Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Seminář OBK při JE Dukovany - 19. 4.2024, Valeč u Hrotovic

Seminář OBK při JE Dukovany - 19. 4.2024, Valeč u Hrotovic

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany zve na tradiční seminář pro zástupce obcí a firem z regionu JE Dukovany.

V rámci programu semináře zazní informace týkající se současného provozu Jaderné elektrárny Dukovany i budoucnosti jaderné energetiky v lokalitě Dukovany.

Podrobnější informace k programu najdete v příloze níže.

Potvrzování účasti a registrace na zdenka.osmerova@cez.cz do 12. dubna 2024.

Zprávy z jaderné energetiky k 6. 4.2024

Zprávy z jaderné energetiky k 6. 4.2024

Jednou větou:                     

Provoz JE:  všechny bloky EDU v provozu, odstávka 3. bloku ukončena 3. dubna.

1. blok ETE začal odstávku, blok 2. ETE je v provozu.

Z domova: termín pro podání závazné nabídky až na čtyři jaderné bloky se prodlouží o dva týdny

Zahraničí: Axpo zvažuje prodloužení provozu JE  Beznau

Zpravodaj elektrárny Dukovany - 1/2024

Zpravodaj elektrárny Dukovany - 1/2024

Vychází jarní číslo Zpravodaje JE Dukovany - 1/2024 - najdete ho na webové stránce Zpravodaj | Aktivní zóna (aktivnizona.cz)

V novém čísle najdete kromě pravidelných zpráv z provozu a dění v Jaderné elektrárně Dukovany, také aktuality z projektu výstavby nového jaderného zdroje. Protože si provoz současných i budoucích nových bloků průběžně žádá nové odborníky a pracovníky, ČEZ představuje práci některých profesí elektrárny. Např. v rozhovoru se Zuzanou Fraňovou, první dukovanskou operátorkou, se dozvíte, jaká byla její cesta k jaderné energetice, jak se na pozici operátorky připravovala a jak se jako žena v této dosud téměř výhradně mužské pozici cítí. A protože Zuzana pochází ze Slovenska, rozhovor si můžete přečít v jejím rodném jazyce!

V tomto čísle se také dočtete o změnách v OBK při JE Dukovany a novém složení komise, v rámci rubriky Jak se žije sousedům představujeme Hrotovice, které byly na město povýšeny před 30 lety, tedy stejně dlouho, co dukovanský zpravodaj začal vycházet !

Zprávy z jaderné energetiky k 30. 3.2024

Zprávy z jaderné energetiky k 30. 3.2024

Jednou větou:                     

Provoz JE:  Bloky 1, 2 a 4. EDU jsou v provozu. Blok 3 EDU má plánovanou odstávka pro výměnu paliva, investice a revize. Oba bloky ETE jsou v provozu.

Z domova: Smlouvy  o horkovodu z Dukovan. GE Hitachi, Westinghouse a Rolls-Royce, tito tři mají šanci dodat první menší reaktor do Temelína. Setkání v hotelu ATOM v Třebíči

Zahraničí: Čtvrtý blok JE Barakah připojený k síti

 

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany