Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

ČEZ: Evropská energetika potřebuje jasný směr

29.10.2014

Společnost ČEZ vítá závěry Evropské rady, jež vytvářejí obrysy směřování klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030. Aby mohlo dojít k nápravě krize energetiky, je třeba stanovit jasná pravidla a směr, kam se má v budoucnu ubírat. Záviset však bude také na konkrétní legislativě, do které Evropská komise cíle pro rok 2030 promítne v první polovině roku 2015.

„Evropská energetika potřebuje ze všeho nejvíce stabilitu a dlouhodobou předvídatelnost, proto jsem rád, že Evropská rada přijala klimaticko-energetické cíle do roku 2030. Je ale důležité, aby byly konkrétní pravomoci ponechány v co největší míře jednotlivým státům, a to jak při implementaci celounijního cíle pro obnovitelné zdroje, tak i při nastavení cíle v oblasti úspor na primární či koncové spotřebě,“ uvedl Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.

Klimaticko-energetické cíle do roku 2030 přijaté Evropskou radou:

  • Závazný cíl pro každou členskou zemi snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 % proti úrovni z roku 1990
  • Na evropské úrovni zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na nejméně 27 % (pro výrobu elektřiny to představuje 47% podíl)
  • Na evropské úrovni zvýšit energetickou účinnost o 27 %
  • Závazný cíl pro propojení elektrifikačních soustav na úrovni 15 %

Evropská komise promítne tyto cíle do konkrétní legislativy v první polovině roku 2015. Pak teprve bude jasné, zda se má například cíl v oblasti úspor týkat primární či koncové spotřeby. „Úspora na spotřebě nám přijde v rozporu s ambicemi zvýšit energetickou bezpečnost. Zvýhodňovalo by to totiž plynové zdroje oproti jaderným, což nás ale zavazuje k vyšším dodávkám plynu. Současně by to ohrožovalo konkurenceschopnost průmyslu, což nemůžeme dopustit,“ vysvětlil Beneš.

Kromě nastavení cílů pro rok 2030 jako dlouhodobé vize EU je klíčová reforma systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). K té by mělo dojít co nejdříve, ideálně již od roku 2017. Současně by měly být dříve backloadované povolenky staženy z trhu natrvalo. Mezi roky 2013 a 2030 by totiž mělo být vydáno 31600 milionů povolenek, přičemž celkový nedostatek bude jen 600 milionů, tedy 50x nižší.

„Osud energetiky mají v rukou bruselští úředníci, proto považuji za zásadní s nimi stále častěji jednat a sdílet s nimi poznatky o fungování energetiky v jednotlivých zemích. To jsme dělali v rámci Iniciativy Magritte a budeme v tom pokračovat i nadále,“ dodal na závěr Beneš.

Zdroj:  TZ ČEZ, a.s., Barbora Půlpánová, mluvčí ČEZ

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany