Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zabezpečení jaderných elektráren se stále vylepšuje, aby odpovídalo trendům doby

Zabezpečení jaderných elektráren se stále vylepšuje, aby odpovídalo trendům doby

Stovky vyřízených bezpečnostních prověrek, změny ve vnitřní legislativě i doplnění fyzických zábran a dalších prvků.  Tak vypadá v praxi zvyšování úrovně zabezpečení českých jaderných elektráren. Jde o logický vývoj v čase u elektráren, které zabezpečují dodávky elektřiny i půl století a v průběhu života se proměňují s dobou. S hlavními novinkami se dnes v dukovanské jaderné elektrárně seznámili na uzavřeném zasedání zástupci státu i vybraní zaměstnanci. Pro ty byly určeny i prohlídky techniky ostrahy, policistů a vojáků, kteří se podílejí na střežení jaderného zařízení.

V Dukovanech zahájili výměnu paliva v druhém bloku

V Dukovanech zahájili výměnu paliva v druhém bloku

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany po 94 dnech plného provozu všech čtyř výrobních bloků zahájili odstávku druhého výrobního bloku. Kromě výměny části paliva mají v plánu řadu kontrol, servisních a modernizačních prací. Přesně ve 12 hodin v pátek 17. 5. operátoři zahájili postupné snižování výkonu reaktoru a blok přestal elektřinu dodávat kolem 17 hodiny. Ostatní tři dukovanské výrobní bloky zůstávají v provozu na plném výkonu. Odstávka se odběratelů nijak nedotkne, dočasně sníženou výrobu elektřiny ČEZ nahradí z dalších energetických zdrojů.

Zprávy z jaderné energetiky - 17. 5.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky. Druhý blok je na tzv. výkonovém efektu před koncem kampaně a připravuje se odstávku pro výměnu paliva

V Temelíně oba bloky na plném výkonu.

Editorial - Nový blok v Dukovanech prý nebude mít dostatek vody?

Z domova - V Řeži se vzpomínalo na nestora československých jaderných oborů Čestmíra Šimáněho

Ze světa - Čína a Rusko jsou připraveny podepsat dohodu za 1,7 miliardy dolarů za nové bloky Xudabao. Wood vyhrál kontrakt na 4,6 milionu dolarů, aby vedl další fázi projektu „Virtuálního“ jaderného výzkumu ve Spojeném království.  Polsko položilo základy pro první jaderné reaktory, říká ministr energetiky.  JE Three Mile Island bude trvale odstavena. Novovoroněžská JE-II: Další blok generace III+ dodává elektřinu do sítě

Zprávy z jaderné energetiky - 3. 5.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky. Druhý blok je na tzv. výkonovém efektu před koncem kampaně. Proběhlo několik tematických havarijních cvičení.

V Temelíně se spustil první blok (29. 4.) po odstávce. 2. blok je na plném výkonu.

Z domova: Babiš k jaderným blokům v ČR: Ideálem jsou zdroje menšího výkonu. Česko a Slovensko by mohly řešit hlubinné jaderné úložiště společně, uvedl Pellegrini.  Měření výroby a vlastní spotřeby elektrické energie JE Dukovany dodává IaC Energo.  Společnost CKBM ze skupiny Rosatom koupí polotovary pro čerpadla pro jaderné elektrárny od ŽĎASu.

Ze světa

Doosan se bude podílet na vývoji malého modulárního reaktoru NuScale.  Studené zkoušky probíhají v čínském bloku JE Fuquing 5. Závěrečná zkouška funkčnosti Černobylského nového sarkofágu proběhla.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany