Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Ptáte se

Pokud by nastal výpadek elektrické energie, jak je řešen provoz a bezpečnost elektrárny?

21.1.2017

Elektrárna si vyrábí elektřinu pro svou vlastní spotřebu sama. Kdyby nastal totální výpadek elektrické energie a všechny bloky by se odstavily, je zde celkem 21 dieselových agregátů, které by potřebné množství energie zajistilo. K původním 12 dieselgenerátorů, které znamenají 200% zálohu napájení pro každý blok, byly v roce 2015 do elektrárny doplněny 2 super velké dieselgenerátory, které jsou schopny dodat dostatek energie pro případ úplné ztráty elektrického napětí a dále 4 mobilní dieselgenerátory. Elektrárna je k elektrické soustavě připojena čtyřmi 400 kV linkami a dvěma záložními 110 kV.  I kdyby se dlouhodobě rozpadla elektrizační síť, je možné  ji obnovit ve spolupráci s  Přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice.

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany