Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 21. 2.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 21. 2.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3  odstávka pro výměnu paliva a revize. V Temelíně jsou oba bloky v provozu

Z domova: ČEZ prodá Škodu Praha své dceřiné firmě ÚJV Řež

Zahraniční zprávy: Finská TVO najímá Framatome na podporu odstávek JE Olkiluoto 3. Bělorusko kontroluje JE Ostrovetz před zavážením paliva. Předprovozní  testování JE Flamanville 3 dokončeno. MoU zahajuje hodnocení možností nasazení  SMR NuScale pro Ukrajinu.  JE Barakah 1 dostává provozní licenci a zahajuje zavážení paliva. Atomenergomash dokončil svařování reaktorové nádoby pro tureckou Akkuyu-1 VVER. JE Vogtle-3 / USA zahájení zavážení paliva by mohlo být v listopadu 2020.  The US Naval Nuclear Propulsion program.  Francie - událost hodnocená INES 2 na JE EdF. Rolls-Royce chystá jadernou elektrárnu s cenovou politikou Dacie

Uskutečnily se schůzky s možnými účastníky tendru na jaderný blok

V Praze se v uplynulých dvou týdnech uskutečnily konzultační schůzky s pěti možnými uchazeči o tendr na nový jaderný blok v Dukovanech. Jednání vedli zástupci energetické společnosti ČEZ a zástupci týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla.

Zprávy z jaderné energetiky - 14. 2.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 14. 2.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1, 2  a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3  odstávka pro výměnu paliva a revize. V Temelíně jsou oba bloky v provozu

Z domova:  SMR 2020,  6. ročník mezinárodní konference Malé a modulární reaktory. Nový blok Dukovan bude, už nelze ustoupit

Zahraniční zprávy: Instalace ochranného pláště na JE Kursk II-1. UK HPR1000 přejde do fáze konečného posouzení návrhu. Norsko využívá pro likvidaci odpadu zámořské zkušenosti.

Dohoda mezi vládou a ČEZ o novém bloku Dukovan je před podpisem

Dohoda mezi vládou a ČEZ o novém bloku Dukovan je před podpisem

Dohoda mezi vládou a firmou ČEZ o stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude zveřejněná do několika týdnů. Ještě se dolaďují poslední detaily, řekl novinářům ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) při dnešní návštěvě elektrárny.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany