Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Tiskové zprávy

Dukovany mají prioritu, zaznělo ve sněmovně

26.11.2014

Praha/Třebíč – Desítky starostů, zaměstnanců a ředitelů firem z regionu Jaderné elektrárny Dukovany se sjelo v úterý 25. listopadu v Praze. Hlavním tématem semináře v poslanecké sněmovně byla budoucnost elektrárny.

V jaderné energetice má Česká republika díky vybudované infrastruktuře významnou konkurenční výhodu, kterou v budoucnu nebude mít v žádném jiném zdroji. „Je potřeba si uvědomit, že uhlí dochází, plyn je dovozový a obnovitelné zdroje mají omezený potenciál a vysokou variabilitu. Zahájení přípravy a výstavba v lokalitě Dukovan je prioritou, nový blok je nezbytné dokončit co nejdříve to bude možné,“ zaznělo v příspěvku Pavla Šolce, náměstka ministra průmyslu a obchodu. Základní sdělení Aktualizace státní energetické koncepce je to, že v ČR je nezbytné postavit nejméně cca 3500 MW nových jaderných zdrojů do roku 2040 a je žádoucí prodloužení provozu Dukovan do roku 2035/2037.

 

Veřejnost je pro výstavbu a vyzývá vládu, aby rozhodla

V případě předčasného odstavení Dukovan by vznikl v České republice deficit, který nový jaderný zdroj již nestihne pokrýt. „Do roku 2016 probíhá příprava podkladů nutných k zahájení procesu EIA, výběru dodavatele a pro budoucí povolovací procesy. Reálný termín uvedení dalšího bloku JE Dukovany do provozu je nejdříve v roce 2035,“ informoval Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání z ČEZu. Starostové z regionu potvrdili podporu veřejnosti pro výstavbu 5. bloku a zároveň vyzvali k urychlenému rozhodnutí. „Pocit nejistoty z další budoucnosti elektrárny by byl odstraněn kromě prodloužení jejího provozu do roku 2035 také rozhodnutím o výstavbě nového bloku. Takové rozhodnutí by vedlo ke stabilizaci zaměstnanců, podnikatelské sféry a zklidnění nejistoty v regionu,“ shrnul Vladimír Měrka, předseda Energoregion 2020.

„Cílem semináře byla výzva k odpovědnému politickému rozhodnutí o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany.  Věřím, že vláda tak co nejdříve učiní,“ shrnul předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

 

Na vládu budou apelovat i poslanci

„Závěry semináře vyplynuly jednoznačně – celá veřejnost regionu Třebíčska netrpělivě očekává rozhodnutí, týkající se další budoucnosti JE Dukovany, již opravdu není čas jakkoliv otálet.  Ta rovnice je pro mě jasná – ČR potřebuje elektrickou energii z Dukovan a třebíčský region potřebuje do dalších let spolehlivého zaměstnavatele pro své obyvatele. Region je připraven, nyní je tah na státu. Jsem připraven společně s kolegy apelovat na vládu, aby potřebné rozhodnutí o energetické koncepci ČR a další návazné kroky, vedoucí k faktické přípravě výstavby 5. bloku JE Dukovany urychlila,“ doplnil poslanec Vít Kaňkovský, jeden z garantů semináře.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany