Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

Dukovany svítily modře

Dukovany svítily modře

5.4.2016

Skupina ČEZ se opět připojila k celorepublikové kampani "Česko svítí modře" s cílem více porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna proto modré světlo, symbolizující komunikaci, ozářilo elektrárenské budovy v sedmi krajích České republiky. Na Vysočině zazářila modrou barvou Jaderná elektrárna Dukovany.

 

Vyjádřili jsme tak společně s ostatními podporu a solidaritu osobám s PAS (poruchou autistického spektra), u nichž je problematickou oblastí právě komunikace.

Třetí ročník iniciativy "Česko svítí modře" byl zahájen v sobotu 2. dubna, což je Světový den zvýšení povědomí o autismu, a potrvá až do konce měsíce. Jedná se o projekt platformy Naděje pro autismus, jejímž cílem je zvyšování povědomí veřejnosti o problematice tohoto stále četnějšího neurovývojového postižení. Dle nejnovějších průzkumů postihuje autismus každé 68. narozené dítě, v případě chlapců je to dokonce každý 42. "Za letošní téma jsme zvolili vzájemnou komunikaci, neboť hlavním deficitem osob s autismem je odlišné vnímání, porozumění a sociální komunikace. Nedílnou součástí kampaně je proto Komunikační soubor, jehož cílem je přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají," uvedla Marta Pečeňová, zakladatelka platformy Naděje pro autismus.

V rámci této akce podpoří Nadace ČEZ sedm projektů napříč celou republikou. Na jižní Moravě bylo podpořeno komunitní centrum pro rodiče a děti s PAS s názvem Modrá beruška (www.modraberuska.cz). Předsedkyni Evě Honkové předal symbolický šek ředitel elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský. "Darovanou částku využijeme na nákup didaktických her a pomůcek pro děti s PAS a na relaxační služby pro maminky, které o tyto děti neúnavně pečují," říká Eva Honková. Do kampaně na podporu osob s PAS se zapojili také zaměstnanci elektrárny Dukovany, kteří přišli do zaměstnání v modrém oblečení.

ČEZ rozsvítí modře také druhou jadernou elektrárnu Temelín, Centrálu v Praze, sídlo společnosti ČEZ Distribuce v Děčíně, chladicí věže elektrárny Tušimice, vstupní aulu elektrárny Dětmarovice a Dům energetiky v Ostravě.

Zdroj: TZ ČEZ, a.s.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany