Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Zaujalo nás

ENERGOCHEMIE

29.3.2015

Pozvánka na odborný česko-slovenský seminář - 22. - 23. 4.2015 v Třebíči.

Ve dnech 22.-23. 4. 2015 pořádá agentura EventEra pro společnost  ENVINET a.s.  v hotelu Atom v Třebíči odborný česko-slovenský seminář Energochemie. Tento seminář slaví letos již 20 let, má dlouhodobou tradici i dobrý ohlas, mívá 70-80 účastníků z velice širokého spektra organizací: elektráren jaderných i klasických, úpraven vody, výrobních i inženýringových firem, výzkumných ústavů. Jeho nedílnou součástí se stala již tradiční večerní degustace moravských vin prokládaná odbornými diskuzními kroužky účastníků.

Obecně řečeno, seminář je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

Na webu  http://www.energochemie.cz/ se průběžně aktualizují informace, včetně podmínek partnerství i on-line registrace.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany