Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

55 let projektování a Den energetiků v EGP INVEST

55 let projektování a Den energetiků v EGP INVEST

21.9.2015

Společnost EGP INVEST, spol. s r.o., projektantská a inženýrská společnost se specializací především na oblast jaderné a klasické energetiky, uspořádala dne 10. 9.2015 v Uherském Brodě společenské setkání k oslavě „Dne energetiků“ s podtitulem „55 let projektování v EGP INVEST“.

Historie „Dne energetiků“ sahá do roku 1949, kdy byl dne 9. 9.1949 u příležitosti 700 let od vydání „jihlavského horního práva“ vyhlášen první „Den horníků“, který se později začal slavit jako „Den horníků a energetiků“. Dnes je již tento svátek asi navždy vymazán z kalendáře. Proto se ho snaží EGP INVEST oživit a k jeho oslavám uskutečňuje společenské setkání se spolupracujícími firmami a organizacemi a se svými zaměstnanci. EGP INVEST nezapomněl ani na své bývalé spolupracovníky a uspořádal s nimi ve svém sídle v Uherském Brodě přátelské posezení, kde se kromě současnosti zavzpomínalo i na minulost, kdy se na pracovišti v Uherském Brodě začínaly projektovat jaderné elektrárny v bývalém Československu. Oslavy Dne energetiků se zúčastnili hosté nejen z oblasti energetiky. Byli zde zástupci tuzemských a zahraničních firem, mateřské společnosti ÚJV Řež a dalších dceřiných společností tvořící Skupinu ÚJV, představitelé spolupracujících neziskových organizací, samosprávy a státních institucí. Přijeli i hosté z Ruské federace, mezi kterými byli zástupci státní korporace ROSATOM a společností Atomprojekt a KomplektEnergo, se kterými EGP INVEST spolupracuje, např. na projektu výzkumného jaderného reaktoru MBIR. Setkání zahájil svým projevem ředitel EGP INVEST Petr Sláčala, který přivítal všechny účastníky a pohovořil také o minulosti, současnosti a budoucnosti firmy. Se svými zdravicemi následně vystoupila řada hostů, kteří předali své dary k 55. letům EGP INVEST. Během akce se uskutečnilo mnoho přátelských a pracovních jednání, které doplnila svým vystoupením cimbálová muzika Olšava.

Součástí setkání byla i putovní výstava věnovaná 60. výročí mírového využívání jádra v Československu, která byla otevřena letos v červnu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Výstava připomíná hlavní události uplynulých 60 let a představuje významné průmyslové podniky a jednotlivé československé, později české a slovenské jaderné elektrárny. Část výstavy je také věnována vzdělávání a výzkumu, přesněji českým vysokým školám vyučujícím jaderné obory a výzkumným institucím ÚJV Řež a Centrum výzkumu Řež. Zvláštní pozornost v rámci výstavy patřila spolupráci českých a ruských specialistů na realizaci nových projektů v jaderné oblasti. Mezi představenými firmami je i naše společnosti EGP INVEST.

Oslava „Dne energetiků“ s podtitulem „55 let projektování v EGP INVEST“ se zdařila a proběhla v přátelské atmosféře, o čemž svědčí i kladné reakce hostů.

EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní společnost zajišťující projektové práce a služby v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací staveb. Specializuje se především na oblast jaderné a klasické energetiky. Své služby nabízí i v dalších oblastech, např. teplárenství, petrochemie, průmyslové a vodohospodářské stavby a energetická díla z obnovitelných zdrojů. Společnost je 100% dceřinou společností ÚJV Řež, a.s. a je součástí firem tvořící Skupinu ÚJV.

 

Aleš John, OBK

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany