Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 10. 1.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 10. 1.2020

Jednou větou

V Dukovanech byly všechny čtyři bloky na nominálním výkonu do 24.12 2019. Poté byl blok 4. odstaven do plánované odstávky od 25. 12. 2019 do 4. 2. 2020. Výroba v EDU za rok 2019 byla 14,5 TWh.

V Temelíně jsou oba bloky v provozu. Blok 1 byl odstaven od 24. 12. 2019 do 3. 1. 2020 pro opravu chladicího potrubí elektro generátoru

Video MAAE „Bez jádra to prostě nepůjde“

Z domova:

Změna ve vedení ŠKODA JS, Ing František Krček nový GŘ.  Obě české jaderky loni bezemisně pokryly více než třetinu výroby elektřiny v zemi.  Česká společnost NUVIA přispívá ke zvýšení radiační bezpečnosti na Ukrajině a v celé Evropě

Zahraniční zprávy:

V roce 2019 bylo ve světě více odstavených, než nově spuštěných reaktorů. Korea a Saúdská Arábie pokročily ve spolupráci na projektu malého reaktoru SMART. Francie - Rozhodnutí o nových reaktorech nebude přijato před uvedením Flamanville do provozu, říká francouzskáministryně ŽP.

Poslechněte si:  Celé vystoupení Michal Šnobra na Investičním fóru 2020, střední Evropě hrozí nedostatek elektřiny a růst její ceny.

Jaderné elektrárny znovu zvýšily výrobu, překonaly metu 30 miliard kilowatthodin

Jaderné elektrárny znovu zvýšily výrobu, překonaly metu 30 miliard kilowatthodin

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín společnosti ČEZ dodaly do přenosové sítě v loňském roce více než 30 miliard kilowatthodin elektřiny, o více než 300 milionů víc než v roce 2018. Mírně tak posílily pozici klíčového bezemisního výrobce elektřiny v České republice. Výroba meziročně vzrostla v obou elektrárnách. Ve stejném trendu chtějí pokračovat i letos. 

PF 2020

PF 2020

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020 !

Energetici o Vánocích odstaví čtvrtý dukovanský výrobní blok pro výměnu paliva

Energetici o Vánocích odstaví čtvrtý dukovanský výrobní blok pro výměnu paliva

Přesně na Štědrý den zahájí energetici v Jaderné elektrárně Dukovany odstávku čtvrtého výrobního bloku pro výměnu paliva. V pokojném a klidném období Vánoc je spotřeba elektrické energie oproti běžným dnům významně nižší. Snížení výroby v Dukovanech tak nebude mít na odběratele žádný vliv. Naopak na elektrárně bude poměrně rušno a řada zaměstnanců elektrárny i dodavatelů bude muset do práce i krátce po Štědrém dnu. Elektřinu by měl blok přestat dodávat už zítra v 18 hodin.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany