Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 18.1.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu bloky 1,2 a 4. Blok 3 je odstaven do plánované odstávky pro výměnu paliva a revize zařízení. V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.

Z domova: Zájem návštěvníků o jaderné elektrárny Dukovany a Temelín roste už několik let po sobě. Společnost ZAT posiluje kompetence, koupila českou firmu Definity Systems

Ze světa: Hitachi zastavuje projekt JE  Wylfa Newydd. Rusko začalo s kontrolní montáží reaktoru MBIR v Dimitrovgradu. Ruský regulátor udělil licenci pro prodloužení životnosti JE Balakovo 3. NuScale a Jordánsko budou spolupracovat na studii proveditelnosti pro nasazení malých modulárních reaktorů (SMR). NUVIA nechyběla při slavnostním otevření komplexu pro zpracování RAO na Záporožské JE, na jehož modernizaci se podílela. Inovativní technologie zvyšuje bezpečnost modulárního malého reaktoru (SMR) NuScale.

WIN Czech - Ženy v jádře

WIN Czech - Ženy v jádře

Renesance sekce České nukleární společnosti „Ženy v jádře“ započala v Třebíči

Požár malého bagru zvládli dukovanští hasiči během sedmi minut

Požár malého bagru zvládli dukovanští hasiči během sedmi minut

Dnes dopoledne v 9:14 hod. vyjela jednotka podnikových hasičů Jaderné elektrárny Dukovany k nahlášenému požáru malého UNC bagru, který pracoval na pozemcích elektrárny. Hasiči zvládli oheň uhasit do sedmi minut. Při události nebyl nikdo zraněn, nedošlo k žádnému omezení provozu elektrárny ani ohrožení jaderné bezpečnosti. Příčina požáru se zjišťuje.

Informace z odstávky 3. RB JE Dukovany

Informace z odstávky 3. RB JE Dukovany

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovanech dokončili zavážení paliva na třetím výrobním bloku. Práce na odstávce, které začaly 8. prosince, se tak přesunuly do druhé poloviny. Pro dosažení požadovaného výkonu reaktoru musí energetici ročně vyměnit zhruba jednu pětinu paliva za čerstvé. Vedle rozsáhlých kontrol a testů zařízení, servisních a údržbových prací zde navíc technici instalují další, v pořadí už třetí systém chlazení bazénu určeného pro skladování použitého paliva. Elektrárna tak pokračuje v programu rozsáhlých modernizací a dalšího zvyšování bezpečnosti. Třetí dukovanský blok by měl energii začít opět vyrábět na přelomu ledna a února.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany