Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Online seminář OBK při JE Dukovany - 5. 11. 2020

Online seminář OBK při JE Dukovany - 5. 11. 2020

Současná opatření, vyhlášená Vládou ČR pro snížení rizika šíření nákazy Covid-19, neumožňují v tuto chvíli připravit tradiční podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany s možností osobní účasti a diskuse se zástupci OBK, ČEZ, a. s., Jaderné elektrárny Dukovany nebo státních úřadů. Ten bude proto uspořádán podle vývoje situace na jaře příštího roku.

Aby však zájemci o jadernou energetiku nebyli ochuzeni o aktuální informace z provozu JE Dukovany, strategie jejího dlouhodobého provozu nebo postupu přípravy výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, Občanská bezpečností komise při JE Dukovany letos připravuje pro zájemce seminář ve formátu on-line, a to ve čtvrtek 5. listopadu od 9.00 do 11.00 hod. 

Zprávy z jaderné energetiky k 16.10.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 16.10.2020

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 1,3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 2 v odstávce  pro výměnu paliva. V Temelíně oba bloky v provozu.

Z domova: Další roušky z Jižní Koreje pomohou proti koronaviru. Jaderné dny  na ZČU Plzeň.

Ze zahraničí: Švédská obec Östhammar dává souhlas s úložištěm použitého paliva. Framatome a GA spolupracují na  rychlém modulárním reaktoru. JE Ostrovets zahájila fyzické spouštění. JE Leningrad II-2 vstupuje do fáze zvyšování výkonu. Mikromodulární reaktory navržené pro Idaho a Illinois

Dukovany v rámci odstávky kontrolují i významné bezpečnostní systémy

Dukovany v rámci odstávky kontrolují i významné bezpečnostní systémy

Tisíce kontrol zařízení a komponent provádí energetici Jaderné elektrárny Dukovany v rámci právě probíhající odstávky druhého výrobního bloku pro výměnu paliva. Jednou z těchto revizí je i kontrola těsnosti a funkčnosti tzv. barbotážních věží, které jsou důležitým pasivním bezpečnostním zařízením. V průběhu provozu do něj není možné vstupovat, před opětovným uvedením bloku do provozu si energetici musí být jisti jeho funkčností.

Zprávy z jaderné energetiky k 9.10.2020

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 1,3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 2 v odstávce  pro výměnu paliva. V Temelíně oba bloky v provozu, ETE 1 má dvacetileté výročí spouštění. Gratulace k 20 letům ETE

Technický tahák vnitřní části reaktoru

Z domova: Konference  Nuclear Encounter

Ze zahraničí: Ukrajina musí rozšiřovat jadernou energii, říká prezident. Kepco E&C se spojila s výrobcem lodí pro plovoucí reaktory. 6. blok JE Tianwan vstupuje do fáze uvádění do provozu

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany