Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Jaderný svět na začátku roku 2023

Přelom roku bývá využíván k přehledům, statistikám a hodnocením. Proto předkládám stručný přehled toho nejdůležitějšího v oblasti jaderné energetiky. Jaké je tedy jádro na přelomu roku?

Zprávy z jaderné energetiky k 27. 1.2023

Zprávy z jaderné energetiky k 27. 1.2023

Jednou větou:                     

Provoz JE:  všechny bloky jaderných JE ČEZ jsou v provozu. Bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.

Z domova: Tradiční konference SMR 2023. Rolls-Royce může spustit své malé modulární reaktory v Česku už kolem roku 2030. ČEZ v příštích deseti letech nabere 2600 nových pracovníků do jaderné energetiky. Nechtějí jaderný odpad, obce se obrátily na soud.

Zahraničí: Spouštění EMO 3. Regulátor potvrzuje pokračování provozu elektrárny Loviisa. Americký regulátor dokončil první certifikaci návrhu SMR. Francouzský Senát přijal zákon o urychlení nové jaderné výstavby

ČEZ v Dukovanech zvyšuje investice do zařízení i nových prostor pro zaměstnance

ČEZ v Dukovanech zvyšuje investice do zařízení i nových prostor pro zaměstnance

Do Jaderné elektrárny Dukovany letos ČEZ investuje přes 2,3 miliardy korun. To je téměř o půl miliardy víc než v uplynulém roce. Investice směřují především k zajištění plánovaného bezpečného a spolehlivého provozu nejméně do roku 2047. Dukovany současně u všech čtyř bloků přechází na 16timěsíční palivové kampaně a plánují nabrat cca 100 nových zaměstnanců.

Newsletter jaderné energetiky MPO 12_2022

Newsletter jaderné energetiky MPO 12_2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo nové číslo Jaderného newletteru - 12/2022, zpravodaje pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany