Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Ptáte se

Bude v Dukovanech stát 5. blok? Je možné odhadnout datum?

30.1.2019

Aktualizovaná státní energetická koncepce, kterou vláda Bohuslava Sobotky schválila v květnu 2015, a navazující Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, schválený na počátku června 2015, počítají s jádrem jako s významným zdrojem elektrické energie, který má zajistit energetickou soběstačnost České republiky a spolehlivost dodávek koncovým odběratelům. V lokalitě Dukovany počítá do budoucna s 1 až 2 novými bloky. Vzhledem k aktuálnímu dobrému technickému stavu stávajících čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany lze předpokládat jejich další bezpečný a spolehlivý provoz. Poté jejich dožití bude následovat jejich postupné odstavení. Případné nové bloky by byly tedy výkonovou náhradou za ty stávající.

Přípravné práce a hlavně povolovací řízení před výstavbou nového jaderného zdroje jsou velice časově náročné. Od začátku příprav do spuštění nových bloků to trvá podle dnešních odhadů 22 let. Společnost ČEZ, a. s., již několik let provádí průzkumy a přípravné práce v obou současných jaderných lokalitách v Dukovanech i Temelíně. Celý proces příprav v rámci OBK pečlivě monitorujeme a sledujeme.

K řešení příprav výstavby nových jaderných zdrojů v ČR byl červnu roku 2016 zřízený vládní stálý výbor pro jadernou energetiku v čele s ministrem průmyslu a obchodu. Koordinaci výstavby nových jaderných bloků zajišťoval vládní zmocněnec Ján Štuller, které od února 2018 ve funkci vystřídal Jaroslav Míl. Ten byl také pověřen změnou statutu výboru tak, že předsedou výboru bude přímo premiér a ministryně průmyslu a obchodu bude místopředsedou.

Plnění úkolů v rámci Národního akčního plánu nabralo zpoždění v řádu let, ale v průběhu let 2016 a 2017 jsme na úrovni ministerstev zaznamenali určitý vývoj a posun.

V sekci Ke stažení a také v příloze níže je aktuálně (Listopad 2017) vydaná brožura k projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, která celý proces popisuje.

Další  potřebné informace jsou průběžně zveřejňovány na webu www.cez.cz.

Soubory ke stažení

Brožura - NJZ v lokalitě Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany