Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Energetici v Dukovanech kontrolují tlakovou nádobu reaktoru 1. výrobního bloku

Energetici v Dukovanech kontrolují tlakovou nádobu reaktoru 1. výrobního bloku

Rozsáhlé nedestruktivní kontroly tlakové nádoby reaktoru zahájili technici na prvním bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Vyvezli z ní proto všech 349 palivových kazet a veškeré vnitřní zařízení. Tato kontrola, kterou energetici provádí na každém z bloků jednou za osm let, bude pomocí speciálního zařízení probíhat nepřetržitě po dobu 10 dnů. Získaná data pak podrobí detailní analýze. Perfektní znalost stavu klíčových komponent je jednou z podmínek nejméně šedesátiletého provozu obou českých jaderných elektráren.

Zprávy z jaderné energetiky k 16. 6.2023

Zprávy z jaderné energetiky k 16. 6.2023

Provoz JE:  Oba bloky ETE jsou v provozu.  1. blok EDU zahájil odstávku pro výměnu paliva, 2. - 4. blok běží na 100%

Z domova: Česko má už 10 štěpných jaderných reaktorů. Šéf Škoda JS doufá, že české firmy získají velký podíl na nových jaderných zakázkách.

Zahraničí: Grossi z MAAE se "hodně naučil" z návštěvy Záporoží. Kanadský schvalovací milník pro dodávku radioizotopů drony. JE Mochovce 3. Slovensko předložilo nabídku na financování studie proveditelnosti SMR. Prezident PAA potvrdil bezpečnostní analýzu pro závod Pomerania. Podepsána smlouva o podpoře pro Cernavoda 3 a 4. Podpis smlouvy FEED pro bulharský AP1000. Provozní povolení vydané pro čínský reaktor s roztavenými solemi.

Zpravodaj elektrárny Dukovany - 2/2023

Zpravodaj elektrárny Dukovany - 2/2023

Vychází letní číslo Zpravodaje JE Dukovany - 2/2023 - najdete ho na webové stránce Zpravodaj | Aktivní zóna (aktivnizona.cz)

V novém čísle najdete kromě pravidelných zpráv z provozu a dění v Jaderné elektrárně Dukovany také aktuální informace týkající se přípravy výstavby nového dukovanského bloku. Co je WANO, co bylo důvodem vzniku této organizace a jakou změnu vyvolal válečný konflikt na Ukrajině u českých i dalších evropských jaderných elektráren, vysvětluje ve svém příspěvku předseda Občanské bezpečnostní komise.

Pravidelné místo mají informace z akcí v regionu, pozvánka na prázdninovou nabídku kultury a zábavy nebo soutěžní úkoly pro děti i dospělé. Zpravodaji také přináší zajímavý rozhovor s hercem a muzikantem Vojtou Kotkem, v rámci rubriky Jak se žije sousedům se představuje město Rosice.

Zprávy z jaderné energetiky k 11. 6.2023

Zprávy z jaderné energetiky k 11. 6.2023

Jednou větou:                     

Provoz JE:  1. blok ETE má plánovanou odstávku pro výměnu paliva, 2. blok ETE je v provozu. 1. blok EDU zahájil odstávku pro výměnu paliva, 2.- 4. blok běží na 100%

Z domova: Sokoli stěhovaví

Zahraničí: Fortum, Westinghouse studují nové možnosti výstavby. Grossi povede příští týden misi MAAE v Záporoží

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany