Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

BLACKOUT - jak se na něj můžeme přiipravit?

26.3.2019

Moderní společnost je na elektrické energii naprosto závislá a přitom si vůbec nepřipouští svou zranitelnost. Co by se stalo, kdyby jednou došlo k dlouhodobému výpadku dodávky elektrické energie velkého rozsahu, který je označován pojmem Blackout? Slovo Blackout pochází z anglického jazyka a v doslovném překladu znamená zatemnění. Vzniklo za války v Anglii a označovalo opatření ztěžující orientaci německých nočních bombardérů. Blackoutem v současném světě označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel.

Kraj Vysočina na svých webových stránkách vydal základní doporučení k nouzovému přežití při blackoutu. Rádi toto doporučení zprostředkováváme dále - viz. odkaz: https://www.kr-vysocina.cz/blackout/ds-303184/p1=77773

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany