Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Cyklistům slouží další tři kilometry nové cyklostezky na trase Třebíč – Dukovany

Cyklistům slouží další tři kilometry nové cyklostezky na trase Třebíč – Dukovany

20.4.2018

Ve čtvrtek 19. dubna byly mezi obcemi Valeč, Hrotovice a Dalešice otevřeny další dva nové úseky cyklostezky Třebíč - Dukovany. U rybníku Bezděkov navazují na stávající úsek v délce 1600 m vedoucí do Dalešic. Na zpracování projektové dokumentace a realizaci přispěla Nadace ČEZ a Jaderná elektrárna Dukovany. 

Projekt cyklostezky z Třebíče do Dukovan vznikl v roce 2009. První úsek z Dalešic k rybníku Bezděkov byl dokončen v roce 2014. Budovaná cyklostezka leží v turisticky navštěvované lokalitě vymezené Jadernou elektrárnou Dukovany, přehradou Dalešice a obcemi Dalešice, Valeč a Hrotovice. Komunikace v lokalitě patří z hlediska dopravy mezi nejvytíženější, a proto je zde budování cyklostezek s ohledem na bezpečnost velmi důležité. Cyklostezka je zařazena do strategie rozvoje cykloturistiky Kraje Vysočina s názvem „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020“. 

Stavební práce na úsecích Valeč – Hrotovice – rybník Bezděkov probíhaly v létě a na podzim roku 2017. „Celkové náklady na 1472 m úsek cyklostezky z Valče k Bezděkovu činily 5 324 000 korun. Dotace ze SFDI pokryla 3 706 000 korun, 500 000 korun přispěla Nadace ČEZ a 1 118 000 korun obec Valeč. „Od nové cyklostezky si slibujeme zvýšení bezpečnosti jak cyklistů, tak řidičů. Velmi ji vítají i podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, protože se tak propojí obce Valeč a Dalešice, které jsou vyhledávanými turistickými cíli,“ říká starosta obce Valeč Josef Zahrádka.

V období od června do listopadu současně probíhala i stavba „přípojky“ cyklostezky z Hrotovic. Tento úsek cyklostezky měří 1889 m a napojuje se na výše zmíněné dva úseky také u rybníka Bezděkov. „Na soutoku Rouchovanky a Močínku se usídlili bobři a vytvořili zde lagunu. Díky tomu jsme museli doplnit projekt o most přes Rouchovanku, což přineslo mírné zdržení a zvýšení nákladů na výstavbu,“ říká místostarosta Hrotovic Antonín Mlynář. Celkové náklady na úsek cyklostezky z Hrotovic k Bezděkovu činily 7 199 500 korun. Dotace ze SFDI pokryje 5 154 000 korun, 500 000 korun přispěla Nadace ČEZ a 2 045 500 korun město Hrotovice.

„Těší náš, že od letošní turistické sezóny už mohou cykloturisté využít celkem téměř 5 km nových kvalitních cyklostezek v okolí JE Dukovany. I nadále se budeme snažit projekt cyklostezek dále rozvíjet, aby se cyklisté mohli bezpečně dostat i do našeho Infocentra,“ říká Miloš Štěpanovský, ředitel dukovanské elektrárny. Ve vysokém stupni rozpracovanosti je úsek Dalešice – Slavětice a dále Slavětice – elektrárna Dukovany. Cyklostezka by měla vést dále od elektrárny až do obce Dukovany a od obce Valeč směrem na Třebíč. Projektantem těchto tras je společnost VIPA project, s.r.o. z Třebíče.

 

zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany