Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zpravodaj @INFO JE Dukovany a JE Temelín

Zpravodaj @INFO JE Dukovany a JE Temelín

Vyšla další čísla elektronických zpravodajů JE Dukovany a JE Temelín.

Zprávy z jaderné energetiky k 7. 7.2024

Zprávy z jaderné energetiky k 7. 7.2024

Jednou větou:                     

Provoz JE:  bloky  1, 3 a 4 EDU jsou v provozu. Oba dva bloky ETE jsou v provozu

Zahraničí: Spuštěn simulátor pro vývoj korejského i-SMR. EDF upraví návrh jaderné elektrárny tak, aby napomohl komercializaci. Výzkumný ústav pro lodě poháněné SMR spuštěn

4 300 MW je celkový výkon jaderných reaktorů v České republice

4 300 MW je celkový výkon jaderných reaktorů v České republice

Vedle 6 reaktorů v Dukovanech a Temelíně o výkonu 4 290 MW fungují další 4 reaktory v Centru výzkumu Řež a v rámci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Skupina ČEZ má ambici postavit 4 nové velké jaderné bloky a současně pracuje na přípravě až 10 malých modulárních jaderných reaktorů (SMR). S produkcí v jaderných elektrárnách počítá do budoucna také Evropská komise. Jadernou energetiku vnímá jako prostředek k plnění klimatických cílů EU, protože bezemisní jaderná výroba nepřispívá k produkci skleníkových plynů, a nemá tak vliv na globální změny klimatu.

 

Zprávy z jaderné energetiky k 25. 6.2024

Zprávy z jaderné energetiky k 25. 6.2024

Jednou větou:                     

Provoz JE:  bloky  1, 3 a 4 JE Dukovany jsou v provozu. Blok 2 začal odstávku v pátek 24.5.  

1. blok ETE odstávka, blok 2. ETE je v provozu.

Zahraničí: Vattenfall zužuje hledání dodavatele SMR

Z domova: ČEZ vyhodnotil nabídky na stavbu nového jaderného bloku

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany