Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Ptáte se

Jak je zajištěn další provoz Jaderné elekrárny Dukovany?

27.12.2017

Jak a na základě čeho je po uplynutí platnosti původních povolení k provozu JE Dukovany zajištěn její další provoz?

Bloky jaderných elektráren jsou provozovány na základě rozhodnutí k povolení provozu jednotlivých bloků. Tato rozhodnutí vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Na základě žádostí o povolení provozu pro jednotlivé bloky JE Dukovany, předložených ke Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost obdržel ČEZ, a.s., v průběhu let 2016-2017 nová  povolení k provozu všech čtyř bloků na dobu neurčitou doplněných  podmínkami k provozu.

- Rozhodnutí o povolení k dalšímu provozu 1. reaktorového bloku JE Dukovany vydáno dne 30.3.2016

- Rozhodnutí o povolení k dalšímu provozu 2. reaktorového bloku JE Dukovany vydáno dne 29.6.2017

- Rozhodnutí o povolení k dalšímu provozu 3. a 4. reaktorového bloku JE Dukovany vydána dne 19.12.2017.

Nová povolení znamenají, že je elektrárna technicky připravena na další dlouhodobý provoz.

 

Povolení na dobu neurčitou znamená, že už nemusí provádět žádné kontroly a dokládat stav zařízení?

I přes skutečnost, že povolení jsou na dobu neurčitou, musí elektrárna / ČEZ  plnit a průběžně dokladovat řadu podmínek, které jsou součástí povolení a průběžně dokládat jejich plnění a výsledky pravidelných zkoušek a kontrol. Každých 10 let pak musí vypracovat nové doklady o stavu zařízení a předkládat je Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Stav jaderných zařízení ČEZ průběžně kontroluje sám SÚJB a dohlíží na jejich provoz.

V elektrárně bude i nadále probíhat průběžná modernizace zařízení a řada nových investičních akcí, aby splňovala všechny nové mezinárodní požadavky na její provoz.

 

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany