Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky k 23. 4. 2021

Zprávy z jaderné energetiky k 23. 4. 2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech všechny čtyři bloky na nominálním výkonu,

V Temelíně  1. blok odstávka,  2. blok v provozu

Z domova: ČEZ: V Dukovanech začala třítýdenní mise zahraničních specialistů WANO, která prověří její provoz. Usnesení Vlády české republiky č. 394/2021. Postoj Energetického Třebíčska k situaci změny vztahů s Ruskem.

Vláda vyřadila z účasti v tendru na nový jaderný blok v Dukovanech ruský Rosatom.

Ze  zahraničí: Projekt DOE podporuje nasazení mikroreaktoru. Studené testy dokončeny na druhém reaktoru  Hualong One v JE Karáčí

Zpravodaj @INFO JE Dukovany a JE Temelín

Zpravodaj @INFO JE Dukovany a JE Temelín

Vyšla nová čísla elektronických zpravodajů @INFO JE Dukovany a @INFO JE Temelín pro regiony obou jaderných elektráren.

Když záření léčí - pozvánka na webinář WIN

Když záření léčí - pozvánka na webinář WIN

Sdružení WIN (Ženy pracující v jaderných oborech) srdečně zve širokou veřejnost na druhý webinář, který organizuje na téma Když záření léčí 

Zprávy z jaderné energetiky k 16. 4. 2021

Zprávy z jaderné energetiky k 16. 4. 2021

Jednou větou:                     

V Dukovanech všechny čtyři bloky na nominálním výkonu, v Temelíně  1. blok odstávka,  2. blok v provozu

Z domova: Nuclear Encounter 2021. Skupinu EUROVIA CS bude pohánět bezemisní elektřina od ČEZ 

Ze zahraničí: Fukušima Daiichi voda bude vypuštěna do moře. Nejvyšší ruská chladicí věž vstupuje do další fáze výstavby

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany