Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

EDU II ze skupiny ČEZ obdržela doplněné nabídky od uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech i na tři další jaderné bloky

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, obdržela doplněné nabídky na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dodavatelé předložili aktualizovanou nabídku na pátý blok Dukovan i na další tři bloky. Francouzská EdF a korejská společnost KHNP měly na podání nabídek čas do dnešní deváté hodiny. Nyní proběhne ze strany EDU II posouzení nabídek jak z ekonomického, tak i obchodního a technického hlediska. Model hodnocení je nastaven na základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE/IAEA).

Energetici nečekaně procvičovali, jak se zachovat v případě mimořádné události. Došlo i na ukrytí!

Energetici nečekaně procvičovali, jak se zachovat v případě mimořádné události. Došlo i na ukrytí!

Přesně 2561 osob z řad zaměstnanců elektrárny, externích dodavatelů i veřejnosti z infocentra muselo včera dopoledne odejít do krytů elektrárny nebo na určená shromaždiště. Důvodem bylo tajného cvičení s ukrytím osob, jehož smyslem bylo ověřit připravenost personálu a všech osob pohybujících se v areálu Jaderné elektrárny Dukovany na nečekané události a fungování nastavených procesů, kterého se účastnilo historicky nejvíce účastníků.

Zprávy z jaderné energetiky k 18. 5.2024

Zprávy z jaderné energetiky k 18. 5.2024

Jednou větou:                     

Provoz JE:  všechny bloky EDU jsou v provozu. Blok 2 je na konci kampaně a je provozován na tzv. výkonový efekt.

1. blok ETE - odstávka, blok 2. ETE je v provozu.

Zahraničí: Polské ministerstvo schválilo plány na Rolls-Royce SMR. Norsk Kjernekraft se zaměřuje na projekty SMR mimo síť.

Seminář OBK při JE Dukovany 2024

Seminář OBK při JE Dukovany 2024

V pátek 19.dubna se v Hotelu Zámek Valeč konal tradiční seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. V auditoriu se sešlo na sto účastníků, zejména z řad zastupitelů a podnikatelů z dvacetikilometrového okolí JE Dukovany. Nosným tématem semináře byl provoz elektrárny v roce 2024 a vhled do její budoucnosti.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany