Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Bez dotací by se nám žilo mnohem hůř

10.11.2016

Pohled starostky obce v nejbližším okolí JE Dukovany na význam dotací pro obecní rozpočty. A to dotací z ČEZ, JE Dukovany, kraje, ministestva a dalších fondů.


REŠICE (Jihomoravský kraj) V řadě menších obcí se potýkají s tím, že jim lidé kvůli nudě utíkají do měst. To ale naštěstí není náš případ. Jsme sice malá obec, ale našim občanům máme co nabídnout – zejména pokud jde o společenský život. Naše občany se ale snažíme naplňovat nejen společensky a kulturně, ale nabízíme jim i řadu rozvojových a vzdělávacích aktivit. Během podzimu tak mohou navštěvovat cvičení nebo si na vlastní kůži vyzkoušet muzikoterapii. Pro zájemce jsme připravili také přednášky a workshopy na téma komunikace v rodinách, zvyšování šancí na pracovní uplatnění či zvládání problémů. Veškeré tyto kurzy, které poběží pro naše občany zdarma až do konce letošního roku, pro nás zajišťuje Oblastní poradna Třebíč a hradíme je z dotace od Jihomoravského kraje. Dotace jsou pro nás obecně velké téma. Bez těchto prostředků bychom si řadu aktivit a služeb, které občanům nabízíme, nemohli dovolit. Teď třeba čekáme na dodání nového hasičského automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, který bude hrazen z větší části z dotačních finančních prostředků. Podobné je to s opravou sakrálních staveb v naší obci. Na ty jsme zase použili dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Velmi nám pomáhá také blízká přítomnost Jaderné elektrárny Dukovany, která zaměstnává několik našich občanů a každoročně přispívá nezanedbatelnou částkou do našeho obecního rozpočtu. V loňském roce jsme tak s přispěním těchto peněz nechali postavit novou čističku odpadních vod a vybudovat obecní kanalizaci, na kterou se připojilo zhruba 90 procent všech našich občanů. Zbylých asi deset procent připojíme ještě do konce letošního roku, nejpozději na jaře roku příštího. To jsou nezbytné investice, které bychom v obci museli provést tak jako tak. Bez dotací a příspěvku od ČEZ bychom ale bohužel museli omezit aktivity, jež z naší obce dělají místo, kde lidé drží při sobě a na kterém jim záleží.

 

Zdroj: 

Lidové noviny | 10.11.2016 | Rubrika: Starostové píší noviny |  Strana: 16 | Autor: PETRA JÍLKOVÁ | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany