Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Tiskové zprávy

ČEZ získal povolení k dlouhodobému provozu Dukovan

28.12.2017

Společnost ČEZ dostala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nové povolení k provozu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou. První a druhý blok už novou provozní licenci mají. Společnost současně musí splnit a dokladovat řadu podmínek. Stav jaderných zařízení ČEZ kontroluje průběžně a na vše dohlíží SÚJB. Po třiceti letech spolehlivého provozu je tak naše první jaderná elektrárna připravena na svoji další etapu.

Přestože ČEZ investoval do modernizace a dalšího zvyšování bezpečnosti Dukovan přes 18 miliard korun, vydání povolení předcházelo provedení tisíce kontrol a analýz. Jejich výstupy byly součástí žádosti, kterou elektrárna podala v červnu letošního roku. „Získání povolení neznamená, že máme hotovo a usneme na vavřínech. Čeká nás plnění řady podmínek i periodických kontrol zařízení. Stále si musíme být jistí stavem technologie, se kterou pracujeme,“ říká ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

Mezi podmínky, které stanovil provozovateli jaderných bloků Státní úřad pro jadernou bezpečnost, patří opatření administrativního i technického charakteru jako například aktualizace výpočtů a analýz seismických rizik a revize plánu kontrol zařízení.  Investice do modernizací čekají elektrárnu i nadále.

Příprava na další provoz Dukovan byla dlouhodobým procesem. V posledních dvou letech se na kompletaci podkladů pro obnovu licencí podílelo několik desítek zaměstnanců. Náročné kontroly provázely i odstávky pro výměnu paliva. „Máme řadu cenných zkušeností, které určitě využijeme nejen v Dukovanech, ale i při obhajobě licencí JE Temelín. Nové licence dukovanských bloků jsou také symbolem pro novou etapu provozního života jednoho z našich klíčových zdrojů,“ doplnil Zronek.

ČEZ odhaduje další životnost stávajících bloků Dukovan na nejméně dvacet let s možností dalšího prodloužení. Ředitel jaderné elektrárny Miloš Štěpanovský k tomu dodal: „Neplánujeme trhat výrobní rekordy, chceme se vrátit ke standardnímu provozu. Zaměříme se i na generační obnovu, už kvůli tomu, že máme jasnou perspektivu dalšího dlouholetého bezpečného provozu,“ I přes časově nelimitované povolení k provozu čekají jednotlivé bloky Dukovan další náročné prověrky, které se opakují v desetiletých cyklech.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany