Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Seminář OBK při JE Dukovany - oznámení přesunu do roku 2022

Seminář OBK při JE Dukovany - oznámení přesunu do roku 2022

Z důvodu současného nepříznivého vývoje epidemiologické situace covid-19 a s ohledem na zpřísňující se opatření a aktuální vládní doporučení pro snížení rizika šíření nemoci se Seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany z původně plánovaného termínu 2.12.2021 přesouvá na jarní měsíce roku 2022. Přesný termín bude stanoven dle aktuálního vývoje tak, aby seminář mohl proběhnout osobní prezenční formou.

Aktuální informace z jaderné energetiky a o provozu, výrobních i bezpečnostních ukazatelích Jaderné elektrárny Dukovany za rok 2021 budou zástupci regionu, sdružení i další pozvaní hosté informováni korespondenčně prostřednictvím mailu a webových stránek OBK, kde bude souhrnná zpráva také zveřejněna.

Zahájení odstávky 2. bloku JE Dukovany

Zahájení odstávky 2. bloku JE Dukovany

Na druhém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany dnes energetici zahájili pravidelnou odstávku bloku kvůli výměně čtvrtiny paliva za čerstvé. Výkon bloku začali operátoři snižovat dnes v půl sedmé ráno. První turbínu energetici odpojili od sítě ve 12:43, ale už 15:30 by měl blok přestat dodávat elektřinu do sítě úplně. V Dukovanech jde o poslední odstávku v tomto roce, která bude opět probíhat za mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19. V provozu i nadále zůstávají tři ze čtyř dukovanských bloků.  

Upozornění - v rámci harmonogramu prací odstávky jsou dnes - pátek 19. listopadu ve večerních hodinách plánovány zkoušky pojišťovacích ventilů a dalších zařízení, které jsou doprovázeny zvukovými signály a mohou být slyšet v širokém okolí elektrárny. Na zvukové projevy není potřeba reagovat.

Zprávy z jaderné energetiky k 19.11.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 19.11.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech  jsou všechny  tři  bloky na plném výkonu, blok č. 2 byl odstaven do plánované odstávky

V Temelíně  jsou v provozu oba dva bloky

Z domova: Škodovka vyrobila kontejner na vyhořelé jaderné palivo pro hlubinné úložiště. Konference All 4 Power.

Ze zahraničí: Lokalita Kemmerer ve Wyomingu byla vybraná pro SMR projekt JE Natrium.

Rolls-Royce předkládá návrh projektu JE se SMR pro posouzení ve Velké Británii. JE Metsamor 2 bude fungovat do roku 2026 a možná i déle. Ledoborec Sibiř začíná zkoušky na moři.

Země V4 apelují na podporu jádra

Zpravodaj @INFO JE Dukovany a JE Temelín

Zpravodaj @INFO JE Dukovany a JE Temelín

Vyšla nová čísla elektronických zpravodajů @INFO JE Dukovany a JE Temelín.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany