Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky k 24. 9.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 24. 9.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech  jsou všechny čtyři  bloky na plném výkonu.

V Temelíně  jsou v provozu oba dva bloky

Z domova: Kulatý stůl s EdF v Třebíči

Ze zahraničí: NUWARD, další malý reaktor na obzoru. Polské společnosti podepsaly MOU o zavádění SMR a dodavatelském řetězci.  Úspěšná zkouška recyklovaného paliva. Malé reaktory na souši i na moři - to jsou nové dohody Rosatomu. Gorleben bude uzavřen. 

Kulatý stůl s EdF o nabídce pro EDU 5

Kulatý stůl s EdF o nabídce pro EDU 5

Ve středu  22.9. se v Třebíči v aule SPŠ Třebíč uskutečnil první kulatý stůl se zájemci o dodávku pro EDU 5. 

Zpravodaj EDU - 3/2021

Zpravodaj EDU - 3/2021

Vyšlo podzimní vydání Zpravodaje EDU č. 3/2021, jeho elektronickou verzi najdete na Zpravodaj | Aktivní zóna (aktivnizona.cz)

Zprávy z jaderné energetiky k 17. 9.2021

Zprávy z jaderné energetiky k 17. 9.2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu. Blok č. 3 je odstaven.

V Temelíně jsou v provozu oba dva bloky.

Z domova: Lex Dukovany schválen. Američané se vracejí. Westinghouse a ČEZ zmodernizují Temelín za miliardy korun.  OZE správně znamená Občasné Zdroje Energie. Francouzský zájemce o dostavbu otevře kancelář v Praze. 

Ze zahraničí: Litva opět blokuje elektřinu z JE Ostrovec.  Společnost Terrestrial Energy oznamuje. NuScale "buduje" kanadský dodavatelský řetězec pro SMR. Čínský reaktor HTR-PM dosáhl první kritiky.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany