Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky k 19.11.2022

Provoz JE:  Na bloku č. 3 EDU  byla ukončena odstávka pro výměnu paliva (16.11.), zbývající tři bloky EDU a oba bloky ETE jsou v provozu. Bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.

Zahraničí: Finanční prostředky na posílení požární bezpečnosti v Černobylu. Vodík vyrobený jadernou cestou pro výrobu asfaltu. Další dvě ukrajinské jaderné elektrárny mají problémy s dodávkami elektřiny. MAAE posuzuje provozní bezpečnost korejských bloků APR-1400.

@INFO JE Dukovany a JE Temelín

@INFO JE Dukovany a JE Temelín

Vyšla další čísla elektronických zpravodajů @INFO JE Dukovany a @INFO JE Temelín s aktuálními informacemi z elektráren, Skupiny ČEZ i regionů.

Běžně nepřístupné prostory JE Dukovany je možné navštívit díky virtuální realitě

Běžně nepřístupné prostory JE Dukovany je možné navštívit díky virtuální realitě

Dukovanské infocentrum představuje nejnovější verzi virtuální reality, kdy prostřednictvím speciálních brýlí přenese návštěvníky do nejstřeženějších částí elektrárny. Nově mohou návštěvníci ovládat vybraná zařízení vlastníma rukama. Jako první si ji včera v Jaderné elektrárně Dukovany vyzkoušeli studenti Znojemského gymnázia a také členové Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany a zástupci nejbližšího okolí elektrárny.

"Je to úžasné, inspirující a celá expozice zvedá úroveň Informačního centra výrazně nad běžný standard," vyjádřil se po shlédnuté virtuální prohlídce Aleš John, předseda OBK.

Více informací ke speciálním brýlím, ale také k možnosti objednat se na prohlídku ReakTour najdete na webu www.aktivnizona.cz

První štěpení v reaktoru JE Mochovce 3

Po zavezení paliva a povinných tlakových, pevnostních a funkčních testech systémů se v sobotu 22.10. ve 21:38 hod podařilo slovenským kolegům dosáhnout první kontrolované štěpné reakce. Tedy „už se to štěpí“ a štěpnou reakci lze regulovat a ovládat.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany