Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Čistý zisk Skupiny ČEZ za první tři čtvrtletí dosáhl téměř 17 miliard korun

Čistý zisk Skupiny ČEZ za první tři čtvrtletí dosáhl téměř 17 miliard korun

8.11.2017

Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně vzrostl o 13 % na 16,6 mld. Kč, zejména díky prodeji akcií MOL. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně klesl o 6 % na 41,1 mld. Kč, zejména z důvodu poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny a růstu nákladů na emisní povolenky. Naopak pozitivně meziročně působila vyšší výroba v jaderných a větrných elektrárnách. Skupina ČEZ potvrzuje celoroční výhled čistého zisku očištěného na úrovni 19 mld. Kč.

Provozní výnosy dosáhly 146,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 1 %, přičemž výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně stoupla o procento na 44,6 TWh. Výroba elektřiny z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren vzrostla o 25 %, především díky nárůstu výroby ve větrných parcích v Rumunsku a díky akvizicím větrných zdrojů v Německu na konci roku 2016. Skupině ČEZ se nadále daří na trhu prodeje zemního plynu koncovým zákazníkům, jehož objem meziročně vzrostl o 30 %.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně klesl o 2,7 mld. Kč zejména z důvodu poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny (-3,1 mld. Kč) a růstu nákladů na emisní povolenky (-1,3 mld. Kč). Pozitivně naopak meziročně působil růst výroby v jaderných a větrných elektrárnách (+1,9 mld. Kč). Čistý zisk meziročně vzrostl o 1,9 mld. Kč zejména vlivem prodeje akcií MOL (+4,4 mld. Kč) a prodeje nemovitostí (+1,1 mld. Kč).

„Dosavadní průběh roku je pro Skupinu ČEZ úspěšný jak z pohledu dosaženého zisku, tak z pohledu plnění strategických rozvojových cílů. Pro budoucnost firmy je důležité, že posilujeme v oblastech nové energetiky. Od září je součástí Skupiny ČEZ společnost Elevion, což je jeden z největších poskytovatelů komplexních energetických služeb v Německu. A také větrná farma v lokalitě Lettweiler Höhe (35,4 MW), čímž instalovaná kapacita Skupiny ČEZ v německých větrných farmách vzrostla již na téměř 134 MW,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

Skupina ČEZ potvrzuje celoroční výhled čistého zisku a zároveň upravuje výhled zisku provozního. „Celoroční výhled EBITDA upravujeme na 52 mld. Kč z důvodu předpokládaného posunu rozhodnutí soudu ohledně plnění závazku SŽDC z roku 2011 za horizont letošního roku, a to v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu v obdobném sporu týkajícího se plnění SŽDC z roku 2010. Zároveň potvrzujeme celoroční výhled čistého zisku očištěného na úrovni 19 mld. Kč zejména s ohledem na nižší výhled odpisů a úroků oproti očekávání v srpnu,“ uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel Martin Novák.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce vzrostla za první tři čtvrtletí meziročně o 3,7 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 3,6 %. U velkoodběratelů je nárůst o 4,1 % a u domácností o 3,8 %, což odráží dobrou kondici českého hospodářství.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

Více na : https://www.cez.cz/cs/pro-investory/informacni-povinnost/

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany