Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Dana Drábová: Důležité je, že ČEZ změnil stav své mysli

1.12.2017

DUKOVANY – Kauza svary na Jaderné elektrárně Dukovany a to, že se podařilo změnit STAV MYSLI některých řídících pracovníků Skupiny ČEZ a tím zlepšit kulturu bezpečnosti provozování EDU, je podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové významný pozitivní moment, který přinesl minulý rok.

Připomeňme si: na konci III. a v průběhu IV. kvartálu 2015 produkoval energii v JE Dukovany jen jeden blok ze čtyř. Příčinou této technicky, bezpečnostně i ekonomicky výjimečné situace se stala prověrka několika tisíc provedených svarů v nejaderných provozech. Svary na potrubí elektrárny kontrolovala pomocí snímkování externí firma. Předloni ale z jednoho svaru vytekla voda. Když pak technici ČEZu zjišťovali, jak je to možné, objevili zfalšovanou dokumentaci. Na možnou nedbalost ČEZu upozornila i šéfk a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Policie se ještě letos na podzim zabývala i pochybením na straně ČEZu.

ČEZ si sáhl na rozpálenou plotnu

Kvůli kontrolám svarů dukovanské reaktory řadu měsíců neplánovaně stály a škody společnosti dosahují podle nezávislých expertů až 13 miliard korun. „Kauza svary - zkušenost je to neocenitelná i velmi drahá. Byla to ostuda, která se podařila zvládnout. Nebýt této záležitosti, která neměla dopad do bezpečnosti elektrárny, by ČEZ nedospěl k tomu, že je potřeba změnit stav mysli. ČEZ si zkrátka musel na tu rozpálenou plotnu sáhnout,“ řekla předsedkyně SÚJB Dana Drábová na semináři Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany, který se konal na zámku ve Valči v úterý 28. listopadu.

„Naše hodnocení provozu Dukovan v roce 2017 je pozitivní v tom, že je provozovatel ochoten přiznávat si otevřeně, že ty problémy existují,“ řekla Drábová, která ale také upozornila na další úzké místo současného provozování elektrárny a tím je výměna generací. Drábová se obává, že po odchodu do důchodu se ztratí hluboké znalosti těch, kteří elektrárnu stavěli a spouštěli a vědí dobře „proč jsou věci tak, jak jsou.“ Drábová také varovala před snahou usilovat na elektrárně o nějaké „fantastické zlepšení“, které však může něco jiného zásadně zkazit. Šéfk a SÚJB naopak ocenila fakt, že se po 15 letech podařilo ustavit jadernou divizi ČEZu a dostat zástupce jaderných elektráren do představenstva této firmy. Především by ale podle jejího názoru Dukovany už nikdy neměly směřovat jen k šestnáctidenním plánovaným odstávkám: „Parametrem už by nikdy nemělo být – čím kratší, tím lepší, nýbrž – tak dlouhé, jak je potřeba, bez nepřiměřeného tlaku na lidi.“

Personál stárne

Také předseda Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany Aleš John konstatoval, že komisi dělá velkou starost stárnutí personálu a hrozba, že se vytratí potřebné znalosti k provozování elektrárny. Podle Johna je také důležité zvládnout situaci, kdy má mít 1700 zaměstnanců ČEZu a 3000 zaměstnanců z dodavatelských firem bezpečnostní prověrku pro vstup do životně důležitých prostor dukovanské elektrárny. Letos však John žádnou známkou provozovatele EDU nezhodnotil.

Ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský přiznal, že zhruba 120 denní odstávky bloků znamenaly „kontroly, kontroly, kontroly.“ I po nich se však letos objevily provozně nepříjemné poruchy, protože se některá nová zařízení po dlouhých odstávkách chovala jinak, než se předpokládalo. Předpokladem pro získání licencí na další desetileté provozování výrobních bloků přitom bylo třeba i prokázání, jak na základy hlavních budov elektrárny potenciálně působí podzemní voda. Posuzoval se i stav rizika dukovanské lokality z hlediska atmosférických jevů. Důležité je, že dobře dopadla jedna z podstatných kontrol – průkaz stavu čtyř hermetických boxů, zajišťujících, že v případě havárie neunikne radioaktivita do okolí elektrárny. „I ta hermetická obálka je po třiceti letech ve velmi dobrém stavu,“ pochlubil se Štěpanovský.

Klíčový rok 2035

V současnosti už má Jaderná elektrárna Dukovany licenci na dlouhodobý provoz bloků 1 a 2 a v prosinci letošního roku je očekáváno i získání licence pro zbývající 3. a 4. blok. V následujících desetiletých periodách pak bude nutné licence potvrzovat. „Bude to trvalý nekončící proces,“ řekl ředitel nově vzniklé divize jaderné energetiky ČEZ Bohdan Zronek, podle jehož názoru je jádro jedna z možných cest zajištění energetické bezpečnosti České republiky po roce 2035, kdy u nás nastane velký útlum výroby elektřiny z uhlí.

Technická životnost obou našich jaderných elektráren i po roce 2045 by podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jána Štullera neměla být problém. ČEZ už si také zpracovává studii, co by znamenal provoz po roce 2035 a podle ředitele Zronka mu ekonomicky vychází jako smysluplný. Podle Dany Drábové jsou ale nepředvídatelné politické tlaky v Evropě, kde zatím panuje názor povolovat jen čtyřicetiletou životnost elektráren druhé generace, jaká funguje v Dukovanech.

Příští dny rozhodnou

Uvažované plány na výstavbu 5. a snad i 6. bloku EDU se ale dostávají do kritické fáze. Nejlépe už v prvním čtvrtletí příštího roku by proto měla nová vláda rozhodnout o jejich výstavbě. „Potřebujeme rozhodnutí vlády, abychom mohli začít projektovat. Nová elektrárna bude vlastněna českým státem,“ zdůraznil na semináři ve Valči ředitel Elektrárny Dukovany II Martin Uhlíř.

Také vládní zmocněnec Štuller potvrdil, že by bylo vhodné v krátké době zahájit výstavbu alespoň čtyř nových jaderných bloků. Pokud podle Štullera nedojde v roce 2018 k základnímu rozhodnutí o jejich investorovi, financích a výběru dodavatele, rok 2035 jako chvíle náhrady výpadku poloviny u nás vyráběné elektřiny po uzavření uhelných elektráren nebude dodržen. „V následujících dnech udělejme vše pro to, aby se rozhodnutí o investorovi dostalo do vládního prohlášení,“ vyzval v úterý všechny přítomné v sále valečského Hotelu Zámek vládním zmocněnec pro jadernou energetiku Vládní komise pro výstavbu jaderných elektráren Ján Štuller. Technické i finanční zdůvodnění pro takové rozhodnutí má prý vláda k dispozici.

 

Foto autor| Foto HoN: Arnošt Pacola

 

O autorovi| Arnošt Pacola, pacola@horackenoviny.com

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany