Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Tiskové zprávy

SURAO přistoupilo k dohodě o OBK EDU

9.9.2016

SURAO  - Správa úložišť radioaktivních odpadů podepsala 8.9. s ostatními signatáři  Dohody o zřízení OBK z roku 1995 (ČEZ, EDU, Energoregion 2020, Ekoregion 5, Obce Dukovany a Rouchovany) přistoupení k dohodě o zřízení a fungování OBK JE Dukovany.

Důvodem je skutečnost, že na lokalitě EDU jsou v provozu tři jaderná zařízení – 4 reaktorové bloky EDU, mezisklad použitého paliva a úložiště radioaktivních odpadů. Mezisklad a bloky provozuje ČEZ, úložiště RA odpadů však vlastní a provozuje  SURAO. Přistoupením k dohodě o OBK tak získává OBK možnost nezávisle kontrolovat a informovat o provozu ÚRAO stejným způsobem jako o provozu EDU.

Zástupce SURAO se také stane členem OBK JE Dukovany.

Podpisu dohody se zúčastnili i někteří členové Rady SÚRAO. Ředitel SURAO Ing. J. Slovák se zúčastnil i jednání OBK  8.9.,  kde podrobně vysvětlil zejména aktivity SURAO pro hledání hlubinného úložiště pro použité jaderné  palivo.

SURAO bylo založeno Atomovým zákonem (18/98) a zajištuje garanci státu za bezpečné konečné uložení radioaktivních odpadů. Správa provozuje několik úložišť radioaktivních odpadů. Nadzemní úložiště v areálu JE Dukovany, které je určeno k nakládání s nízko a středně aktivními RA odpady vznikajícími při provozu jaderných elektráren. Ukládá se zde odpad jak z EDU tak z ETE.

RA odpad ze zdravotnictví, průmyslu, laboratoří a výzkumu – tzv. institucionální odpad se ukládá v podzemním úložišti v dole Richard u Litoměřic. Odpady ze „zpracování uranových rud, které obsahují jen přirozené radionuklidy jsou ukládány ve vytěženém dole Bratrství v Jáchymově.

Za ukládání odpadů platí původce odpadů.

SURAO je také odpovědné za výstavbu hlubinného úložiště vysoce aktivních RA odpadů. Toto úložiště, kam přijde použité jaderné palivo, které je nyní skladováno v meziskladech na EDU a ETE, by mělo být zprovozněno v roce 2060. O tom, kde bude, se nyní vede bouřlivá diskuse. K této problematice se jistě mnohokrát v budoucnosti  ještě vrátíme.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany