Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Odstávka 2. výrobního bloku v JE Dukovany

Odstávka 2. výrobního bloku v JE Dukovany

ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany dnes, v pátek 24. 5. odstaví druhý výrobní blok kvůli pravidelné údržbě, kontrolám zařízení a výměně části paliva. Operátoři přesně v poledne začnou snižovat výkon reaktoru a ve večerních hodinách přestane blok dodávat elektrickou energii do sítě. Zbývající tři bloky elektrárny Dukovany jsou v provozu na nominálním výkonu.

Dukovany budou chránit vojáci ze zálohy, začíná cvičení SAFEGUARD 2024

Dukovany budou chránit vojáci ze zálohy, začíná cvičení SAFEGUARD 2024

U Jaderné elektrárny Dukovany právě startuje součinnostní cvičení SAFEGUARD Dukovany 2024. V jeho průběhu se budou na různých místech v okolí elektrárny pohybovat vojáci Armády České republiky. Jejich přítomnost zaměstnance ani veřejnost nijak neomezí. Cvičení, jehož cílem je prověřit připravenost k zajištění vnější ochrany jednoho z nejstřeženějších objektů v zemi, je neveřejné a v jeho okolí může být slyšet cvičná střelba nebo mohou být vidět kouřové efekty, na které nebude třeba nijak reagovat.

Zprávy z jaderné energetiky k 25. 5.2024

Zprávy z jaderné energetiky k 25. 5.2024

Jednou větou:                     

Provoz JE:  bloky  1, 3, 4 EDU jsou v provozu. Na bloku 2 začala odstávka - v pátek 24.5.  

1. blok ETE odstávka, blok 2. ETE je v provozu.

Zahraničí: Dokončení zavážení paliva do třetího bloku Jaderné elektrárny Flamanville. Odhadované náklady na opce JE Krško II  jsou stanoveny na 9,4–15,4 miliardy EUR.

EDU II ze skupiny ČEZ obdržela doplněné nabídky od uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech i na tři další jaderné bloky

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, obdržela doplněné nabídky na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dodavatelé předložili aktualizovanou nabídku na pátý blok Dukovan i na další tři bloky. Francouzská EdF a korejská společnost KHNP měly na podání nabídek čas do dnešní deváté hodiny. Nyní proběhne ze strany EDU II posouzení nabídek jak z ekonomického, tak i obchodního a technického hlediska. Model hodnocení je nastaven na základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE/IAEA).

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany