Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky k 22. 1. 2021

Zprávy z jaderné energetiky k 22. 1. 2021

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 2, 3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 1 odstávka, v Temelíně oba bloky v provozu

Jaderná energetika v roce 2020 -  nová výstavba

Z domova: Kdy bude konečně spuštěn tendr na dostavbu Dukovan?

Ze zahraničí: První reaktor VVER TOY pro JE Kursk II/2 je ve výrobě. Arménie plánuje rozšířit provoz JE Metsamor

Energetici rozšiřují kontroly zařízení prvního bloku Dukovan. Obnovení výroby předpokládají v průběhu února.

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany ukončili kontrolu jednoho z šesti parogenerátorů prvního bloku a začali připravovat navazující práce.  Vzhledem k důrazu na bezpečnost se ale rozhodli rozšířit kontroly i na další parogenerátory.

Preventivní testování proti šíření Covid-19 i v JE Dukovany.

Preventivní testování proti šíření Covid-19 i v JE Dukovany.

Energetici mají za sebou v Dukovanech už 800 preventivních testů.

Zprávy z jaderné energetiky k 15. 1. 2021

Zprávy z jaderné energetiky k 15. 1. 2021

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 2, 3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 1 odstávka

V Temelíně oba bloky v provozu

Z domova: Spolek JARO pro Dukovany chce podpořit stavbu nového bloku

Ze zahraničí: Běloruská JE Ostrovec 1  dosáhla 100% výkonu. Indický reaktor JE Kakrapar 3 je připojený do sítě.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany