 2020, WNN: Vláda Saskatchewanu oznámila zřízení kanceláře na pomoc při plánování a vývoji malých modulárních reaktorů (SMR) v kanadské provincii. Nový úřad bude „koordinovat jadernou politiku a práci s programem“ v rámci divize změny klimatu a přizpůsobení na ministerstvu životního prostředí.

Plán Saskatchewanu pro růst, zveřejněný loni v listopadu, zahrnoval cíle snížit emise uhlíku z výroby elektřiny a vyvinout technologii SMR s možností prvního provozního SMR v provincii do poloviny 30. let 20. století.

"Vypracování a provádění strategického plánu rozmístění malých modulárních reaktorů s čistou energií bude primárním mandátem jaderného sekretariátu," uvedla včera vláda.

"Nasazení malých modulárních reaktorů v Saskatchewanu bude vyžadovat spolupráci s několika partnery, aby bylo možné plně využít výhod, které Saskatchewan viděl v podobě pracovních míst, zvýšených hodnotových řetězců pro uran Saskatchewanu a naší politiky v oblasti klimatu vytvořené v Saskatchewanu," uvedl ministr životního prostředí Dustin Duncan. „Čistá jaderná energie poskytne Saskatchewanu nástroje pro boj proti změně klimatu. Pokrok malých modulárních reaktorů v Kanadě přináší nové ekologické technologie, které jsou také bezpečné, spolehlivé a za konkurenceschopnou cenu, ekonomické a ekologické výhody.“

Na začátku prosince se kanadské provincie New Brunswick, Ontario a Saskatchewan dohodly, že budou spolupracovat na vývoji a nasazení SMR v memorandu o porozumění (MoU). V rámci nezávazného memoranda o porozumění se všechny tři strany zavázaly spolupracovat, aby: pokročily v rozvoji a zavádění malých a středních podniků s cílem reagovat na potřeby svých provincií s ohledem na řešení změny klimatu, regionální poptávku po energii, hospodářský rozvoj a možnosti výzkumu a inovací ; a řešit klíčové otázky pro zavádění malých a středních podniků, včetně technologické připravenosti, regulačních rámců, ekonomiky a financování, nakládání s jaderným odpadem a zapojení veřejnosti a domorodých obyvatel.

Kanadské jaderné laboratoře se sídlem v Ontariu v dubnu 2018 zveřejnily výzvu pro předkladatele projektů SMR, aby vyhodnotili výstavbu a provoz demonstrační jednotky na jednom ze svých stanovišť. Kanadské federální ministerstvo přírodních zdrojů v listopadu 2018 vydalo plán rozvoje malých a středních podniků v zemi. Vláda New Brunswick podporuje rozvoj klastru jaderného výzkumu a vývoje v provincii.

"Širší spolupráce s vládou Saskatchewanu umožní v rámci provincie příležitosti k financování, regulaci, pracovní kapacitě, zapojení veřejnosti a ekonomickému růstu," uvedla vláda Saskatchewanu.

 

Rusko zahajuje přípravné práce na čtyřech nových reaktorech

WNN, 26. června 2020:   Rosenergoatom, dceřiná společnost ruské státní jaderné společnosti Rosatom, dnes oznámila, že byly zahájeny přípravné práce na výstavbě čtyř nových reaktorů. Dvě jednotky VVER-TOI mají být postaveny v nové JE poblíž stávajícího areálu JE Smolensk, zatímco dvě jednotky VVER-1200 budou postaveny jako jednotky 3 a 4 závodu Leningrad II.

 

Rosenergoatom uvedl, že příslušné rozhodnutí o výstavbě jednotek podepsal generální ředitel Rosatom Alexey Likhachov po schůzce o organizaci prací na výstavbě reaktorů v Rusku a jmenování osob odpovědných za realizaci investičních projektů. Poznamenala, že nové jednotky ve Smolensku a Leningradu II jsou zahrnuty do obecného plánu umístění elektrických zařízení do roku 2035, který již ruská vláda schválila. Likhachov poznamenal, že reaktory VVER-1200 a VVER-TOI se staví nejen v Rusku, ale i v zahraničí. Řekl, že používají „nejpokročilejší úspěchy a vývoj, které splňují všechny moderní mezinárodní bezpečnostní požadavky“.

Pro nové jednotky Smolensk II a Leningrad II bude Rosenergoatom jednat jako technický dodavatel obou investičních projektů. Atomproekt JSC a Atomenergoproekt JSC budou působit jako hlavní designér jednotek Leningrad II a Smolensk II.

Do konce letošního roku bude zahájen projekt přípravných prací na stavbě nových bloků 3 a 4 v Leningradu II. Na staveništi bude postaveno dočasné ubytování a průmyslová základna. V letech 2020 až 2022 se uskuteční veřejné slyšení týkající se zdůvodnění licence a posouzení dopadu nových jednotek na životní prostředí s cílem získat stavební povolení.

Leningrad II bude mít čtyři jednotky VVER-1200. Leningradský blok 1 byl odstaven z provozu 21. prosince loňského roku. Jednotka 1 Leningradu II byla připojena k rozvodné síti 9. března 2018 a stala se druhým reaktorem VVER-1200, který byl spuštěn, po zahájení provozu jednotky Novovoronezh 6 v roce 2016.

Nová JE  Smolensk II – bude mít dva reaktory VVER-TOI (typicky optimalizované, se zlepšenými informacemi) o celkové kapacitě 2510 MWe - bude postavena 6 km od stávající JE Smolensk. První JE typu  VVER-TOI je ve výstavbě v rámci projektu JE Kursk II. Do konce roku 2020 se plánuje vypracování a schválení akčního plánu pro investiční projekt Smolensk II a otevřené financování provádění opatření v souladu s plánem. Smolensk II má nahradit tři reaktory RBMK v Smolensku I, u nichž se očekává, že zůstanou v provozu, dokud se nový závod nezačne uvádět do provozu..

Generální ředitel Rosenergoatom Andrei Petrov v komentáři k výstavbě čtyř nových bloků řekl: „Nové energetické jednotky nahradí jednotky reaktory RBMK-1000, jejichž životnost skončí v příštím desetiletí. dvě místa najednou vytvoří až 15 000 nových pracovních míst, budou poskytovat pravidelné daňové příjmy regionálním a místním rozpočtům. “

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany