Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 27. 3.2020

Zprávy z jaderné energetiky - 27. 3.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3  odstávka pro výměnu paliva a revize.

V Temelíně blok č. 1 v odstávce pro výměnu paliva a revize od 13. 3. Blok 2 je v provozu.

Zprávy z tuzemska: Žádost o umístění nového jaderného zařízení v EDU byla 25.3. 2020 podána na SUJB. České Jaderné elektrárny kvůli koronaviru snížily počet směn.

Zahraniční zprávy: Americké laboratorní superpočítače, pomáhají v boji proti COVID-19 .  Energoatom přijal pravidla pro ochranu personálu JE proti COVID-19.  MAAE zahajuje projekt zkoumající ekonomiku SMR.  Turecká utilita pro spolupráci s Rolls-Royce v SMR

ČEZ požádal o povolení umístění dvou nových bloků v Dukovanech

ČEZ požádal o povolení umístění dvou nových bloků v Dukovanech

Společnost ČEZ dnes předala na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o povolení umístění stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Ukončila tak pětileté přípravné práce a je připravena na licenční proces podle atomového zákona.

Zpravodaj Dukovany - 01/2020

Zpravodaj Dukovany - 01/2020

Vyšlo 1. číslo Zpravodaje JE Dukovany v roce 2020, jeho elektronickou verzi najdete i na https://www.aktivnizona.cz/cs/zpravodaj

Zprávy z jaderné energetiky - 20. 3.2020

Jednou větou:

V Dukovanech 1, 2 a 4 blok na nominálním výkonu. Blok č. 3  odstávka pro výměnu paliva a revize.

V Temelíně blok č. 1 v odstávce pro výměnu paliva a revize od 13. 3. večera. Blok 2 je v provozu

Zprávy z tuzemska: Výroba ČEZ v roce 2019. Jaderný reaktor do každé dědiny. Odborníci mají posoudit přínos jádra.

Zahraniční zprávy:  Vattenfall zapojený do estonské studie o malých a středních podnicích. Rusko a Bangladéš rozšiřují jadernou spolupráci. Oklo předloží první rozšířenou licenci na licenci reaktoru.  Studie ukazují, že Spojené království musí řešit mezeru v generaci podpory jaderné energie. Kyushu EPC odstavuje JE Sendai 1

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany