Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

ČEZ Experience - program pro vysokoškolské studenty

ČEZ Experience - program pro vysokoškolské studenty

29.9.2020

Příběh Terezy Stuchlíkové z Horních Dubňan, která se před dvěma lety zapojila do programu Skupiny ČEZ pro vysokoškoláky pod názvem ČEZ Experience.

Jedná se o bezplatnou praxi VŠ studentů v provozech naší firmy, kde studenti pracují na konkrétním zadaném úkolu a zároveň získávají praxi v oblasti, kterou studují. 

Úspěšnou stážistkou v JE Dukovany se stala právě i Tereza Stuchlíková, která coby studentka 2.roč. VUT v Brně nastoupila v roce 2018 na provoz JE Dukovany. Po stáži ČEZ Experience dostala nabídku pokračovat na částečný úvazek. A na konci 4. ročníku VŠ již konkrétní pracovní nabídku, kterou přijala. Od 1.9.2020 pracuje v JE Dukovany jako business analytik v IT útvaru a je ráda, že jí stáž ČEZ Experience zprostředkovala zajímavou práci v elektrárně, kde si přála pracovat.  

........................................

Na pozici ČEZ experience – specialista pro podporu IT jsem nastoupila v červnu 2018. Během tří měsíců jsem dostala za úkol vytvořit jednotný záskokový systém pro pracovníky elektrárny. Na stáž jsem chodila každý týden ve čtvrtek a v pátek. I přes to, že byla stáž bezplatná, načerpala jsem cenné informace o jaderné elektrárně. Pracovníci provozu mě provedli po technologii, jak sekundárního, tak i primárního okruhu. Byla jsem se podívat na blokové dozorně, na reaktorovém sále a prošla jsem se i po venkovních objektech. Zúčastnila jsem se ranní operativní porady a nakoukla pod pokličku řízení provozu. Program mé stáže tedy vypadal tak, že jsem ve čtvrtek měla pochůzku s technology a v pátek se věnovala záskokům.

Po absolvování stáže mi byla nabídnuta brigáda na stejné pozici a mohla jsem tak ve své stáži pokračovat, ovšem již za finanční ohodnocení. Postupně jsme začali záskoky vylepšovat a tvořit je k obrazu uživatelům tak, aby s nimi byli spokojení jak oni, tak vedení. Neustále jsme komunikovali o možnostech, jak je vylepšit a věděli jsme, že řešení v excelu není dlouhodobě udržitelné. Mluvilo se i o nové aplikaci ale než by byla vytvořena, museli jsme alespoň excelovou verzi nějakým způsobem udržet.

Díky tomu, že záskoky bylo třeba překlopit do aplikace, jsem navázala kontakt s útvarem SK aplikační podpora, a to konkrétně s panem Nekulem a s panem Tomanem. Vzhledem k mému vzdělání to byl nejvhodnější útvar, kde bych se mohla po škole dále profilovat. Poté přišla pracovní nabídka, já se přihlásila do výběrového řízení a 1.9. jsem podepsala smlouvu na pozici Business analytik. Líbí se mi, že nyní budu pracovat na nových věcech a v přímém přenosu sledovat, jak se záskoky vylepší tím, že budou v nově chystané aplikaci.

Díky zkušenosti s ČEZ experience jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je pracovat v jaderné elektrárně, nasát atmosféru na pracovišti ještě před tím, než jsem zde začala pracovat a nasbírat cenné kontakty pro mé budoucí zaměstnání. Jsem za tuto zkušenost velice vděčná a ani chvíli bych neváhala se přihlásit znovu.

Autor: Tereza Stuchlíková

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany