Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Ptáte se

Jak jste informováni o tom co se v elektrárně děje a v jakém je stavu?

7.1.2021

Všichni členové OBK každý den dostávají poměrně detailní přehled provozních událostí, které se v elektrárně udály za posledních 24 hodin a plán na daný den, případně víkend. Kromě toho dostáváme, stejně jako starostové všech obcí ve 20 km pásmu (zóna havarijního plánování), pravidelné Aktuality z JE s novinkami přímo z JE Dukovany, ale také ČEZ nebo jaderné energetiky obecně, elektronické zpravodaje z JE Dukovany nebo Zpravodaj Dukovany, který je dokonce distribuovaný do všech domácnoství ve 20km okolí elektrárny.

V případě neplánovaných akcí jsme informováni formou emailu nebo SMS, které nám z elektrárny zasílají, případně osobní informací od vedení elektrárny.

Pravidelné informace dostáváme také při zasedání OBK, které se koná nejčastěji přímo v JE Dukovany a to 3 - 4x ročně, nebo při dalších akcích, jako jsou havarijní cvičení, tiskové konference, představení modernizačních a investičních akcí, apod.

Každý člen OBK má také oprávnění pro samostatný vstup do elektrárny a kdykoli potřebuje, má možnost za doprovodu svého odborného garanta ověřit stav zařízení a pravdivost informací, které dostáváme.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany