Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

2 850 milionů kubíků vody

2 850 milionů kubíků vody

26.1.2015

Zdaleka nejvíce vody, zhruba 2 300 milionů kubíků, se přečerpalo na elektrárně Dalešice, která má instalovaný výkon 480 MW. S 430 miliony kubíků následovaly Dlouhé Stráně, kterým díky výrazně většímu spádu stačí na výrobu přibližně stejného množství elektřiny mnohem menší objem vody. Celkem za loňský rok vyrobily tři přečerpávací elektrárny ČEZ 1 069 GWh elektřiny. Výroba přečerpávacích elektráren v posledních letech roste kvůli potřebě vyrovnávat výkyvy ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren v Německu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany