Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Obě české jaderné elektrárny chceme udržet v nejlepší kondici

Obě české jaderné elektrárny chceme udržet v nejlepší kondici

Společnost ČEZ odstartovala v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany rozsáhlý projekt směřující ke zvýšení efektivity těchto zdrojů. Díky delším palivovým kampaním očekává růst celkových dodávek elektřiny v objemu 3 až 4 procent celkové české spotřeby. Dál také modernizuje a připravuje stavbu nových jaderných zdrojů.

Zprávy z jaderné energetiky k 20. 4.2023

Zprávy z jaderné energetiky k 20. 4.2023

Jednou větou:                     

Provoz JE:  1. blok ETE má plánovanou odstávku pro výměnu paliva, 2. blok ETE je v provozu. 1. blok EDU je v režimu provozu na výkonový efekt, 2.- 4. blok běží na 100%

Ze zahraničí: Westinghouse, Ansaldo pokrok ve vývoji LFR. Druhý blok běloruské jaderné elektrárny připojený k rozvodné síti. V Rumunsku se otevírá simulátor NuScale SMR. Westinghouse dodá nové parogenerátory pro jadernou elektrárnu Surry

Dny otevřených dveří speciálního školicího střediska v Brně

Dny otevřených dveří speciálního školicího střediska v Brně

Jak se rodí jaderní profesionálové aneb první Dny otevřených dveří speciálního školicího střediska v Brně

Zprávy z jaderné energetiky k 14. 5.2023

Zprávy z jaderné energetiky k 14. 5.2023

Jednou větou:                     

Provoz JE:  1. blok ETE má plánovanou odstávku pro výměnu paliva, 2. blok ETE je v provozu. 1. blok EDU je v režimu provozu na výkonový efekt, 2.- 4. blok běží na 100%

Z domova: Právě vyšlo nové číslo časopisu Jaderná energie 1/2023

Ze zahraničí: Korea zvažuje nasazení SMR NuScale pro výrobu vodíku. Lokalita Seadrift společnosti Dow byla vybrána pro projekt X-energy SMR. Framatome získal zakázku na modernizaci JE  Ringhals

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany