Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Jádro v ČR

Jádro v ČR / ČNN - Zprávy z jaderné energetiky / Ostatní zprávy / Aktuality - archív
ČEZ v Dukovanech spustil 4. výrobní blok

ČEZ v Dukovanech spustil 4. výrobní blok

Energetici dnes v Jaderné elektrárně Dukovany ukončili pravidelnou odstávku 4. bloku pro výměnu paliva. Během uplynulých 54 dnů vyměnili čtvrtinu paliva a zkontrolovali a modernizovali řadu zařízení. Bezemisní elektrickou energii blok začal dodávat dnes v noci a nyní operátoři postupně zvyšují výkon reaktoru. V provozu tak jsou v Dukovanech všechny čtyři výrobní bloky.

Zařízení v jaderných elektrárnách zkontrolují i laserem

Prostorové mapování pomocí laserových systémů používají experti v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. ČEZ tak rozšiřuje možnosti kontrol obtížně přístupných vnitřních prostor nebo důležitých zařízení, jako jsou například hermetické prostory, parogenerátory či velká čerpadla.

Dukovany zvyšují výrobu

Dukovany zvyšují výrobu

Jen zdánlivě drobné snížení průměrné teploty cirkulační chladicí vody o 0,35 °C umožní zvýšit efektivitu celé elektrárny. Modifikace spočívá v propojení okruhů chladicí vody mezi novými ventilátorovými a stávajícími chladicími věžemi. 

 

Brusel vyšetřuje plánovanou státní podporu rozšíření elektrárny Dukovany

Brusel 30. června (ČTK) - Evropská komise (EK) začala vyšetřovat plánovanou státní podporu rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Důvodem jsou pochybnosti, zda je tato podpora v souladu s pravidly Evropské unie. Komise to oznámila v dnešní tiskové zprávě. Plánovaná podpora zahrnuje mimo jiné státní půjčku s nízkými úroky, která by měla pokrýt veškeré náklady na výstavbu, je to zhruba 7,5 miliardy eur (téměř 186 miliard Kč).

Proběhla další kola jednání s uchazeči o nový blok v Dukovanech

Proběhla další kola jednání s uchazeči o nový blok v Dukovanech

Od 7.6. do 23.6. proběhly jednání se všemi potenciálními dodavateli nového jaderného bloku v Dukovanech, a to včetně návštěvy na místě budoucího staveniště.

Zástupci společností Westinghouse, KHNP a EdF využili možnosti k projednání svých dotazů k poptávkové dokumentaci. Zároveň se na lokalitě JE Dukovany seznámili nejen s místem pro vlastní stavbu, ale i se všemi vazbami na okolí, včetně napojení na stávající elektrárnu, napojení na přenosovou soustavu čerpání surové vody atd. V neposlední řadě pak s možným transportem nadrozměrných a těžkých komponent na staveniště.

Na závěr všichni uchazeči potvrdili zájem předložit nabídku, a to v požadovaném termínu do 30.11.2022.

Ing. Petr Závodský, Elektrárna Dukovany II

Teplárny Brno a ČEZ podepsaly memorandum o spolupráci při stavbě horkovodu

Brno 20. června (ČTK) - Městská společnost Teplárny Brno a energetická společnost ČEZ dnes uzavřely memorandum o spolupráci na přípravě horkovodu, který má do Brna přivést teplo z jaderné elektrárny v Dukovanech. 

ČEZ získá významnou českou společnost Škoda JS, věnující se především jadernému servisu a inženýringu

Energetická Skupina ČEZ se stane stoprocentním vlastníkem tradiční české firmy z oblasti jaderné energetiky Škoda JS. Vyřeší tak problematiku svého významného dodavatele, který se před několika lety stal součástí ruské strojírenské skupiny OMZ, ovládané Gazprombankou. Díky tomu se společnost v současné době ocitla v ohrožení sankcí, což má potenciální dopad i na zajištění stávajících klíčových dodávek pro jaderné elektrárny ČEZ.

ČEZ v Dukovanech odstavil čtvrtý výrobní blok pro výměnu paliva

ČEZ v Dukovanech odstavil čtvrtý výrobní blok pro výměnu paliva

Výkon na čtvrtém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany začali energetici snižovat v pátek 3. 6.2022 v 6:30 hod. ráno a ve 12 hodin blok odpojili od přenosové soustavy. Zahájili tak odstávku, při které vymění čtvrtinu paliva a provedou 15 tisíc plánovaných servisních a modernizačních prací. Odstávka bloku se odběratelů nijak nedotkne, zbývající tři výrobní bloky zůstávají v provozu.

SÚJB povolil ČEZ provoz druhého temelínského bloku na neomezenou dobu. Musí ale dodržet řadu podmínek.

SÚJB povolil ČEZ provoz druhého temelínského bloku na neomezenou dobu. Musí ale dodržet řadu podmínek.

Povolení k dalšímu provozu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín dostala v těchto dnech společnost ČEZ od Státní úřadu pro jadernou bezpečnost. Povolení je vydáno na dobu neurčitou. ČEZ ale musí úřadu průběžně prokazovat, že plní všechny podmínky spojené s bezpečným provozem. Podobné povolení obdržel ČEZ před dvěma roky pro první blok i všechny výrobní jednotky dukovanské jaderné elektrárny.

Lokality českých jaderných elektráren prošly seismickou prověrkou

Lokality českých jaderných elektráren prošly seismickou prověrkou

Výběr lokalit pro stávající i nové jaderné bloky v České republice byl správný a odborníci při něm použili aktuální a správné metody. Takový je předběžný závěr mezinárodní prověrky, kterou si vyžádal ČEZ prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Mise šestice odborníků ze třech zemí začala v pondělí v jihočeském Temelíně, její hlavní část ukončili odborníci ze Švýcarska, Francie a Japonska a nezávislá pozorovatelka z Rakouska za přítomnosti zástupců ČEZ a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a provozovatele obou českých elektráren ČEZ, a.s., v Dukovanech.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany