Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Černý: Obnovme Rakousko-Uhersko, ale bez Rakouska

Černý: Obnovme Rakousko-Uhersko, ale bez Rakouska

13.12.2016

VALEČ – O budoucnosti dukovanské jaderné elektrárny se hovořilo v úterý 29. listopadu v Hotelu Zámek ve Valči na pravidelném semináři Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany.

Napsaly: Horácké noviny | 9.12.2016 | Rubrika: Servis/Publicistika |  Strana: 9 | Autor: (ap) | Téma: JE Dukovany

Semináře se zúčastnilo v auditoriu na sto účastníků, zastupitelů obecních a městských úřadů, zástupců firem a sdružení v okolí JE Dukovany. Starosta Náměště a předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka konstatoval: „Tady je společnost lidí, která velice rezonuje na jedné tónině. To znamená, že chceme bezpečný provoz jaderného zařízení, jako je Jaderná elektrárny Dukovany, chceme jeho trvalý rozvoj a v rámci bezpečného provozu další výstavbu, která ji nahradí… Jestliže se ale ministr financí vyhýbá debatám nad tak velikým projektem jako je soběstačnost České republiky ve výrobě elektrické energie, jestliže ministr průmyslu Mládek nám říká – no, přijdou volby – a nebije se za ten 5. blok EDU, tak je to špatné. A to, co já jsem slyšel jak ve Sněmovně, tak tady je naprosto vyhýbavá odpověď k dané věci. To žijeme jen čtyři roky a pak dlouho nic?!.“ Měrka se zamyslel se i nad další souvislostí: „Já si nejsem jistý, jestli tato lokalita není trvalým úložištěm jaderného odpadu, protože všechen jaderný odpad, který je v rámci České republiky, teď končí na Dukovanech, v meziskladu.“ Podle Měrky berou poslanci i vláda příliš samozřejmě fakt, že je Dukovansko s jadernou problematikou sžité a nevytváří proti ní takový odpor, jako je tomu jinde v republice. Měrka také navrhl vyjasnit problém, zda má být Česká republika soběstačná ve výrobě elektrické energie. „Může se stát, že nejenomže nebude dostatek elektrické energie u nás, ale že ji budeme dovážet. Budeme asi muset na politiky přitlačit,“ dodal Měrka. Dukovanský starosta Miroslav Křišťál průběh semináře okomentoval slovy: „Já si myslím, že bychom se měli bavit o dvou nových blocích Dukovan a dvou blocích Temelína, protože budeme potřebovat nahradit čtyři bloky.“ Pokud jde o tvrzení ministra Mládka, že mezivládní dohoda není dobrou cestou k postavení nových bloků, Křišťál si myslí opak: „Model Maďarska může být vhodnou cestu, ale musíme chtít tu výstavbu, musí naše vláda rozhodnout, je to strategická záležitost a pak budeme svobodní v oblasti energií. Křišťál také poukázal na neobvyklou vstřícnost Dukovanska k atomové energii, kterou centrální orgány nedokáží docenit: „My jsme tady opravdu strašně zvláštní lokalita, my tady máme ÚRAO, z celé republiky nám sem hrnou radioaktivní materiál, máme tady mezisklad, máme dva kilometry za barákem vyhořelé jaderné palivo z Dukovan a z Temelína – a nám to vůbec nevadí, my to akceptujeme, nebouříme se a chceme 5. blok EDU.“ Podle Křišťála je potřeba proti centrálním politikům postupovat podstatně radikálněji v úsilí o zachování energetického komplexu na Třebíčsku. Rouchovanský starosta Vladimír Černý si položil otázku: „Kolik budeme platit za elektřinu, až nebudeme mít zdroje elektrické energie?“ To se podle Černého může stát, protože uhelné elektrárny chceme odstavit ve snaze o snižování emisí uhlíku v rámci doktríny Evropské unie. Černý si v této souvislosti položil ještě provokativnější otázku: zda by nebylo vhodné obnovit Rakousko-Uhersko, ale bez Rakouska - a vytvořit Česko-Uhersko, tedy dvě země souhlasící s jadernou energetikou. Předseda sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš rovnou směrem ku Praze pohrozil: „Ustupuji od korektní politiky a začnu dělat nekorektní politiku. Nekorektní politika je přímá a má teď ve světě úspěch.“ Starosta Jaroměřic nad Rokytnou Jaroslav Soukup je ale k budoucnosti dukovanské jaderky stále optimistický: „Věřím tomu, že ten pátý blok se postaví. Jediné, co mě na jednání zklamalo, byl postoj nejvyšších orgánů, vlády a dalších, aby už se konkrétní kroky začaly dít. Energetika, to je stěžejní úkol v rámci celého českého státu, takže ty kroky by měly být mnohem rychlejší, protože už to nabralo jisté zpoždění. Toto je projekt na pět nebo šest vládních období, v tom musí být kontinuita a nelze konstatovat, že teď počkáme, až budou volby a že se následující vláda bude chovat nějak jinak. Něco takového si my na obcích nemůžeme dovolit.“
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany