Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

ČEZ nabízí pomoc neziskovým organizacím prostřednictvím svých zaměstnanců

ČEZ nabízí pomoc neziskovým organizacím prostřednictvím svých zaměstnanců

10.4.2014

Tzv. „Zaměstnanecké granty Nadace ČEZ“ jsou určeny na podporu neziskových organizací, ve kterých sami aktivně ve svém volném čase působí zaměstnanci ČEZ a dceřiných společností v České republice. Zaměstnanec navrhne neziskovou organizaci a vyplní doporučení a organizace vyplní Žádost o nadační příspěvek. Zaměstnanecké granty umožní stejně jako loni získat podporu až 30 tisíc korun, o výsledku rozhodne intranetové hlasování. Žádosti i doporučení jsou přijímány během měsíce dubna.

V loňském roce vyhlásila Nadace ČEZ program Zaměstnanecké granty poprvé, aby podpořila ty zaměstnance Skupiny ČEZ, kteří se ve svém osobním životě angažují ve veřejně prospěšných činnostech. Nominovat mohli například organizace věnující se práci s dětmi, seniory, hendikepovanými, nebo zájmovým, sportovním či kulturním aktivitám.

„Chceme podporovat loajalitu zaměstnanců a především těm aktivním dát najevo, že o jejich neziskovém angažmá víme a podporujeme jej,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Z celé České republiky přišlo přes 250 žádostí o podporu s doporučením zaměstnanců ČEZ a 107 z nich podpořila Nadace ČEZ celkovou částkou přes 3 miliony korun. Z Vysočiny a Jihomoravského kraje se přihlásilo celkem 35 institucí, v hlasování byli úspěšní převážně dobrovolní hasiči a sportovní kluby (jmenovitě dobrovolní hasiči z Jívoví, Dukovan, Koněšína a Kramolína, sportovní oddíly TJ Sokol Hrotovice, TJ Sokol Výčapy a TJ Spartak Třebíč. Dále to byli zdravotně hendikepovaní klienti Oázy Hodonín, středisko Junáku ve Vranovicích, Místní skupina Českého červeného kříže v Ohrazenicích a Hvězdárna v Třebíči).

Spolupráce mezi Nadací ČEZ a zaměstnanci Skupiny ČEZ je již tradiční záležitostí. Zaměstnanecké granty byly zaměstnancům nabídnuty po 8 letech, kdy se stovky zaměstnanců zapojovaly do finančních sbírek zaměřovaných na různě znevýhodněné děti, mládež i dospělé i lidem zasažených povodněmi. Osobní prací se zaměstnanci zapojili i při povodních a sedmým rokem navštěvují jako firemní dobrovolníci neziskové organizace po celé ČR.

Více informací na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/dalsi-aktivity/zamestnanecke-granty.html

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany