Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Na kávě s .... Alešem Johnem

Na kávě s .... Alešem Johnem

Sdružení žen v jádře - WIN Czech přineslo svým čtenářům rozhovor s předsedou Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany, Alešem Johnem. Sdílíme i čtenářům webu OBK.

Na vánoční kávě s Alešem Johnem, předsedou Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany :: Win-czech (webnode.cz)

Zprávy z jaderné energetiky k 14. 1.2022

Zprávy z jaderné energetiky k 14. 1.2022

Jednou větou:                     

V Dukovanech  jsou bloky 1,3 a 4 na plném výkonu, blok č. 2 probíhá odstávka pro výměnu paliva, kontroly a rekonstrukce

V Temelíně  jsou v provozu oba dva bloky

Z domova: Taxonomie je roadmapa, na které má jádro své místo. Součástí tendru na Dukovany je opce na tři další bloky.  Westinghouse: Při stavbě více jaderných bloků je potenciál úspory nákladů

Zahraničí: Energoatom zpracovává ukrajinské plány AP1000. Za zpoždění Flamanville 3 může  pandemie.  EU potřebuje "kolosální" investice do nové jaderné energie,říká komisař. Data ukončení provozu JE  Heysham 2 a Torness předložená společností EDF. Podepsána smlouva na projekt zařízení na přepracování použitého paliva v uzavřeném cyklu.

České jaderné elektrárny dosáhly druhé nejvyšší výroby v historii

České jaderné elektrárny dosáhly druhé nejvyšší výroby v historii

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily meziročně výrobu o tři procenta. Dohromady dodaly do přenosové sítě 30,73 terawatthodin bezemisní elektřiny. 

Jaderná elektrárna Dukovany v roce 2021 přispěla k celkové bezemisní výrobě téměř 14,87 TWh elektrické energie. V meziročním srovnání tak opět vyrobila o 571 MWh energie více než v roce 2020.

V průběhu roku energetiky čekaly čtyři náročné odstávky pro výměnu paliva s velkým rozsahem kontrol, které zejména v první polovině roku stály společně s preventivními opatřeními proti covid-19 za o něco delším rozsahem odstávek. „V loňském roce jsme se museli v rámci plánovaných odstávek bloků vypořádat s rozsáhlými kontrolami a modernizacemi výrobního zařízení při platnosti řady ochranných opatření. I přesto se nám díky zaměstnancům elektrárny i našich dodavatelů podařilo zajistit bezpečný a spolehlivý provoz všech čtyř dukovanských bloků a dosáhnout čtvrté nejvyšší výroby bezemisní elektrické energie v 36leté historii provozu elektrárny,“ vysvětluje Roman Havlín, který řídí Jadernou elektrárnu Dukovany. Poslední odstávka roku 2021 probíhá od listopadu na druhém výrobní bloku. Po jejím ukončení, které energetici předpokládají na začátku února, bude následovat odstávka pro výměnu paliva na prvním výrobním bloku. Ve zbývající části roku by měly proběhnout už jen dvě odstávky a to na blocích číslo tři a čtyři.

9,79 miliardy

9,79 miliardy

tun emisí CO2 ušetřila v uplynulých 10 letech výroba evropských jaderných elektráren.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany