Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Společnost Elektrárna Dukovany II ze Skupiny ČEZ obdržela finální nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, obdržela finální nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dodavatelé předložili závaznou nabídku na pátý blok Dukovan a nezávazné nabídky na další tři bloky. Americko-kanadský Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP měly na podání nabídek čas do dnešních 11 hodin. Nyní proběhne ze strany EDU II posouzení nabídek jak z ekonomického, tak i obchodního a technického hlediska. Model hodnocení je nastaven za základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE/IAEA).

Setkání OBK a OIK s prohlídkou ÚRAO v Litoměřících

Setkání OBK a OIK s prohlídkou ÚRAO v Litoměřících

Ve dnech 25. – 27. 10. 2023 se uskutečnilo pravidelné pracovní setkání OBK EDU a OIK EBO a OIK EMO (Občanské informační komise JE Mochovce a JE Jaslovské Bohunice). Součástí odborné části jednání byla tentokrát návštěva ČVUT FJFI a exkurze na pracoviště školních reaktorů VR 1 a VR 2 v pražské Troji. Druhý den se uskutečnila prohlídka do ÚRAO (úložiště radioaktivních odpadů) Richard v Litoměřicích, které provozuje státní společnost SURAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů).

Zprávy z jaderné energetiky k 28.10.2023

Zprávy z jaderné energetiky k 28.10.2023

Jednou větou:                     

Provoz JE:  Bloky 1. – 3. EDU jsou v provozu,  čtvrtý blok EDU  je v odstávce do konce roku pro výměnu paliva, revize a investiční akce. Oba dva bloky ETE jsou v provozu.

Zahraničí: Pro experimenty na zkušebním zařízení v USA byly vybrány tři návrhy mikroreaktorů. Probíhají opravy v jaderné elektrárně Krško. Projekt přenosného mikroreaktoru získal podporu amerického ministerstva energetiky. Bulharsko bude pokračovat ve výstavbě dvou nových bloků v elektrárně Kozloduj.

Zprávy z jaderné energetiky k 21.10.2023

Jednou větou:                     

Provoz JE:  Bloky 1. – 3. EDU jsou v provozu,  čtvrtý blok EDU  je v odstávce do konce roku pro výměnu paliva, revize investiční akce. Oba dva bloky ETE jsou v provozu.

Z domova: Bezemisní teplo už proudí z Temelína do Českých Budějovic.  

Zahraničí: Třetí blok jaderné elektrárny Mochovce úspěšně dokončil proces uvádění do provozu. Jaderné společnosti se přihlašují k misím vesmírných technologií. Výběrová soutěž SMR ve Velké Británii.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany