Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Tiskové zprávy

Dukovanská výzva II

9.2.2018

V roce 2017 navštívili JE Dukovany členové minulé vlády, a to premiér, ministr průmyslu, ministr životního prostředí, ministr financí, poslanci a senátoři. Všichni se zajímali o možnosti dalšího provozu současných čtyř bloků a o postup výstavby bloků nových.

Na všech jednáních byli také přítomni zástupci regionu a obyvatelstva z okolí EDU, kteří byli zastoupeni Energetickým Třebíčskem, Energoregionem  2020, Ekoregionem 5,Občanskou bezpečnostní komisí při JE Dukovany, obcí Rouchovany a Dukovany.

Od všech domácích zaznívala na těchto jednáních jediná zpráva. Ta zpráva zní:

Dukovanská lokalita je snad jediná lokalita na světě, kde se obyvatelstvo podrobně a dlouhodobě zajímá o provoz elektrárny a sleduje, co se ve světě jaderné energetiky děje. Díky velmi dobrým vztahům mezi elektrárnou a obyvatelstvem v jejím okolí jsou lidé velice pozitivně naladěni k otázkám jaderné energetiky. Vědí, že provoz je bezpečný a spolehlivý a také dobře vědí, že se na jaderné elektrárně nacházejí pracovní příležitosti. A to nejen přímo na samotné elektrárně, ale také v navazujících službách jako je třeba doprava, školství, ubytovací možnosti, údržba, podpůrná výroba atd.Výsledkem je, že obyvatelstvo v drtivé většině chce a podporuje dlouhodobý provoz stávajících bloků a požaduje výstavbu bloků nových.

To je skutečnost a z ní vyplývá stejný požadavek na novou vládu.

Obyvatelstvo chce, aby Jaderná elektrárna v Dukovanech vyráběla dál elektrickou energii po dobu dalších mnoha desítek let. Víme, že současné bloky jednou doslouží a proto chceme, aby jejich provoz byl plynule nahrazen bloky novými.  Výstavba nových bloků je deklarována, ale vnímáme, že jde pomalým tempem kupředu. Neustálé mlžení a přešlapování na místě a oddalování definitivního rozhodnutí o nové výstavbě je škodlivé. Proto udělejte rozhodnutí a vyhlaste, že nový blok se bude stavět v Dukovanech v termínech tak, jak to určuje Aktualizovaná státní energetická koncepce a Národní akční plán pro jadernou energetiku, možná i v termínech rychlejších. Rozhodnutí minulé vlády, že se stavba připravuje a že definitivní rozhodnutí vydá vláda až po povolovacích procesech, tj. 2025, je nedostatečné a uvádí region, průmysl, školství a další instituce v nejistotu.

Je to životní otázka nejen pro region Dukovansko, ale zejména  pro budoucí energetickou bezpečnost a nezávislost České republiky.

K ní se totiž obyvatelstvo v okolí Jaderné elektrárny Dukovany svým postojem k udržení a dalšímu rozvoji jaderné energetiky stavělo mnohdy prozíravěji než minulá Vláda České republiky, které jsme před parlamentními volbami zaslali Dukovanskou výzvu I.

Proto, aby tomu nebylo i nadále, vyzývámesoučasnou Vládu ČR: Schvalte co nejdříve komplexní materiál umožňující zahájení výběru dodavatele a následnou výstavbu. Rozhodněte bez dalších průtahů o investorském modelu, obchodním modelu a modelu financování."

 

Děkujeme

Energoregion 2020, Ekoregion 5,  Rouchovany,  Dukovany,  Občanská bezpečnostní komise, Energetické Třebíčsko

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany