Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 14.12.2018

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2 a 4 v provozu. Na bloku č. 3 probíhá 7. den plánované odstávky pro výměnu paliva.

 V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.

Z domova: Rada SÚRAO včera o snížení počtu možných lokalit pro hlubinné úložiště nerozhodla. V Řeži funguje první „vodíková“ dobíječka pro elektromobily v ČR

Ze světa: Začalo energetické spouštění plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

JE Novovoronež 4 ukončila modernizaci a má ambice na 60 let provozu. Betonáž JE Kursk II -2 byla zahájena. Leningradská JE je největší komerční JE v Rusku.

 

Rada SÚRAO včera o snížení počtu míst pro úložiště nerozhodla

Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o snížení počtu vytipovaných míst pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu z devíti na čtyři nerozhodla. Řekla to mluvčí úřadu Lucie Steinerová. Rada si podle ní vyžádala doplnění materiálu předloženého správou, další jednání se uskuteční na začátku příštího roku. S konkrétním rozhodnutím včera nepočítali ani starostové obcí z uvažovaných lokalit.

S atomem na věčné časy

S atomem na věčné časy

Reportáž ČT o rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany - Reportéří ČT, 10. prosince 2018

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/218452801240039/

 

Zprávy z jaderné energetiky - 8.12.2018

Jednou větou

V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky v provozu, blok 3 byl v pátek 7. 12. v poledne odstaven do plánované odstávky pro výměnu paliva. V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.

Z domova: Modernizace ochran na JE Temelín provádí IaC Energo. Armatura pro jádro váží stejně jako její dokumentace

Ze světa: Bruce a NuScale spolupracují na projektu SMR. Rosatom oznámil, že má technologii pro žíhání nádoby reaktoru 1000 MW

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany