Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky k 11.7.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 11.7.2020

Jednou větou:

V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na nominálním výkonu. EDU obhájilo po sedmé hodnocení Bezpečný podnik

V Temelíně blok 1 v provozu, blok 2 v odstávce pro výměnu paliva

Z domova: Piráti žádají Babiše o zveřejnění smluv k dostavbě Dukovan. Turbína z Plzně bude vyrábět energii z britského odpadu.

Ze zahraničí: JE Darlington 1 dosáhla rekordu v provozování bez odstávky. Výstavba Hinkley Point C vstupuje do další fáze. Rusko plánuje první závod na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Estonská Fermi Energia zahajuje studii proveditelnosti SMR.

JE Dukovany Bezpečným podnikem

JE Dukovany Bezpečným podnikem

Výsledkem několikadenních kontrol, které v průběhu května v Jaderné elektrárně Dukovany i přes přísná preventivní opatření prováděl tým inspektorů Státního úřadu inspekce práce, je vysvědčení, potvrzující funkční systém bezpečnosti práce a dodržování nastavených pracovních pravidel a legislativních předpisů. Podle závěrečné zprávy může spolu s Jadernou elektrárnou Dukovany titul Bezpečný podnik užívat i Jaderná elektrárna Temelín.

Zprávy z jaderné energetiky k 3.7.2020

Jednou větou:

V Dukovanech jsou všechny čtyři bloky na nominálním výkonu. V Temelíně blok 1 v provozu, blok 2 v odstávce pro výměnu paliva

Z domova: Členem dozorčí rady ČEZ se stal starosta Rouchovan Vladimír Černý. Podpis smluv Novým o stavbě Dukovan se posunul na červenec.

Ze zahraničí: TVO čeká na revizi harmonogramu uvedení do provozu OL3. Stavba budovy prvního bloku JE  Akkuyu již nabývá obrysů. Předčasný restart dohodnutý pro  Ringhals 1 po výpadku údržby

@INFO JE Dukovany - 04/2020

@INFO JE Dukovany - 04/2020

Vyšlo další číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany