Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Občanská bezpečnostní komise v novém složení

Občanská bezpečnostní komise v novém složení

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany se 18. ledna sešla v novém složení.

Další fáze jaderného tendru. Vláda požádá zájemce o předložení závazných nabídek na výstavbu více bloků

Další fáze jaderného tendru. Vláda požádá zájemce o předložení závazných nabídek na výstavbu více bloků

Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany se dostává do další fáze. Vláda rozhodla, že vyzve účastníky výběrového řízení k předložení závazných nabídek na výstavbu více jaderných bloků. Díky tomu bude moci stát zajistit v budoucnosti občanům a firmám bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny za dostupné ceny. V důsledku tohoto rozhodnutí také dojde k posunu termínu pro dokončení tendru až o tři měsíce. Vláda na svém jednání rozhodla i o tom, že v další fázi tendru budou osloveni jen dva účastníci. Firma Westinghouse nesplnila nutné podmínky.

Zprávy z jaderné energetiky k 17. 2.2024

Zprávy z jaderné energetiky k 17. 2.2024

Jednou větou:                     

Provoz JE:  Bloky 1, 2 a 4 v EDU jsou v provozu. Blok č. 3 má plánovanou odstávka pro výměnu paliva, investice a revize. Oba bloky ETE jsou v provozu.

Z domova: O úložištích radioaktivního odpadu rozhodne jen vláda, prezident podepsal zákon.

Události v zahraničí: Čtvrtý blok JE Vogtle dosahuje první kritičnosti. Westinghouse zahajuje licenční proces pro AP300 ve Velké Británii. Při zavádění SMR je třeba vzít v úvahu problémy s odpady, upozorňuje  CoRWM.

Jaký byl jaderný rok 2023?

Rok 2023 zaznamenal několik významných změn v oblasti jaderné energetiky. Pojďme si je připomenout a shrnout.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany